1.9.2021 klo 11:28
Uutinen

Pk-yritysbarometri: kainuulaiset pk-yritykset uudistuvat ja etsivät uusia markkinoita

Pk-yrityksissä panostetaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla johtamiseen ja toiminnan uudistamiseen sekä haetaan uusia markkinoita.

Kainuulaisten pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat edelleen kehittyneet positiivisesti noudattaen koko maan tasoa (Kainuu +21, koko maa +22). Pk-yritysten odotukset ovat hyvällä tasolla myös liikevaihdon (Kainuu +23, koko maa +29) ja varsinkin kannattavuuden (Kainuu +13, koko maa +8) kehityksen suhteen.

Pk-yrityksissä panostetaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla johtamiseen ja toiminnan uudistamiseen sekä haetaan uusia markkinoita.

– Koronapandemia on selvästi saanut yritykset tarkastelemaan omaa strategiaansa aikaisempaa aktiivisemmin. Johtamiseen panostetaan, toimintaa uudistetaan ja uusia markkinoita haetaan. Varsinkin Venäjä on koettu taas kiinnostavaksi ja yhä useampi yritys näkee siellä potentiaalia, toteaa Kainuun Yrittäjien toimitusjohtaja Anu Tervonen.

Edellytykset liiketoiminnalle
Pk-yritysbarometrissa kysyttiin myös yritysten näkemyksiä yritystoiminnan edellytyksistä ja arviota tilanteen kehittymisestä viimeisten kahden vuoden aikana.

Julkiset yrityspalvelut ja yritysten väliset yhteistyömahdollisuudet ovat lisääntyneet samoin kuin asuinympäristön viihtyisyys ja tietoliikenneyhteydet sekä kunnan ja yritysten välinen yhteistyö. Toimintaedellytykset ovat heikentyneet liikenneyhteyksien osalta, sopivan työvoiman ja alihankkijoiden saatavuudessa, koulutustarjonnassa ja oppilaitosyhteistyömahdollisuuksissa.

– Yritysten toimintaedellytykset vaihtelevat yrityksen sijaintikunnan, toimialan ja markkinoiden suhteen. Esimerkiksi Kainuun lentomotti koronapandemian alkuaikana vaikeutti erityisesti vientivetoisten yritysten toimintaa, ja toisaalta hyvät tietoliikenneyhteydet helpottivat toimimista uudessa tilanteessa, pohtii Tervonen.

Työllistämisodotukset ja osaavan työvoiman saatavuus
Kainuussa henkilökunnan määrän odotetaan kasvavan maltillisemmin kuin aiempina vuosina (Kainuu +10, koko maa +12). Vaikka työllistämisodotukset ovat tasaantuneet koko Suomen tasolle, on osaavan työvoiman saatavuus yhä merkittävä haaste. Kilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa entisestään ja osaajapula on merkittävä kasvun este.

– Yritysten kannattaa varautua aikaisempaa huolellisemmin rekrytointeihin ja panostaa mainetyöhön ja rekrytointiosaamiseen. Kannattaa varautua rekrytoimaan myös kansainvälisesti, toteaa Kainuun Ely-keskuksen yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki. Apua on saavilla mm. Ely-keskuksen ja TE- toimiston palveluista, vinkkaa Loukasmäki.

Yritysten rahoitustarpeet ja investoinnit
Kainuussa yritysten tarve uudelle rahoitukselle on pysynyt muuta maata korkeammalla tasolla, sillä lähes puolet yrityksistä on hakenut uutta rahoitusta alkuvuoden aikana. Rahoitustarpeet ovat kaksijakoisia ja tarpeissa näkyy yrityskohtaiset erot: suurin osa rahoitustarpeesta on kohdistunut investointeihin, kasvuun ja kehittämiseen, kun taas yli yksi neljäosaa rahoitustarpeesta on kohdistunut kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuviin käyttöpääomatarpeisiin. Rahoituksen saatavuus on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla. Maksuvaikeuksia kainuulaisilla yrityksillä on ollut muuta maata vähemmän eikä niiden määrä ole kasvanut keväästä.

Rahoituksen kysyntänäkymä Kainuussa on rauhallinen: vain 15 % yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta. Lukema on tippunut reilusti viime keväästä (28 %). Positiivista kuitenkin on, että rahoitusta haetaan investointeihin, yrityksen kehittämishankkeisiin ja omistusjärjestelyihin.

– Suuryritysten investoinnit ovat piristyneet valtakunnallisesti, mutta pienemmillä investointihalukkuus on vielä matalammalla tasolla. On tärkeää, että myös kainuulaiset pk- yritykset pyrkisivät parantamaan tuottavuuttaan investointien avulla pysyäkseen kilpailukykyisinä. Finnveralla on valmiutta investointien rahoitukseen tässä kasvupyrähdyksessä, toteaa Finnveran rahoituspäällikkö Stig Holmberg

Kasvuhakuisuus, innovaatiot ja kehittäminen
Kainuulaisten yritysten kasvuhakuisuus on noussut, mutta on edelleen muuta maata alhaisempi. Kainuulaiset yritykset kokevat kehittämistarvetta johtamiseen selvästi muuta maata enemmän (Kainuu 31 %, Koko maa 18 %). Pahimmat kehittämisen esteet ovat suhdannetilanne ja työvoiman saatavuus. Yritysten jatkuva kehittäminen on toiminnan elinehto.

Osaamisen kehittäminen
Kyselyyn vastanneista yrityksistä 30 % ilmoittaa olevan tarvetta panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kiristyvä kilpailu edellyttää jatkuvaa oppimista myös työikäiselle väestölle. Osaamisen kehittämiseen on useita eri mahdollisuuksia ja tässä kehityksessä yritysten tulee olla aktiivisia.

Osana jatkuvaa kehittämistä yritysten tulee panostaa aktiivisesti myös digiosaaminen kehittämiseen. Digitaalisten palveluiden ja työkalujen kehitys on kyselyn mukaan vielä varsin vähäistä Kainuussa, mutta myös koko Suomessa. Digitalisaation hyödyntäminen mm. yrityskuvan vahvistumiseen ja uusien asiakasryhmien tavoittamiseen on todettu Kainuussa hieman korkeammaksi kuin muualla Suomessa.

– Kainuulaisten yritysten aktiivisuus on hyvä ja tärkeä asia. Panostukset digitalisaatioon parantavat kilpailukykyä monella eri osa-alueella ja tässä kehityksessä on hyvä olla mukana, toteaa Pasi Loukasmäki.

Toiminta ulkomailla ja kansainvälistyminen
Kansainvälisillä markkinoilla toimii vajaa neljännes kainuulaisista yrityksistä, mutta viennin osuus yritysten liikevaihdosta on varsin pientä. Suurin osa maakunnan yrityksistä (85%) ei ole hyödyntänyt kansainvälistymiseen liittyviä palveluita ja vain harva (7%) näkee niille tarvetta.

– Vaikka lähes kaikki yritykset sanovatkin, että eivät tarvitse tulevana vuonna kansainvälistymispalveluita, kannustaisin silti rohkeasti tutustumaan vaihtoehtoihin. Team Finland -verkostolta löytyy mm. kansainvälistymisneuvontaa, markkinatietoa sekä rahoitusta tuote- tai palvelukehittämiseen, muistuttaa Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Mari Möttönen Kainuun Ely-keskuksesta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Anu Tervonen, Kainuun Yrittäjät, p. 044 7287 100, anu.tervonen@yrittajat.fi
Rahoituspäällikkö Stig Holmberg, Finnvera Oyj, p. 0400 289720. stig.holmberg@finnvera.fi
Yksikön johtaja Pasi Loukasmäki, Kainuun ELY-keskus, p. 044 362 5888 pasi.loukasmaki@ely-keskus.fi

Pk-yritysbarometrin valtakunnalliset ja alueelliset raportit saatavilla Suomen Yrittäjät/Tutkimukset -sivulla >>

Muita kiinnostavia aiheita