Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

7.9.2022 klo 09:00
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Kainuun pk-yritysten suhdannenäkymä selvästi heikentynyt

Kainuun pk-yrittäjien yleinen suhdannenäkymä on selvästi maan keskiarvoa heikompi (Kainuu -26, koko maa -5). Myös arviot työllisyyden (Kainuu -6, koko maa7), liikevaihdon ja kannattavuuden (Kainuu 0 ja -28, koko maa 15 ja -14), investointien arvon sekä innovaatioiden (-28 ja -11, koko maa -13 ja 3) kehityksen osalta jäävät selvästi koko maan keskiarvon alapuolelle.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut kielteisesti yritysten liiketoimintaan ja tuotantoon (Kainuu 56 %, koko maa 49 %). Tuotantokustannukset ovat nousseet ja kysyntä markkinoilla on heikentynyt.

  • Tuloksia määrittää kauttaaltaan yleinen epävarmuus tulevasta. Tilanne johtuu pitkälti Venäjän hyökkäyssodan ja siitä seuranneiden pakotteiden vaikutuksista. Epävarmuus näyttää kurittavan pahiten itäistä Suomea. Naapurimaakunnista Pohjois-Karjalan ja Savon tilanne on niin ikään alavireinen, pohtii Kainuun Yrittäjien toimitusjohtaja Anu Tervonen. Energian saatavuuden epävarmuus ja kustannusten nousu heikentää selvästi yritysten näkymiä ja kilpailukykyä, jatkaa Tervonen.

Työllistämisodotukset ja osaavan työvoiman saatavuus sekä osaamisen kehittäminen
Kainuulaiset pk-yritykset arvioivat, että työvoiman tarve ei enää kasva seuraavan vuoden aikana (Kainuu -6, koko maa +7). Työvoiman saatavuus kehittämisen esteenä ei ole pahentunut, vaikka edelleen 20 % pk-yrityksistä kokee näin. 

  • Ilahduttavaa on, että pk-yritykset tekevät runsaasti koulutusyhteistyötä paikallisten ja muiden koulutusorganisaatioiden kanssa, sanoo Kainuun ELY-keskuksen yksikön päällikkö Anne Ristioja.

Kasvuhakuisuus, innovaatiot ja kehittäminen
Kainuun elinvoiman kannalta on huolestuttavaa, että kainuulaisten pk-yritysten kasvuhakuisuus alenee. Lisäksi panostus TKI-toimintaan on ollut muihin maakuntiin verrattuna alhainen jo aiemmin ja nyt pk-yritykset arvioivat sen pienentyvän entisestään (Kainuu -11, koko maa +3).

  • Toivomme, että kainuulaiset pk-yritykset vaikeista ajoista huolimatta haluaisivat kehittää toimintaansa, se on satsaus tulevaisuuteen. ELY-keskuksella on paljon palveluja, joita yritykset voivat kehittämisessä hyödyntää ja ELY-keskuksen kautta myös kaikki TF-verkoston palvelut ovat käytettävissä, Kainuun ELY-keskuksen Team Finland-koordinaattori Mari Möttönen toteaa.

Yritysten rahoitustarpeet ja investoinnit
Yritysrahoituksen kysyntä on kasvanut jonkin verran viime keväästä. 35 % yrityksistä (aiemmin 30 %) kertoo hakeneensa ulkopuolista rahoitusta viimeisen vuoden aikana. Rahoitusta on haettu erityisesti investointeihin sekä kasvuun. Yritysrahoituksen saatavuus koetaan erittäin hyväksi Kainuussa. Ilman rahoitusta on jäänyt vain 8 % rahoitusta tarvinneista, mikä on merkittävästi pienempi luku kuin muualla Suomessa (33 %).

Seuraavan vuoden aikana hyvin harva (17 %) kainuulaisyritys aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta. Rahoitusta aiotaan hakea ennen kaikkea investointeihin (69 % aikovista) ja toisaalta yhä enemmän myös suhdannetilanteesta johtuviin käyttöpääomatarpeisiin (26 % aikovista). Heikommat suhdannenäkymät alkavat tällä tavalla näkyä rahoitustarpeissa.

Oppilaitosyhteistyö
Lähes viidennes Kainuun pk-yrityksistä tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutusyhteistyötä, demo-, pilotti ja tuotetestausta tehdään enemmän kuin koko maassa keskimäärin, myös tilaustutkimuksia teetetään useammin kuin koko maassa.

Jopa 35 %: pk-yrityksistä tekee yhteistyötä ammatillisen oppilaitoksen kanssa, kun koko massa osuus on vajaa kolmannes. Myös ammatillisen oppilaitoksen kanssa tehtävä yhteistyö on pääosin koulutusyhteistyötä, uusien osaajien rekrytointia sekä innovaatioihin liittyvää kehitystä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Anu Tervonen, Kainuun Yrittäjät, p. 044 7287 100, anu.tervonen@yrittajat.fi
Rahoituspäällikkö Stig Holmberg, Finnvera Oyj, p. 0400 289 720 stig.holmberg@finnvera.fi  
Yksikön päällikkö Anne Ristioja, Kainuun ELY-keskus, p. 044 569 4815 anne.k.ristioja@ely-keskus.fi

Pk-yritysbarometrin valtakunnalliset ja alueelliset raportit saatavilla Suomen Yrittäjät/Tutkimukset -sivulla https://www.yrittajat.fi/tutkimukset