12.9.2018 klo 10:02
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Kasvu jatkuu aiempaa maltillisemmin

Pk-yritysbarometri syksy 2018 etusivu Aluekalvot/raportti

Yleiset suhdannenäkymät

Alueen pk-yritysten yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on nyt + 29, mikä on vähemmän kuin kevään 2018 kyselyssä, jolloin saldoluku oli +36. Tulosten mukaan yritysten suhdanneodotukset ovat edelleen hyvällä tasolla, mutta odotukset ovat nyt maltillisemmat toteaa Pk-yritysbarometrin suhdannekyselystä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Yrityksillä on edelleen tarve saada uutta työvoimaa. 21% vastaajista ilmoitti, että lisää henkilökuntaansa tulevana vuonna. 72 % aikoi pitää työvoiman määrän samana ja vain 7 % uskoi, että työntekijöiden määrä laskee. Alueella on edelleen ponnisteltava työvoiman saatavuuden parantamiseksi, yritysten työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet eivät ole ohi, jatkaa Kolehmainen.

Yritysten oman liikevaihdon kasvu näyttää myös hidastuvan alueemme yrityksissä, liikevaihdon saldoluku on laskenut + 46 saldoluvusta +30:neen. Tämä kertoo että alueemme kasvun huippu näyttäisi olevan nyt ohi. Yritykset aikovat myös vähentää hieman panostuksiaan kansainvälistymiseen, vientiin ja investointeihin.

Alueellamme on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä!

Vastanneista alueen yrityksistä 41 % arvioi kasvavansa mahdollisuuksien mukaan. Yritystoiminnan loppumista alueella ennakoi 3 % vastaajista. Alueellamme voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista vastanneista yrityksistä on 47% Tämä kertoo siitä, että alueemme pk-yritykset hakevat edelleenkin kasvua ja kasvuhalukkuus on keskimääräistä paremmalla tasolla verrattuna valtakunnan keskiarvoon.

Yritysten kasvuhalukkuus ei sinällään ole konkreettinen mittari, se kertoo kuitenkin yrittäjien asenteesta ja motivaatiosta nykyisessä toimintaympäristössä ja markkinassa. Voimakkaasti kasvavia yrityksiä toivoisi olevan enemmänkin, sanoo Kolehmainen.

Kansainvälistyminen ja digitaalisuus liiketoiminnassa

Tämän syksyn otoksessa noin joka neljännellä koko maan ja joka viidennellä Pohjois-Pohjanmaan alueen pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Koko maan pk-yrityksissä suoraa palvelujen vientiä ja suoraa tavaroiden vientiä on näistä noin kahdella viidestä. Alueella palvelujen viennin osuus vastaa koko maan tilannetta, tavaroiden vientiä on hieman koko maata harvemmalla. Kun alueellamme on kirittävää viennin ja kansainvälistymisen osalta, niin PK-yritysbarometrin mukaan yritykset aikovat edelleen vähentää panostuksiaan vientiin, ja kansainvälistymiseen ja tämä on huolestuttava suunta, jatkaa Kolehmainen

Pk-yritykset hyödyntävät digitaalisista työkaluista ja palveluista yleisimmin omia internet-sivuja sekä sosiaalista mediaa. Digitalisaation työkalujen hyödyntäminen omassa liiketoiminnassa voi Euroopan tai maailman mittakaavassa olla korkealla tasolla, mutta yritysten tulevaisuuden kilpailykyky edellyttää, että on yrittäjien osaamisen jatkossa panostettava entistä enemmän. Digitaalisuuden tehokkuuden ja tuottavuuden hyötyjä ei vielä riittävästi nähdä. Merkittävin syy vastaajien mukaan hyödyntää digitaalisuutta on yrityskuvan vahvistuminen, kertoo Kolehmainen.

Rahoitus ja investoinnit

Finnveran pk-rahoituksen liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä näkee taloustilanteen positiivisena, vaikka nopein kasvukiihdytys onkin jo takana. ”Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää varmistaa yritysten uusiutumiskyky ja määrätietoisesti poistaa kasvun esteitä. Rahoituksen saatavuus on yleisesti hyvällä tasolla, mutta Finnveran näkökulmasta muutostilanteet ja nopean kasvun vaiheet ovat rahoituksen saatavuuden näkökulmasta kriittisimpiä. Finnveran rooli on jatkossakin keskeinen esimerkiksi omistajanvaihdosten sekä kansainvälisen kasvun rahoituksessa.”

Kyselyn taustatietoa:

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina.

Syksyn 2018 Pk-yritysbarometri perustuu 4600 pk-yrityksen edustajan vastauksiin. Pohjois-Pohjanmaan alueen Pk-yritysbarometrissa vastaajia oli 233 teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelujen toimialoilta. Pk-yritysbarometri kuvaa siten kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, p. 050 527 7288
Liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä, Finnvera Oyj, p. 029 460 2576