14.2.2022 klo 09:14
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Kasvuhakuisuus nousussa – työvoimapula syvenee

Kainuulaisten pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat hieman koko maata heikommat, mutta samalla tasolla Savon yrittäjien kanssa (Kainuu +6, Savo +7, koko maa +11). Yritysten odotukset liikevaihdon (Kainuu +12, koko maa +25) ja varsinkin kannattavuuden (Kainuu -12, koko maa +1) kehityksen suhteen ovat muuta maata heikommat, toisaalta sama kehitys nähdään Savossa ja Pohjois-Karjalassa.
– Paheneva työvoimapula heikentää yritysten tulevaisuuden näkymiä. Työvoimapulan helpottamiseksi on löydettävä uusia keinoja niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Täsmärekrytoinnit kotimaasta ja ulkomailta ovat nyt ensisijaisia toimenpiteitä. Samalla alueen vetovoimaa ja työnantajien työnantajakuvaa on kohennettava. Nyt tarvitaan kaikki keinot käyttöön, vetoaa Kainuun Yrittäjien toimitusjohtaja Anu Tervonen.

Yhä useampi kainuulainen pk-yritys seuraa aktiivisesti yrityksen arvon kehitystä (Kainuu 56 %, koko maa 51 %). Omistajanvaihdos on ajankohtainen lähes 50 %:lle kainuulaisista yrityksistä seuraavan kymmenen vuoden kuluessa.
– Näyttää siltä, että 38 % yrityksistä aikoo luopua toiminnastaan seuraavan viiden vuoden kuluessa. Omistajanvaihdospalveluille on selvästi kasvavaa kysyntää. Nämä sadat luopumista suunnittelevat yritykset tuottavat tärkeitä palveluita, joiden saatavuus heikkenee huomattavasti, jos jatkajia yrityksille ei löydy, jatkaa Tervonen.

Työllistämisodotukset ja osaavan työvoiman saatavuus

Kainuussa henkilökunnan määrän odotetaan kasvavan maltillisemmin kuin aiempina vuosina (Kainuu +5, koko maa +13). Vaikka työllistämisodotukset ovat tasaantuneet koko Suomen tasolle, on osaavan työvoiman saatavuus yhä merkittävä haaste. Kilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa entisestään.
– 65 %:lla se on jo kasvun esteenä, kun vuotta aiemmin osuus oli 58 %, toteaa Kainuun Ely-keskuksen yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki.

Yritysten rahoitustarpeet ja investoinnit
Kainuulaisten yritysten rahoitustarpeet ovat pysyneet maltillisena viimeisen vuoden aikana. Rahoitusta tarvinneiden yritysten määrä putosi selvästi viime syksystä, sillä vain 30 % vastanneista yrityksistä kertoi kokeneensa tarvetta uudelle rahoitukselle. Rahoitusta on haettu ennen kaikkea kasvuun, kehittämiseen sekä kone- ja laiteinvestointeihin. Neljännes rahoitusta tarvinneista yrityksistä on tarvinnut edelleen käyttöpääomarahoitusta kireästä suhdanteesta johtuen.

Rahoituksen saatavuus on pysynyt Kainuussa hyvänä, sillä vain 6 % rahoitusta hakeneista yrityksistä kertoi jääneensä ilman rahoitusta, mikä on puolet vähemmän kuin koko Suomessa. Kainuulaisten yritysten maksukyky on parantunut viime syksystä, sillä vain 6 %:lla kainuulaisyrityksistä on ollut maksuvaikeuksia viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Rahoitustarpeet näyttävät pysyvän rauhallisina myös tulevaisuudessa. Seuraavan 12 kuukauden aikana 21 % yrityksistä aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta, suurin osa tästä pankista. Tulevaisuuden tarpeet suuntautuvat täysin kasvuun ja investointeihin, eikä tarpeissa näy enää heikosta suhdanteesta johtuvia käyttöpääomatarpeita.
– On positiivista, että suunniteltujen yrityskauppojen määrä näyttää kasvaneen. Peräti 20 % rahoitusta hakevista yrityksistä aikoo tehdä omistusjärjestelyjä tai yrityskauppoja. Yrityskaupat tuovat usein uutta vauhtia yrityksiin, toteaa Finnveran rahoituspäällikkö Stig Holmberg.

Kasvuhakuisuus, innovaatiot ja kehittäminen
Kainuulaisten yritysten kasvuhakuisuus on nousussa. Kasvuhakuisten yritysten osuus on kasvanut Kainuussa (kevät 2022 kasvuhakuisia 40 % pk-yrityksistä, kevät 2021 31 %).

Osaamisen kehittäminen
Kainuussa ollaan kyselyn mukaan hakemassa rahoitusta yritysten kehittämishankkeisiin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen muuta maata enemmän.

Toiminta ulkomailla ja kansainvälistyminen
Kainuussa vientiyrityksiä on vähän ja suurella osaa viennin osuus liikevaihdosta on todella pientä. Barometrin mukaan vain muutama yritys on viimeisen vuoden aikana vallannut uusia markkinoita, ja panostukset kansainvälistymiseen ovat monella tulevana vuonna vielä pienemmät kuin aiemmin.
– Rohkaisen kasvuhalukkaita yrityksiä rohkeasti katsomaan myös rajojen ulkopuolelle. Varsinkin vihreä siirtymä ja digitalisaatio sekä EU:n elpymispaketti tuovat mukanaan valtavasti liiketoimintamahdollisuuksia, joihin varmasti Kainuustakin osaamista löytyisi, muistuttaa Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Mari Möttönen Kainuun Ely-keskuksesta.

Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutoksen mahdollisuuksiin Kainuussa ei ole kyselyn mukaan vielä herätty, sillä 43 % ei näe ilmastonmuutoksen hillitsemistoimilla vaikutusta liiketoiminnalle. Vain 18 % näkee ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien luovan mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Kuitenkin kyselyn mukaan 16 % pk-yrityksistä on kartoittanut liiketoimintansa ilmastovaikutuksia. Koko maassakaan luvut eivät ole paljon parempia.

Tämän vuosikymmenen aikana ilmastovaikutusten arviointi on tulossa osaksi rahoituksen arviointia, mikä tulee edellyttämään yhä useammalta yritykseltä ilmastovaikutusten kartoitusta ja suunnitelmaa päästöjen vähentämiseksi. Piittaamattomuus voi johtaa rahoituksen hinnan nousuun tai estää uuden rahoituksen saatavuuden.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Anu Tervonen, Kainuun Yrittäjät, p. 044 7287 100, anu.tervonen@yrittajat.fi
Rahoituspäällikkö Stig Holmberg, Finnvera Oyj, p. 0400 289720. stig.holmberg@finnvera.fi  
Yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki, Kainuun ELY-keskus, p. 044 362 5888 pasi.loukasmaki@ely-keskus.fi

Pk-yritysbarometrin valtakunnalliset ja alueelliset raportit saatavilla osoitteessa: https://www.yrittajat.fi/tutkimus-aiheet/pk-barometrit/