13.2.2017 klo 09:58
Uutinen

Pk-yritysbarometri Keski-Suomi: Muuta maata selvempää nousua pk-yritysten suhdanneodotuksissa sekä työllistämisaikeissa

Suomen pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannenäkymistä ovat jatkuneet positiivisina syksystä 2016. Koko maan pk-yrityksistä 44 % arvioi suhdanteiden paranevan ja 9 % huononevan.

Saldoluku on nyt +35 kun se edellisellä mittauskierroksella oli +32. Keski-Suomessa yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on noussut muuta maata selvemmin. Saldoluku on nyt +32, kun se syksyllä 2016 oli +25. Jyväskylän seudun suhdannenäkymät ylittävät selvästi koko maan tason, saldoluku on +36.

Keski-Suomen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat paremmat kuin syksyllä 2016 ja jopa positiivisemmat kuin maassa keskimäärin. 25 % alueen pk-yrityksistä arvioi henkilökunnan määrän kasvavan ja 7 % arvioi henkilöstönsä pienenevän, saldoluvuksi muodostuu +18 (syksyllä 2016 +12). Koko maan saldoluku on +16. Jyväskylän seudun saldoluku on selvästi maan keskiarvoa korkeampi, +22. – Työttömyysaste putoaa ja työllisyysaste nousee, jos työpaikat ja tekijät saadaan kohtaamaan. Nyt 48 % pk-yrityksistämme kokee työvoiman saatavuuden kasvun esteeksi, toteaa Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Hynninen.

Keski-Suomen pk-yrityksillä on maltillisia liiketoiminnan kasvattamisaikeita kokonaisuutena. 8 % Keski-Suomen pk-yrityksistä hakee voimakasta kasvua ja 38 % kasvua mahdollisuuksien mukaan. Asemansa pyrkii säilyttämään 33 %. 18 % katsoo, ettei heillä ole kasvutavoitteita ja 4 % arvioi lopettavansa toimintansa lähimmän vuoden aikana.

Yhteisöllisiä toimitiloja tarjoavan jyväskyläläisen Crazy Townin yrittäjä Mikko Markkanen näkee piristymisen kahdella tapaa. CT:n asiakaskunnassa olevista pienyrityksistä lähes kaikki ilmoittivat vuodenvaihteen tienoilla tehdyssä asiakaskyselyssä kasvuhalukkuudestaan ja tulokset näkyvät tämän vuoden aikana. Crazy Town itse investoi kasvuun avaamalla uuden toimipisteen huhtikuun alussa Tampereella ja kesän jälkeen parilla muulla paikkakunnalla Suomessa.

Kolmannes pk-yrityksistä suunnittelee omistajanvaihdosta

Ulkopuolista rahoitusta aiotaan käyttää yleisimmin koneisiin ja laitteisiin, käyttöpääomaksi sekä kehittämishankkeisiin. Keski-Suomen alueella kehittämishankkeisiin ja yrityskauppoihin aikoo hakea ulkoista rahoitusta koko maata suhteellisesti useampi pk-yritys. Heikosta taloudellisesta tilanteesta johtuvaa käyttöpääoman tarvetta on Keski-Suomessa myös enemmän kuin muualla maassa. Rahoitustarpeesta 18 % suuntautuu heikon taloudellisen tilanteen paikkaamiseen, koko maassa osuus on 13 %.

33 % keskisuomalaisista yrityksistä suunnittelee omistajanvaihdosta lähimmän viiden vuoden aikana. Koko maassa osuus on kuusi prosenttiyksikköä pienempi, 27 %. – Myönteistä yrityskauppamarkkinan kehittymisen ja siten tulevien omistajanvaihdosten kannalta on myös se, että 56 % vastaajista kertoo seuraavansa yrityksensä arvon kehittymistä aktiivisesti, kommentoi Sanna-Mari Hynninen.

Investointiodotuksissa kasvua eteläisessä Keski-Suomessa

Investointiodotuksissa on pientä virkistymistä Keski-Suomessa. Saldoluku on 0, kun se syksyllä 2016 oli -2. Koko maan luku on +3. Selkeää paranemista on eteläisen Keski-Suomen investointiodotuksissa. Saldoluku on +13, kun se syksyllä 2016 oli +5. Jyväskylän seudulla sekä pohjoisessa Keski-Suomessa jäädään saldoluvuissa edelleen miinukselle. Investointiodotusten saldoluku on Jyväskylässä -2 ja pohjoisessa Keski-Suomessa -4.

Lue koko raportti täältä: https://www.yrittajat.fi/pk-yritysbarometri-12017-549090

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Siinä kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle.

Lisätiedot:

Sanna-Mari Hynninen, toimitusjohtaja, Keski-Suomen Yrittäjät, sanna-mari.hynninen[at]yrittajat.fi, p. 050 563 7780

Juha Ketola, aluejohtaja, Finnvera Oyj, juha.ketola[at]finnvera.fi, p. 040 582 9280

Jaakko Ryymin, rahoituspäällikkö, Keski-Suomen ELY-keskus, jaakko.ryymin[at]ely-keskus.fi, p. 040 593 5126