11.2.2020 klo 09:00
Uutinen

Pk-yritysbarometri Keski-Suomi: Odotettavissa kasvua

Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat heikentyneet koko maassa lievästi viime syksystä. Yleisiä suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku on +9, kun se viime syksynä oli +10. Keski-Suomen alueella suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on +5, sama kuin syksyllä. Jyväskylän seudun yleiset suhdanneodotukset ovat maan keskitasoa selvästi korkeammalla, tasolla +11.

Liikevaihdon kehityksen suhteen saldoluku Keski-Suomessa on kohonnut tasolle +24 syksyn tilanteesta +22, ja se on Keski-Suomessa kaksi yksikköä korkeampi kuin maan keskimääräinen luku +22. Pohjoisessa Keski-Suomessa saldoluvussa on pudotus tasolta +8 tasolle +4. Eteläisessä Keski-Suomessa on pudottu tasolta +23 tasolle +14. Jyväskylän seudun liikevaihdon kasvuodotuksissa on roima nousu tasolta +21 tasolle +36.

– Jyväskylän seudun piristyminen on erittäin hyvä uutinen. 14 yksikön ero maan keskiarvoon on selkeä ja kertoo seudun yritysten kasvupanostuksista sekä markkinan vedosta omaa kieltään, kommentoi Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski.

Henkilökuntaa palkataan lisää

Henkilökunnan määrän suhteen saldoluku on koko maassa +9 ja Keski-Suomessa samoin +9, jossa on kasvua syksystä kahdeksan yksikköä tasolta +1. Jyväskylän seudulla rekrytointiodotukset ovat kohonneet tasolle +14, syksyllä oltiin tilanteessa +1 ja vuosi sitten keväällä tilanteessa +7. Eteläisessä Keski-Suomessa odotukset ovat myös parantuneet syksyn tasosta +7 tasolle +8. Pohjoisen Keski-Suomen saldoluku on -2, joka on sama kuin syksyllä.

– Pk-yritykset rekrytoivat vilkkaasti, mikäli sopivaa työvoimaa löytyy tekemään kasvua ja vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Toivottavasti työvoiman saatavuusongelmista ei tule kasvun este yrityksillemme, toteaa Jyräkoski.

Karstulalaisen talo- ja hirsitaloteollisuuden käyttöön alihankintatuotteita toimittavan Valwood Oy:n tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa kannattavasti.

– Kasvu tarvitsee meidän toiminta-alallamme tekijöitä. Ensin pitää saada kauppaa ja sitten löytää hyvät tekijät. Mikäli asetetut kasvutavoitteet saavutetaan, tarvitsemme lisää tekijöitä porukkaamme. Myös omistajanvaihdos muuttaa yrityksen usein kasvuhakuiseksi. On huolehdittava siitä, että tunnistetaan omistajavaihdostilanteet ja osataan auttaa vaihdoksen molempia osapuolia, kertoo Valwood Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Valkeinen.

Puolet Jyväskylän seudun pk-yrityksistä kasvuhakuisia

Kasvavat, innovatiiviset yritykset ovat tärkeitä kansantalouden kasvulle ja työllisyydelle. Kasvuhakuisten yritysten osuus koko maassa on 43 %. Keski-Suomessa osuus on 42 %. Jyväskylän seutu on pk-yritysten kasvuhakuisuudessa koko maan edellä osuudella 50 %, eteläisessä Keski-Suomessa osuus on 28 % ja pohjoisessa 35 %. Kasvuhakuisten yritysten osuus on noussut syksyn mittauksesta.

Kehittämisrahoituksen kysynnässä voimakasta kasvua

Pk- yritysten kehittämisrahoituksen kysyntä kasvoi merkittävästi ELY- keskuksessa vuoden 2019 aikana edellisvuoteen verrattuna. Rahoitusta myönnettiin lähes 8,2 milj. euroa, josta investointien osuus oli hieman yli puolet (56 %). Erityisen positiivista oli isojen, teollisten investointien kasvu muutaman vähän hiljaisemman vuoden jälkeen.

– Uudistuminen ja panostukset uusimpaan kone- ja laiteteknologiaan parantavat etenkin alihankintaketjuissa olevien yritysten kilpailukykyä ja pärjäämistä markkinoilla. Moderni työympäristö ja työvälineet lisäävät myös yrityksen houkuttelevuutta alan osaavan työvoiman saamiseksi, avaa Keski-Suomen ELY-keskuksen yksikön päällikkö Jaakko Ryymin.

Rahoituksen saatavuus

Nollakoroista ja pankkijärjestelmän valtavasta likviditeetistä huolimatta rahoitusmarkkinoiden arvioitiin pk-barometrin mukaan hieman kiristyneen. Heikoimmissa luottokelpoisuusluokissa olevien yritysten rahoituksen saanti on heikentynyt mm. tiukentuneen pankkitoiminnan sääntelyn vuoksi. Keski-Suomessa vakuuspulan koetaan olevan muuta maata korostuneemmin rahoituksen saannin suurin este. Vakuuspula korostuu erityisesti kasvuyrityksillä.

– Finnvera lanseerasi syyskuussa 2019 Pk-takauksen helpottamaan kasvuhakuisten yli kolme vuotiaiden yritysten pankkirahoituksen saantia (vakuudeton 80 %:n takaus). Jo useampi sata yritystä on päässyt hyödyntämään Pk-takausta rahoituksissaan, kertoo rahoituspäällikkö Kari Korhonen Finnverasta.

Ilmastonmuutoksen hillitsemistoimet haastavat ja tuovat mahdollisuuksia

Enemmistö pk-yrityksistä ei näe ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien tuovan merkittävästi haasteita liiketoiminnalleen. Haasteita eniten nähdään eteläisessä Keski-Suomessa, 42 % vastaajista. Osuus on 28 % Keski-Suomessa ja 24 % koko maassa. Pohjoisessa Keski-Suomessa 37 % pk-yrityksistä näkee hillitsemistoimet haasteellisina, Jyväskylän seudulla vain 20 %.

Ilmastonmuutoksen hillitsemistoimissa nähdään myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Koko maassa 24 % pk-yrityksistä näkee uusia liiketoimintamahdollisuuksia, Keski-Suomessa 21 %. Jyväskylän seudulla osuus on 23 %, eteläisessä Keski-Suomessa 16 % ja pohjoisessa Keski-Suomessa samoin 16 %. Liiketoimintamahdollisuuksina nähdään yrityksen ilmastovastuullisuuteen panostaminen liiketoimintaa vahvistavasti, kierrätys- ja uusiokäyttö, vähäpäästöiset tuotteet sekä ilmastonmuutosta hillitsevät teknologiset ratkaisut.

Valwoodin pääraaka-aineena on puu, se vastaa hyvin ilmastonmuutoksen tuomiin mahdollisuuksiin.

– Hirsitalojen kysynnän kasvu on näkynyt liiketoiminnassamme kasvavana kauppana, kommentoi Kimmo Valkeinen.

Lue koko raportti täältä: https://www.yrittajat.fi/tutkimukset

Lisätiedot:

Sanna-Mari Jyräkoski, toimitusjohtaja, Keski-Suomen Yrittäjät, sanna-mari.jyrakoski@yrittajat.fi, p. 050 563 7780

Kari Korhonen, rahoituspäällikkö, Finnvera Oyj, kari.korhonen@finnvera.fi, p. 040 555 3249

Jaakko Ryymin, yksikön päällikkö, Keski-Suomen ELY-keskus, jaakko.ryymin@ely-keskus.fi, p. 040 593 5126

Kimmo Valkeinen, yrittäjä / toimitusjohtaja, Valwood Oy, kimmo.valkeinen@valwood.fi, p.040 702 1224