11.9.2019 klo 08:58
Uutinen

Pk-yritysbarometri Keski-Suomi

Yleiset suhdanneodotukset eivät ole heikentyneet Keski-Suomessa – työmarkkinauudistuksia kaivataan.

Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat heikentyneet koko maassa edelleen viime keväästä. Yleisiä suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku on +10, kun se viime keväänä oli +14. Keski-Suomen alueella suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on +7, kevään saldoluku oli +5.

– Yleisiä suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku Keski-Suomessa sijoittuu maakuntien joukossa keskisijoille, mutta tulevien investointien suhteen tilanne on toiseksi heikoin Satakunnan jälkeen saldoluvulla -15. Jyväskylän seudun saldoluku on nyt -16, pohjoisen Keski-Suomen -17 ja eteläisen Keski-Suomen -10. Pk-yritysten kannustimet investoida puuttuvat tällä hetkellä, toteaa Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Hynninen.

Liikevaihdon kehityksen suhteen saldoluku on pudonnut tasolle +18 kevään tilanteesta +22, ja se on Keski-Suomessa seitsemän yksikköä pienempi kuin maan keskimääräinen luku +25. Pohjoisessa Keski-Suomessa saldoluvussa on roima pudotus tasolta +26 tasolle +8. Eteläisessä Keski-Suomessa puolestaan on noustu tasolta +15 tasolle +23, joka on maakunnan seutukuntien paras tulos ja lähellä maan keskiarvoa. Jyväskylän seudun liikevaihdon kasvuodotuksissa on lievä pudotus tasolta +23 tasolle +21.

Henkilökuntaa palkataan edelleen lisää

Henkilökunnan määrän suhteen saldoluku on koko maassa +10 ja Keski-Suomessa +1, jossa on pudotusta keväästä neljä yksikköä tasolta +5. Jyväskylän seudulla rekrytointiodotukset ovat enää tasolla +1, keväällä oltiin tilanteessa +7. Eteläisessä Keski-Suomessa odotukset ovat jopa parantuneet kevään tasosta +6 tasolle +7. Pohjoisen Keski-Suomen saldoluku on -2.

Noin 40 % pk-yrityksistä kasvuhakuisia

Kasvavat, innovatiiviset yritykset ovat tärkeitä kansantalouden kasvulle ja työllisyydelle. Kasvuhakuisten yritysten osuus koko maassa on 43 %. Keski-Suomessa osuus on 39 %. Jyväskylän seutu on pk-yritysten kasvuhakuisuudessa koko maan tahdissa osuudella 43 %, eteläisessä Keski-Suomessa osuus on 34 % ja pohjoisessa 33 %.

Pk-yritysten kehittämistarpeissa korostuvat edelleen myynti ja markkinointi. Yli puolet vastaajista tunnistaa kehittämistarvetta niissä, ja Jyväskylän seudulla osuus on peräti 60 %. Jyväskyläläinen kasvumarkkinointiyhtiö Aava & Bang Oy on kasvanut voimakkaasti viime vuosina.

– Viimeisen kahden tilikauden aikana olemme kasvaneet 1,2 miljoonan liikevaihdosta 2,3 miljoonaan. Olemme nyt neljän vuoden kasvusuunnitelmamme puolimatkassa ja kahden seuraavan vuoden tavoitteenamme on edelleen liikevaihdon kannattava tuplaaminen, kertoo Aava & Bangin toimitusjohtaja Pete Okkonen.

Okkonen kokee, että suhdanteet eivät tarjoa lähitulevaisuudessa työntöapua kasvuun, mutta kun kasvusuunnitelma on kunnossa, sitä toteuttavassa tiimissä on oikeanlaista osaamista ja johtaminen luo onnistumisen mahdollisuudet, voidaan kasvua tehdä tiukemmassakin suhdannetilanteessa.

– Asiakasryhmämme ovat kasvuhakuiset pk-yritykset, jotka hekin keskittyvät ennen kaikkea oman kasvusuunnitelmansa toteuttamiseen. Me molemmat tiedämme, että toiminnassa ei tule olla liian suhdanneriippuvainen. Konseptin tulee olla vahva ja töitä tehdään vain tiukemmin, korostaa Okkonen.

Kasvun tekijöille Okkonen antaa vinkiksi helpon neuvon.

– Tärkeintä on keskittyä ihmisiin, niin asiakkaisiin, kuin henkilöstöön. Asiakkaat eivät osta yrityksiltä, vaan ihmisiltä. Työntekijätkin haluavat tuntea tekevänsä merkityksellistä työtä ihmiseltä ihmiselle. Jos saat sekä henkilöstön, että asiakkaat sitoutumaan, tulet menestymään myös kovassa kilpailussa.

Kasvua työmarkkinauudistuksista

68 % keskisuomalaisista pk-yrityksistä ovat velvollisia noudattamaan työehtosopimusta. 22 % kuuluu työnantajaliittoon ja 45 % noudattaa työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella. Osuus on hieman suurempi kuin maan keskiarvo 44 %. 38 % keskisuomalaisista pk-yrityksistä näkee sopimusjärjestelmän toimivan heikosti, koko maan osuus on 36 %. Jyväskylän seudulla tyytymättömyyttä järjestelmään on jopa 44 %:lla pk-yrityksistä.

Vain 13 % keskisuomalaisista pk-yrityksistä kannattaa järjestelmän säilyttämistä ennallaan. Kehittämistarpeissa korostuu sopimisen vieminen joko kokonaan tai osittain paikalliselle tasolle. 28 % näkee, että sopiminen tulisi viedä pääsääntöisesti paikalliselle tasolle. 26 % kannattaa mallia, jossa järjestelmä säilyisi nykyisen kaltaisena, mutta paikallista sopimista lisättäisiin. 24 % taas kannattaa mallia, jossa työehtosopimusta noudatetaan, mikäli paikallisesti ei päästä sopimukseen.

– Huomiota herättävä tulos on, että Jyväskylän seudulla jopa 14 % pk-yrityksistä kannattaa nykyisestä mallista luopumista kokonaan. Koko maassa osuus on 9 %. Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin, suhdanneodotusten mukaan valitettavasti vähenevissä määrin tulevaisuudessa. Suhdanneluontoinen kasvu on tällä erää taittunut ja rakenteelliset ongelmat ovat jäljellä. Pk-yrityksiä tulisi nyt aidosti kuunnella siinä, kuinka hallituksen asettamaan tavoitteeseen 75 prosentin työllisyysasteesta voidaan päästä, toteaa Sanna-Mari Hynninen.

Pk-yritysten kannattavuusodotukset kohtuullisella tasolla

Kannattavuusodotusten saldoluku Keski-Suomessa on +7, eroa koko maan tilanteeseen +11 on neljä yksikköä. Jyväskylän seutu (+16) on paremmalla tasolla kuin koko maa ja eteläinenkin Keski-Suomi yltää tasolle +10. Pohjoisen Keski-Suomen kannattavuusodotukset ovat pudonneet tasolle -15 kevään tilanteesta +13.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin tänään. Syksyn 2019 Pk-yritysbarometri perustuu 6100 pk-yrityksen vastauksiin. Pk-yritysbarometri julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Se kuvaa pk-yritysten odotuksia vuoden eteenpäin.

Lue koko raportti tästä >>

Lisätiedot:

Sanna-Mari Hynninen, toimitusjohtaja, Keski-Suomen Yrittäjät, sanna-mari.hynninen@yrittajat.fi, p. 050 563 7780

Markku Kähkönen, rahoituspäällikkö, Finnvera Oyj, markku kä hkonen@finnvera.fi, p. 029 460 2254

Jaakko Ryymin, rahoituspäällikkö, Keski-Suomen ELY-keskus, jaakko.ryymin@ely-keskus.fi, p. 040 593 5126