15.2.2018 klo 11:46
Uutinen

PK-yritysbarometri kevät 2018: Varsinais-Suomen pk-yritysten suhdanneodotukset viime syksyn tasolla

Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat pysyneet lähes viime syksyn tasolla. Varsinais-Suomessa 51 % pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan ja 42 % paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana, kertoo tänään julkaistu Pk-yritysbarometri.

Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset koko maassa ovat lähes viime syksyn tasolla. Puolet (49 %) koko maan pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan lähimmän vuoden aikana, Varsinais-Suomessa odotukset ovat lähes samoissa (51 %). Suhdanteiden ennallaan pysymistä ennakoi nyt useampi ja paranemista harvempi kuin syksyllä. Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin tänään.

Mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä on Varsinais-Suomessa 37 prosenttia, mikä on saman verran kuin koko maassa. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on Varsinais-Suomessa nyt hieman enemmän kuin syksyllä 2017 (7% à 10%).

– Suhdanneodotusten hyvästä tasaisesta tasosta huolimatta, meidän on pystyttävä jatkossa yhä paremmin pitämään huolta pk-yritysten kasvun edellytyksistä. Tyypillisin barometrikyselyyn vastaaja on kaupan ja palvelualan yritys, joiden suhdannenäkymiin isojen veturiyritysten vetämä aluetalouden kasvu näkyy myöhemmin. Varsinais-Suomen kasvunäkymät näyttävät vahvoilta useiden vuosien päähän, mikä antaa myönteistä näkyvää tulevaisuuteen maakunnan pk-yrittäjille, sanoo Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.

Koko maan työllistämisodotukset ovat koko maassa pitkälti vastaavat kuin syksyllä 2017. Koko maassa sekä Varsinais-Suomessa työn sivukulut, kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus ja työvoiman saatavuus ovat suurimmaksi koetut työllistämisen esteet.

– Talouskasvu ei edelleenkään riitä vastaamaan Suomen haasteisiin. Työllisyysasteen nostamiseen tarvitaan iso työmarkkinareformi, jossa huomio tulisi kiinnittää palkkaamiseen liittyvien riskien madaltamiseen sekä työllistämisen esteiden poistamiseen. Samoin työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen kohtaanto-ongelma on haaste, jonka eteen on tehtävä määrätietoisesti töitä, sanoo Munter.

Omistajanvaihdospalvelun pariin hakeutuvien pk-yrittäjien määrä nousussa

Viimeisen 12 kuukauden aikana reilu neljännes (27 %) alueen pk-yrityksistä on nostanut ulkopuolista rahoitusta. Edellisvuonna rahoitusta nosti 29 % pk-yrityksistä. Sekä alueelliset että valtakunnalliset tasot ovat käytännössä samat. Vain kaksi prosenttia alueen pk-yrityksistä ei ole saanut hakemaansa rahoitusta.

– Vastaustulos osoittaa, että pk-yrityksissä ei ole ongelmia rahoituksen saatavuudessa, toteaa Finnveran aluejohtaja Seija Pelkonen.

Alueen yrityksistä 31 % (koko maassa 27 %) on suunnitellut toteuttavansa omistajanvaihdoksen viiden vuoden sisällä. Vuosi sitten alueen vastaava luku oli 27 %. Omistajanvaihdostilanteessa 34 % pk-yrityksistä kertoo hakevansa neuvontapalveluja oman alueen maksuttomista palvelukanavista. Edellisvuoden vertailuluku oli 25 % eli suhdeluku on noussut huomattavasti.

– Yhtenä selittävänä tekijänä tähän ilmiöön näen sen, että Varsinais-Suomeen palkattiin viime vuonna omistajanvaihdoskoordinaattori, joka on ns. matalan kynnyksen palveluntarjoaja, arvioi Pelkonen.

Finnvera rahoitti vuonna 2017 Varsinais-Suomessa pk-yrityksiä 110 m€:lla (142 m€ vuonna 2016).

– Rahoi­tuksen määrän lasku johtui lähinnä suurten yksittäisten vientikaupparahoitusten vähenemisestä. Tästä ei kuitenkaan voi suoraa vetää sitä johtopäätöstä, että pk-yritysten vientikauppojen määrä olisi laskussa. Rahoituksen vähentyneeseen kysyntään ja sitä myötä myös myöntämiseen vaikutti myös pankkien mahdollisuus hyödyntää uusia rahoituskanavia, kuten Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) vastatakausta. Näin useissa tapauksissa pankin riskinjakajana on toiminut ESIR Finnveran sijasta. Rahoitettujen yrityskauppojen määrä alueella säilyi ennallaan ollen 95 kpl (96 kpl vuonna 2016), kertoo Pelkonen.

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä tekemä Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Siinä kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle. Tulokset julkaistaan sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Varsinais-Suomen Pk-yritysbarometriin vastasi 309 yrittäjää.

Lisätiedot:

Pk-yritysbarometri, kevät 2018,
Koko materiaali: https://www.yrittajat.fi/pk-yritysbarometri-12018-569429
Alueraportit: https://www.yrittajat.fi/pk-yritysbarometri-12018-alueraportit-569430

Hanna Munter, toimitusjohtaja, Varsinais-Suomen Yrittäjät
puh. 044 296 9071
hanna.munter@yrittajat.fi

Seija Pelkonen, aluejohtaja, Finnvera Länsi-Suomen alue
puh. 040 573 9553
seija.pelkonen@finnvera.fi

Varsinais-Suomen Yrittäjät on pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien alueellinen etu- ja palvelujärjestö. Varsinais-Suomen Yrittäjiin kuuluu lähes 8200 varsinaissuomalaista yritystä 35 paikallisyhdistyksessä. Olemme osa Suomen Yrittäjät keskusjärjestöä, jolla on yhteensä yli 105 000 jäsenyritystä. Lisätietoa www.yrittajat.fi/varsinaissuomi