Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Kuva: Lapin materiaalipankki | Vaaran saha | Riku-Matti Jurmu

Kustannuskriisi syö yritysten kannattavuutta

Vuoden 2023 ensimmäisen Pk-yritysbarometrin perusteella Lapin mikro- ja pk-yritysten suhdannenäkymät laskevat lähes samalle tasolle kuin koronavuonna 2020.

Yritysten odotukset suhdanteiden osalta ovat olleet 2000-luvulla heikommat ainoastaan 2008 finanssikriisin seurauksena. Suurin muutos suhdannenäkymissä viime syksyyn verrattuna on rakentamisen toimialalla.

Yleisen suhdannenäkymän ohessa yritysten arviot liikevaihdon, kannattavuuden ja investointien suhteen ovat laskeneet edelleen syksyn arvioista. Investointiodotusten muutos edellisvuoteen verrattuna on voimakkainta teollisuuden toimialalla. 

– Yritysten kannalta huolestuttavinta on näkymä kannattavuuden laskemisesta heikoimmalle tasolle koko 2000-luvulla. Korkea energian hinta, inflaatio sekä edelleen kasvavat rahoituskustannukset syövät katetta ja uhkaavat jo kannattavan toiminnan edellytyksiä, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo arvioi.

Työllistämisen esteenä on osaavan työvoiman puute

– Pk-yritysbarometrin tulosten pohjalta henkilökunnan määrässä ei odoteta tapahtuvan muutoksia lähimmän vuoden aikana, kertoo johtaja Marja Perälä Ely-keskuksesta.

Näkymät henkilöstön määrän kehitykseen vaihtelivat toimialoittain. Esimerkiksi majoitus- ja matkatoimistoalalla joka toinen yritys arvioi henkilöstömäärän kasvavan seuraavan vuoden aikana. Heikoimmat odotukset henkilöstön määrän kehittymiseen olivat kaupan alalla (saldoluku -26).  

Työllistämisen keskeisimmäksi esteeksi yritykset nostivat osaavan työvoiman saatavuuden (35 %). Osaavan työvoiman saatavuus nähtiin merkittäväksi tai jonkin verran kasvua rajoittavaksi tekijäksi lähes 70 %:ssa kyselyyn vastanneista yrityksistä. 

–  Kyselyyn vastanneista yrityksistä joka kolmas koki tarvetta toiminnan sopeuttamiseen, Perälä kertoo.

Sopeuttamistoimina nostettiin esille esim. lomautukset (55 %) ja työaikajärjestelyt (40 %).  

Rahoitus ja omistajanvaihdos: yritysten kasvuhakuisuus laskusuunnassa

Yleinen epävarmuus on vähentänyt ulkoisen rahoituksen käyttöä. Pankkien luottopolitiikka on Pk-yritysbarometrin mukaan kiristynyt. Lapissa 24 % pk-yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta, kun se syksyllä oli vielä 21 %. 

– Lapissa tulevat rahoitustarpeet kohdistuvat kone- ja laiteinvestointeihin pääasiassa, mikä on positiivinen merkki, sanoo Finnveran aluepäällikkö Risto Koskiniemi.

– Käyttöpääomarahoituksen tarve on laskemassa selvästi syksyn barometriin verrattuna ja hyvää on, että suhdannevaihteluun tarvittavaa käyttöpääomarahoitusta ei enää näyttäisi tarvittavan niin paljon. Silti huolestuttavaa on, ettei käyttöpääomatarpeita nähdä tarvittavan myöskään kasvuun tai kansainvälistymiseenkään, jatkaa Koskiniemi. 

Yritysten kasvuhakuisuus on ollut laskemaan päin ja vain 37 % Lapin yrityksistä näkee itsensä kasvuhakuiseksi (36 % koko maassa). 

Barometrin mukaan Lapissa pk-yrityksistä 43 % suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan 5 vuoden aikana ja 41 % yrityksistä eivät ole vielä ajatelleet omistajanvaihdosta ollenkaan. 

– Tulee olemaan iso työ saada Lapin yritykset hakemaan kasvua ja uusiutumaan omistajanvaihdosten kautta. Rahoittajan näkökulmasta kannattavan yrityksen ostaminen on vähemmän riskistä kuin uuden perustaminen, sanoo Koskiniemi. 

Lapissa sähkön hinta voi vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen

Pk-yritysbarometrissa on selvitetty ajankohtaisena asiana sähkön hinnan vaikutuksia yritystoimintaan. Lapissa yritykset ovat kokeneet sähkön hinnan vaikutukset negatiivisempana kuin koko maassa keskimäärin.

– Lapin mikro- ja pk-yritysten sekä koko maan vastauksissa sähkön hinnan vaikutus on merkittävintä juuri yrityksen kannattavuuteen nähden, ja Lapissa se heijastuu muuta maata enemmän henkilöstön sopeutustarpeeseen, Salo toteaa.

Lisätietoa:

Pirkka Salo, Lapin Yrittäjät, p. 0400 392 139
Risto Koskiniemi, Finnvera, p. 029 460 2006
Marja Perälä, Ely-keskus, p. 0295 037 050