13.2.2017 klo 10:04
Uutinen

Pk-yritysbarometri: LAPIN SUHDANNENÄKYMÄT HISTORIALLISELLA TASOLLA

Lapin mikro- ja pk-yritysten suhdannenäkymät ovat paremmalla tasolla kuin koko 2000-luvulla aiemmin ja selvästi muuta maata korkeammat. Yrityksistä 52 % arvioi suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana ja ainoastaan 6 % heikkenevän.

Katso video julkistamistilaisuudesta!

Lapin suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku (46) on 13 %-yksikköä korkeampi kuin syksyllä ja 11 %-yksikköä korkeampi kuin koko maassa keskimäärin.

– Erityisen ilahduttavaa on viime syksynä alkaneen käänteen jatkuminen yhä parempina suhdanneodotuksina lähimmän vuoden aikana kaikilla toimialoilla, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo toteaa.

– Nyt on selkeästi nähtävissä myös kaupan alan virkistyminen ja sen osalta suhdanneodotukset ovatkin kehittyneet toimialoista suotuisimmin viime syksystä, Pirkka Salo jatkaa.

Työvoiman kysyntä kasvaa

Henkilökunnan määrän osalta suhdannenäkymät Lapin yrityksissä ovat selvästi parantuneet viime syksyn orastavista kasvunäkymistä ja ylittäneet koko maan odotukset ensimmäisen kerran sitten vuoden 2007 alun. Lapissa henkilökunnan määrän odotetaan kasvavan 24%:ssa ja pienenevän ainoastaan 4%:ssa yrityksistä.

– Henkilökunnan määrän osalta odotukset ovat parantuneet kaikilla toimialoilla selvästi ja mikä positiivisinta, kaupan henkilökunnan vähentämistarve näyttää pysähtyvän. Lapissa työllistämisen esteenä korostuu muuta maata voimakkaammin työvoiman saatavuus, joka onkin noussut samalle tasolle työllistämisen esteenä kuin työn sivukulut, Pirkka Salo toteaa.

Kapasiteetti kovassa käytössä, investointihalukkuus vielä varovaista

Pk-barometrin mukaan kapasiteetin käyttöaste suurenee 64 %:sa lappilaisyrityksistä ja lopuilla se pysyy vähintäänkin nykyisellä tasolla. Koko maassa käyttöaste on selvästi alhaisempi.

Investointiodotukset ovat Lapissa suhteellisen varovaisia ja samaa tasoa kuin koko maassa. Toimialoista investointeja odotetaan erityisesti teollisuudessa.

Ulkoisen rahoituksen esteenä kovat vakuusvaatimukset

Kolme kymmenestä Lapin pk-yrityksestä suunnittelee ulkoisen rahoituksen ottamista seuraavan 12 kuukauden aikana. Lapissa rahoitusta haetaan muuta maata useammin kone- ja laiteinvestointeihin sekä rakennusinvestointeihin.

Rahoituksen esteenä Lapissa korostuu muuta maata useammin kireät vakuusvaatimukset.

Lapissa ulkoista rahoitusta aiotaan hakea useimmin pankista, rahoitusyhtiöistä sekä Finnverasta.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja Työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkistamasta Pk-yritysbarometrista. Siihen vastasi 4761 mikro- ja pk-yritysten edustajaa eri puolilta Suomea, joista 180 Lapista. Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa.

Lue täältä kokonaisuudessaan Lapin alueraportti!

Lisätietoa:

Pirkka Salo, p. 0400 392 139
Kari Tuominen, 0400 396 931
Pirkko Saarela, 0295 037 122