11.9.2017 klo 10:02
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Lappi vientimaakuntien kärkeä

Lapin mikro- ja pk-yritysten suhdannenäkymät laskivat hieman keväästä noudattaen kuitenkin jo toista vuotta jatkuvaa liikevaihdon ja liiketoiminnan kannattavuuden nousua. Yrityksistä 47 % arvioi suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana ja ainoastaan 9 % heikkenevän.

Lapin suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku (39) on 7 %-yksikköä matalampi kuin keväällä ja edelleen %-yksikön korkeampi kuin koko maassa keskimäärin.

– Kovimmat kasvuodotukset näyttävät painottuvan matkailupaikkakuntiin palvelualoilla ja rakentamisessa, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo toteaa.

– Kaupan osalta viime kevään positiiviset suhdanneodotukset ovat tasaantuneet parin edellisvuoden tasolle eikä suhdanteiden enää odoteta nykyisestä paranevan, Pirkka Salo jatkaa.

Matkailun kehitys siivittää työvoiman tarvetta

Henkilökunnan määrän osalta suhdannenäkymät Lapissa ovat niin ikään tasaantuneet vuoden takaiselle tasolle. Lapissa henkilökunnan määrän odotetaan kasvavan 22%:ssa ja pienenevän 6%:ssa yrityksistä.

– Työvoiman lisätarve painottuu talvisesongin alla matkailupaikkakunnille ja palvelualoille. Ammattitaitoisen työvoiman saanti korostuukin Lapissa työllistämisen esteenä muuta maata voimakkaammin, Pirkka Salo toteaa.

Viennin osuus liikevaihdosta muuta maata merkittävämpää

Lapissa vientitoimintaa harjoittaa lähes kolmannes yrityksistä, koko maassa joka viides.

Lappi erottuu vientimaakuntana selkeimmin viennin suhteellisessa arvossa. Lapissa neljällä kymmenestä vientiyrityksestä viennin osuus on yli 50 % liikevaihdosta, kun se koko maassa on kahdella kymmenestä yrityksestä.

Liiketoiminnan kasvu edellyttää käyttöpääomaa

Kaksi kymmenestä Lapin pk-yrityksestä suunnittelee ulkoisen rahoituksen ottamista seuraavan 12 kuukauden aikana. Lapissa rahoitusta haetaan muuta maata useammin kone- ja laiteinvestointeihin sekä liiketoiminnan kasvusta johtuvaan käyttöpääoman tarpeeseen.

Rahoituksen esteenä Lapissa korostuu muuta maata useammin kireät vakuusvaatimukset ja rahan hinta.

Paine omistajanvaihdoksiin kasvaa

Lapissa omistajanvaihdosta suunnitellaan 0-5 vuoden kuluessa 32 %:ssa yrityksistä ja 10 vuoden kuluessa noin puolessa kaikista yrityksistä. Realisoituessaan omistajanvaihdossuunnitelmat edellyttävät tuhansia jatkajia lappialaisyrityksiin 2020-luvun loppuun mennessä.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja Työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkistamasta Pk-yritysbarometrista. Siihen vastasi 4662 mikro- ja pk-yritysten edustajaa eri puolilta Suomea, joista 180 Lapista. Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa.

Lue koko pk-yritysbarometrin Lapin alueraportti alueraportti_lappi_syksy2017.pdf