13.2.2017 klo 10:02
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Odotukset lähiajan suhdannekehityksestä positiiviset

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat positiiviset, mutta kasvu jää hitaaksi. Koko maan pk-yrityksistä 44 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Yhdeksän prosenttia pelkää niiden heikkenevän. Suhdannenäkymien saldoluku nousi kolmella yksiköllä, kertoo tänään julkaistu Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tilaama Pk-yritysbarometri. Taloustutkimuksen tekemään barometriin saatiin valtakunnallisesti vastaus 4800 yrityksestä. Pirkanmaalla kyselyyn vastasi lähes 500 pk-yrittäjää.

Pirkanmaalla suhdannenäkymät ovat toiveikkaat: saldoluku on noussut yhdellä prosenttiyksiköllä viime syksystä ja on nyt + 36. Vastaajista enemmistö (39 %) on mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä yrityksiä. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat sekä Pirkanmaan että koko maan pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia. Pk-yritysten arviot investointien lähiajan kehityksestä ovat hieman aiempaa positiivisemmat, mutta edelleen melko alhaiset.

Pirkanmaalla uskotaan vahvasti henkilökunnan määrän kasvuun verrattuna muuhun maahan. Erityisen vahvaa tämä on Tampereen seudulla ja seuraavaksi vahvinta Etelä-Pirkanmaalla. Molempien seutujen luvut ylittävät merkittävästi koko maan keskiarvot. Etelä-Pirkanmaan yritykset uskovat kannattavuutensa olevan merkittävästi parempaa kuin koko maassa ja koko Pirkanmaalla.

– Pirkanmaan suhdanteet paranevat edelleen. Tämä näkyy sekä barometrin luvuissa että yrittäjien yleisessä ilmapiirissä. Yritysten kasvuhakuisuus on erittäin voimakasta Tampereen seudulla kun taas koko Pirkanmaa jää hieman muusta maasta. Kokonaisuutena voidaan todeta, että Pirkanmaan suhdanneodotukset ovat hyvät, toteaa Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen.

Vienti vetää vähän paremmin

Noin joka viidennellä Pirkanmaan pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Suoraa vientiä näistä on noin puolella. Suoraa vientitoimintaa harjoittavista pk-yrityksistä vajaalla puolella viennin osuus kokonaisliikevaihdosta on alle 9 %.

Pk-yrityksiin syntyy uutta työtä

Taloudellisten olojen paraneminen ei näy välittömästi yhtä suurena muutoksena pk-yritysten henkilöstöodotuksissa, koska yritykset ovat sinnitelleet heikon taloustilanteen yli pitämällä kiinni henkilöstöstään. Alueen pk-yritysten edustajista 24 % arvioi kuitenkin henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua tämän hetkistä suurempi.

Suurin työllistämisen este on epävakaa taloudellinen tilanne ja huono kysyntä. Myös työn sivukulujen suuruus ja työvoiman heikko saatavuus estävät yrityksiä palkkaamasta lisää henkilökuntaa. Tämä ongelma korostuu erityisesti kasvuhaluisten yritysten kohdalla.

– Yrittäjät voisivat rekrytoida työvoimaa enemmän, mutta palkkaamisen riskejä pidetään suurina ja työn sivukuluja liian korkeina. Paikallinen sopiminen on varmasti se lääke, jolla työllisyyttä hoidettaisiin nyt parhaiten, tähdentää Mäkinen.

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Siinä kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle.

Lisätietoja:
Pirkanmaan Pk-yritysbarometrin raportti ja seutukuntakohtaiset tulokset.

toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, Pirkanmaan Yrittäjät, p. 050 540 0005
aluejohtaja Juha Ketola, Finnvera Oyj, 040 582 9280
ennakointiasiantuntija Juha Salminen, Pirkanmaan ELY-keskus, p.029 503 6208