13.2.2017 klo 10:04
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Päijät-Hämeen pk-yrityksissä valoisat näkymät

Päijäthämäläisten pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat positiiviset ja valtakunnallista keskiarvoa toiveikkaammat. Usko suhdannenäkymiin on säilynyt kasvusuunnassa jo kahden viimeisen vuoden ajan. Päijät-Hämeen alueella lähiajan suhdannenäkymät ovat toiveikkaammat kuin maassa keskimäärin ja myös selvästi paremmat kuin syksyllä 2016. Alueen saldoluku on nyt +46, kun se syksyllä oli +28. Päijät-Hämeen alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat myös myönteisemmät kuin syksyllä 2016, kertoo tänään julkaistu Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tilaama Pk-yritysbarometri.

Pk-yritysten kannattavuusodotukset ovat kohonneet samaan aikaan, kun talouskasvu on vähitellen kiihtynyt. Koko maan saldoluku on nyt + 25 ja Päijät-Hämeessä peräti +32. Odotukset kannattavuudesta alkavat normalisoitua ja lähestyä hyvien taloudellisten olojen tasoa. Pk-yritysten arviot investointien lähiajan kehityksestä ovat aiempaa positiivisemmat, mutta silti edelleen alhaiset.

Pk-yrityksiin syntyy uutta työtä, mutta kohtaanto-ongelma vaikeuttaa kasvua

Taloudellisten olojen paraneminen ei näy välittömästi yhtä suurena muutoksena pk-yritysten henkilöstöodotuksissa, koska yritykset ovat sinnitelleet heikon taloustilanteen yli pitämällä kiinni henkilöstöstään. Päijät-Hämeessä työllistämisodotusten saldoluku nousi syksystä seitsemän yksikköä.

Suurin työllistämisen este on epävakaa taloudellinen tilanne ja huono kysyntä. Myös työn sivukulujen suuruus ja työvoiman heikko saatavuus estävät yrityksiä palkkaamasta lisää henkilökuntaa. Päijät-Hämeessä työvoiman saatavuusongelma yrityksen kasvun esteenä on maan keskiarvoa seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi.

– Lähiajan positiivisten suhdanneodotusten perusteella on perusteltua ennakoida, että yrityksiin alkaa syntyä uusia työpaikkoja. On kuitenkin vakava ongelma, jos lähes puolella alueen yrityksistä osaavan työvoiman puute rajoittaa kasvua ja samaan aikaan työttömyysluvut ovat korkeat, sanoo Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Outi Hongisto.

Kiinnostus yrityskauppoihin näkyy rahoitustarpeena

Valtakunnallisesti ja myös Päijät-Hämeessä joka viides pk-yritys näkee yrityskaupat mahdollisena kasvun kiihdyttäjänä. Toisaalta yli puolet vastanneista yrityksistä ei ole suunnitellut omistajanvaihdosta lainkaan.

– Koska kuitenkin 40 prosenttia ilmoittaa luopuvansa yritystoiminnasta tulevien kymmenen vuoden aikana, haluamme olla vaikuttamassa siihen, että myyjät valmistautuvat myyntiin ajoissa ja että kasvuhakuisilla ostajilla kauppa ei jää rahoituksesta kiinni, sanoo Finnveran aluejohtaja Mirjam Sarkki.

Yrityskauppoihin tarvitaan ulkopuolista rahoitusta, sillä ostamisesta kiinnostuneista noin 80 prosenttia kertoi mahdollisen laajentumisen edellyttävän rahoitusta.

Rahoituksen saatavuus hyvällä tasolla

Reilulla neljäsosalla pk-yrityksistä on ollut tarvetta hakea rahoitusta lähimmän vuoden ai-kana. Näistä yrityksistä lähes 80 prosenttia oli Päijät-Hämeessä saanut ulkopuolista rahoitusta pankeista, koko maan vastaavan luku oli 68 %. Vastanneista vain 2 prosenttia kertoi, ettei ollut saanut rahoitusta, vaikka oli hakenut. Pk-yritykset aikovat hakea rahoitusta erilaisiin investointitarpeisiin ja myös kehittämishankkeisiin. Toisaalta odotusten hienoisesta epävarmuudesta kertoo se, että rahoitusta käyttöpääomaksi aikoo hakea hieman aiempaa suurempi osa yrityksistä.

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Siinä kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle.

Lisätietoja: https://www.yrittajat.fi/pk-yritysbarometri-12017-549090

toimitusjohtaja Outi Hongisto, Päijät-Hämeen Yrittäjät, puh. 050 597 8802
aluejohtaja Mirjam Sarkki, Finnvera Oyj, puh. 050 339 0957