14.2.2022 klo 11:06
Uutinen

Pk-yritysbarometri: poikkeusolot näkyvät edelleen yritysten odotuksissa, Päijät-Hämeessä osin myönteisempää

Pk-yritykset lähtivät kuluvaan vuoteen edelleen poikkeuksellisessa tilanteessa. Tämä näkyy pienten ja keskisuurten yritysten odotuksissa lähiajan suhdannekehityksestä, kertoo tuore Pk-yritysbarometri. Päijät-Hämeessä suhdanneodotukset ovat hieman myönteisemmät; myös työllisyys ja yritysten kannattavuuden kehitys nähdään täällä keskimääräistä myönteisemmässä valossa.

Päijät-Hämeen suhdannenäkymien saldoluku on 12 eli hieman valtakunnallista tasoa myönteisempi, mutta silti matalampi kuin viime syksyn arvo 17. Koko maan osalta suhdannenäkymien saldoluku puolittui ja laski syksystä 11 yksiköllä arvoon 11. Valtakunnallisesti pk-yrityksistä 27 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 16 prosenttia arvioi niiden heikkenevän.

Odotukset liikevaihdon kehityksestä ovat laskeneet hieman yleisten suhdanneodotusten heikentyessä: koko maan saldoluku on nyt 25, mikä on neljä yksikköä matalampi kuin syksyllä. Päijät-Hämeessä vastaava saldoluku on koko maan tilannetta mukaillen 24.

Kannattavuusodotukset ovat Päijät-Hämeessä hieman keskimääräistä paremmat saldoluvun ollessa 5, kun se koko maassa on 1. Yrityksen vakavaraisuuden suhteen odotukset ovat Päijät-Hämeessä selvästi korkeammat (saldoluku 22) kuin koko maassa (saldoluku 14).

Kyselyn vastausaika ajoittui vuoden vaihteeseen, jolloin virusvariantti levisi voimakkaasti. On ymmärrettävää, että tämä heijastuu suoraan lähiajan suhdanneodotuksiin ja sitä kautta epävarmuuteen esimerkiksi investointeihin liittyen. Positiivista on se, että yritysten kannattavuus- ja vakavaraisuusodotukset ovat kehittyneet hyvään suuntaan, eikä sopeuttamistoimille nähdä isoa painetta, toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo Päijät-Hämeen Yrittäjistä toteaa.

Hollolalainen salmiakkivalmistaja Oy Haganol Ab katsoo lähitulevaisuuteen varovaisen positiivisesti:

Yleisesti uskon, että yritysten näkymät ovat hieman parantumassa mm. korona- rajoitusten höllennyttyä. Yrityksemme näkymät ovat myös positiiviset ja pyrimme kasvamaan. Investointeja tulemme tekemään maltillisesti ja rahavirtojen antaen myöten. Seuraavien 12 kuukauden riskeinä pidän tiettyjen raaka-aineiden saatavuusongelmia, kertoo yrittäjä Jari Simola.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista. Barometriin vastasi 5 201 pk-yritystä, Päijät-Hämeessä vastaajia oli 188.

Investoinneissa jarrua, työllisyyden odotukset Päijät-Hämeessä koko maata myönteisemmät

Pk-yritykset arvioivat vähentävänsä investointejaan merkittävästi lähiaikoina. Investointiodotusten heikko kehitys on yhteydessä epävarmuuteen pandemian jatkumisesta, talouskasvun nopeudesta ja toimintaympäristön muutoksesta. Investointien arvon muutosodotusten saldoluku koko maassa on -5, Päijät-Hämeessä -10. Kaupassa ja palveluissa investointiodotukset ovat heikoimmat; hieman muita parempi tilanne on teollisuudessa.

Edelleenkin enemmistö, eli 72 prosenttia pk-yrityksistä aikoo säilyttää nykyisen henkilöstömääränsä. Työllisyyden odotukset ovat Päijät-Hämeessä keskimääräistä paremmat, henkilöstömäärän odotuksia mittaavan saldoluvun ollessa 15 kun se koko maan osalta on 13. Sopeuttamistoimille koki Päijät-Hämeessä tarvetta 12% vastanneista, kun vielä keväällä 2021 osuus oli 30%.

Työllistämisen esteistä kysyttäessä Päijät-Hämeessä kolme keskeisintä syytä olivat ettei ole tarvetta työllistää (31%), työvoiman saatavuus (28%) sekä kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus (14%). Työvoiman saatavuuden merkitys työllistämisen esteenä on selkeästi noussut vuodentakaisesta, koko maassa kymmenen yksikköä ja Päijät-Hämeessä 13 yksikköä.

On hyvä, että meidän pk-yrittäjät pitävät kiinni osaavasta henkilöstöstään. Mutta on huomattava henkilöstön saatavuuden olevan melkoinen este laajenemiselle (28%). Tämä luo meille Päijät-Hämeessä melkoisia odotuksia, kuinka työttömät ja ammattiaan opiskelevat saadaan integroitua työelämään. Se tulee vaatimaan yrittäjien, koulutusorganisaatioiden sekä alueellisen työvoimaorganisaation vahvaa yhteistyötä. Tämä on tärkeää maakunnan elinvoiman ja yritysten kasvun saavuttamiseksi, toteaa Päijät-Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja Juha Tähkänen.

Kasvuhakuisuuteen panostettava, rahoituksen saatavuus turvattava

Jo pari vuotta jatkunut pandemia ei ole tukahduttanut yritysten kasvuhaluja: mahdollisuuksien mukaan kasvua tavoittelevien osuus sekä voimakkaasti kasvuhakuisten osuus ei ole laskenut pandemian aikana.

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kasvuhaluisten yritysten osuus samoin kuin yritysten investointihalukkuus ovat kuitenkin selvästi laskeneet, mikä on huolestuttava trendi ja vaatii toimia, toteaa Finnveran aluejohtaja Juha Ketola.

Rahoituksen saatavuus on edelleen kokonaisuutena hyvällä tasolla. Päijät-Hämeessä ainoastaan 2 prosenttia vastanneista yrityksistä ei ollut saanut hakemaansa rahoitusta. Kasvuhakuiset yritykset kokevat kuitenkin rahoittajien luottopolitiikan ja erityisesti vakuusvaatimusten kiristyneen. Päijät-Hämeessä 44% pankkilainaa saaneista yrityksistä kertoi sen edellyttäneen Finnveran takausta.

Pankkisääntelyn kiristyessä kasvuhakuisten yritysten rahoituksen saatavuus on turvattava. Vihreä siirtymä ja kilpailukyvyn ylläpitäminen vaativat nyt yrityksiltä uudistumista ja uudistuminen puolestaan investointeja, Ketola sanoo.

Orimattilalaisella Orfer Oy:llä kasvu on vahvasti tavoitteena ja kestävä kehitys sen mahdollistajana:

Tavoittelemme kasvua viennistä ja näemme kestävän kehityksen tarpeiden nousun mahdollisuutena. Muutos toisiopakkauksen automaation toimialalla on tapahtumassa, esimerkiksi öljypohjaisista ja muovista ollaan siirtymässä puupohjaisiin materiaaleihin.
Olemme mahdollistamassa asiakkaiden pakkaustekniikoiden ja -materiaalien muutosta kohti kestäviä ratkaisuja. Digitaalisten palveluittemme kehittäminen luo osaltaan pohjaa näiden muutosten tekemiseen, kertoo yrittäjä, hallituksen varapuheenjohtaja Paul Stucki. –Vientimme on nyt yli 50% – tavoittelemme myös siihen kasvua. Potentiaalisia vientialueita EU:n lisäksi ovat mm. Iso-Britannia, Kanada ja Venäjä.

Tutustu kevään 2022 Pk-yritysbarometriin tästä.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo, Päijät-Hämeen Yrittäjät, p. 0400 854 995
Puheenjohtaja Juha Tähkänen, Päijät-Hämeen Yrittäjät, p. 0400 938 151
Aluejohtaja Juha Ketola, Finnvera Oyj Sisä-Suomi, p. 040 582 9280
Yrittäjä Jari Simola, Oy Haganol Ab, p. 040 760 7477
Yrittäjä, hallituksen varapuheenjohtaja Paul Stucki, Orfer Oy, p. 050 591 5606