14.9.2020 klo 07:30
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Rahoituksen saatavuus säilyi kriisissäkin – Finnveralta myös suoraa lainarahoitusta

Pk-yritysbarometrin mukaan rahoituksen saatavuus on säilynyt hyvällä tasolla koronakriisistä huolimatta. Finnvera tuo takausten lisäksi koronakriisitarpeisiin lainan, joka on haettavissa 14. syyskuuta lähtien.

Koronakriisistä johtuvat vaikeudet näkyvät siinä, että rahoitusta käyttöpääomaksi hakevien pk-yritysten osuus kaksinkertaistui edelliseen Pk-yritysbarometriin verrattuna. Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö julkistavat kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, josta käy ilmi, mitä pk-yritykset odottavat tulevalta 12 kuukaudelta. Kyselyyn vastasi 5100:n yrityksen edustajat.

Viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana rahoitusta ottaneiden yritysten määrä nousi seitsemän prosenttiyksikköä kevään barometristä, johon yritykset vastasivat joulu-tammikuussa. Nyt 32 prosenttia yrityksistä raportoi ottaneensa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ulkoista rahoitusta. Kriisistä huolimatta rahoituksen saatavuus on säilynyt hyvällä tasolla, sillä vain viisi prosenttia yrityksistä kertoo hakeneensa rahoitusta, mutta jääneensä ilman sitä.

Barometriin vastanneista 12 prosenttia kertoi kireät vakuusvaatimukset syyksi siihen, miksi ei ole hakenut rahoitusta. Reilu viidennes kertoi rahan korkean hinnan estäneen rahoituksen hakemista.

Pk-yritysten rahoituksen kysyntä Finnveralta nousi merkittävästi tammi–kesäkuussa.

– Kotimaan lainoja ja takauksia myönnettiin 926 miljoonaa euroa, mikä oli peräti 115 prosenttia enemmän edelliseen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä kertoo.

Poikkeuksellisen kevään seurauksena pk-yritysten kassatilanne on heikentynyt voimakkaasti alkuvuodesta. Tällä kertaa 19 prosenttia yrityksistä raportoi vaikeuksista hoitaa maksujaan viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana.

– Vaikeaksi tilanteen tekee se, että yritysten jo valmiiksi tiukka kassatilanne ei mahdollista riittävää valmistautumista mahdolliseen toiseen korona aaltoon, Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen sanoo.

Finnveralta uusia rahoitustuotteita koronakriisitarpeisiin – Lainaa käyttöpääomaan, jos pankki ei myönnä lainaa

– Finnvera on varautunut turvaamaan elinkelpoisten yritysten lainarahoituksen saatavuuden kriisin kaikissa vaiheissa ja talouden jälleenrakentamisessa. Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita loppuvuonna myös omilla lainatuotteillaan, sanoo Juuso Heinilä.

Finnvera tuo rahoitusmarkkinoille uuden lainan koronakriisitarpeisiin, joka on haettavissa 14. syyskuuta lähtien.

Yritys voi hakea tietyin ehdoin käyttöpääomalainaa myös suoraan Finnverasta, jos rahoitus pankin kanssa ei muuten järjesty. Lainaa ei voi käyttää rahoittajan olemassa olevien saatavien poismaksamiseen. Yrityksellä täytyy olla käytettävissä vähintään yksi virallinen tilinpäätös.

– Koronakriisitilanteessa yritysten rahoitustarpeet ovat monenlaisia, ja niihin pyrimme vastaamaan, jotta mahdollisimman moni suomalainen yritys selviäisi kriisin yli, Finnveran tuotehallintapäällikkö Mirva Salenius toteaa.

Lisäksi edellytetään, että yrityksen liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen koronakriisiä, ja että yrityksellä arvioidaan olevan riittävä velanhoitokyky.

– Edellytämme jossain määrin vakuuksia, mutta meillä ei ole samanlaiset vaatimukset kuin pankeilla. Emme ole vakuusrahoittajia, vaan meillä riskinotto perustuu yritystutkimuksessa suoritettaviin riskinarviointiin, Salenius täsmentää.

Vientitakuita poikkeuksellisesti myös läntisiin teollisuusmaihin

Yritys voi nopeuttaa lainahakemuksensa käsittelyä, toimittamalla tilinpäätöksen Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) ennen hakemuksen jättämistä.

– Yrityksille vinkiksi sanoisin, että toimittakaa viimeinen virallinen tilinpäätös PRH:lle ennen hakemuksen jättämistä, niin pystymme tekemään nopeasti tilinpäätösanalyysin. Näin hakemus siirtyy meillä hankekäsittelyssä eteenpäin nopeammin. Tilinpäätös on kuitenkin edelleen mahdollista liittää myös hakemukseen. Toinen asia on se, että mitä paremmin itse valmistelee asiaa ja liittää esimerkiksi tulos- ja rahoitussuunnitelmat hakemukseen, sitä jouhevammin asia etenee, Finnveran Mirva Salenius muistuttaa.

Lisäksi Finnveran juniorilainarahoitus mahdollistaa yrityksen rahoituskelpoisuuden vahvistamisen. Erityisrahoittaja ja vientitakuulaitos Finnvera myöntää nyt poikkeuksellisesti vientitakuita myös läntisiin teollisuusmaihin.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi