11.9.2017 klo 09:02
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Satakunnassa yrittäjien suhdanneodotukset tasaantuneet

Vastauksia seutukunnittain arvioitaessa näyttää siltä, että Porin seutukunta on saavuttamassa Rauman seutukunnan vauhtia, kun taas Pohjois-Satakunnassa odotetaan kasvun käynnistymistä.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin tänään. Syksyn 2017 Pk-yritysbarometri perustuu 4 700 pk-yrityksen vastauksiin. Pk-yritysbarometri julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Se kuvaa pk-yritysten odotuksia vuoden eteenpäin.

Kasvuodotukset lähes ennallaan

Koko maan pk-yrityksissä on voimakkaasti kasvamaan pyrkiviä ja mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä yhteensä 47 %. Yritystoiminnan loppumista ennakoi 3 % koko maan pk-yrityksistä. Satakunnassa kasvuyritysten suurin kasvuvauhti on hieman pudonnut keväästä. Maakunnassa on voimakkaasti kasvamaan pyrkiviä ja mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä yhteensä 41 %. Yritystoiminnan loppumista alueella ennakoi 4 % vastaajista mikä on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin keväällä 2017. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja Satakunnan pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia.

Markkinoinnissa kehittämistarvetta

Koko maan ja Satakunnan alueen pk-yrityksissä on eniten kehittämistarvetta myynnissä ja sähköisessä markkinoinnissa. Henkilöstön kehittäminen ja koulutus sekä yhteistyö/verkottuminen ovat kehittämisen tarpeista seuraavina. Sekä koko maassa että Satakunnassa pahimpina kehittämisen esteinä nähdään kustannustaso ja kilpailutilanne. Verrattuna kevään 2017 tilanteeseen koetaan yleinen suhdanne/taloustilanne nyt melko selvästi pienempänä kehittämisen esteenä sekä koko maassa että alueella.

Omistajanvaihdokset – uusia yrittäjiä tarvitaan

Lähes neljännes (22 %) omistajanvaihdosta suunnittelevista pk-yrityspäättäjistä Porin seutukunnassa arvioi toteuttavansa omistajanvaihdoksen seuraavan kahden vuoden aikana. Pohjois-Satakunnan seutukunnassa vastaava luku on 20 % ja Rauman seutukunnassa 15 %.

Investointirahoituksen kysyntä on nousussa

Pk-yritysbarometrin mukaan pk-yritykset eivät pidä rahoituksen saatavuutta merkittävänä esteenä yrityksen kehittämiselle. Vain 8 % barometrin satakuntalaisista vastaajista pitää rahoitusta liiketoimintansa kehittämisen pahimpana esteenä. Ulkopuolista rahoitusta aikoo seuraavan 12 kuukauden aikana ottaa vain 22 prosenttia Satakunnan pk-yrityksistä. Keväällä 2017 vastaava luku oli 31 %, joten ulkopuolisen rahoituksen tarve on selvästi laskenut.

Pk-yritysbarometrin mukaan kaikilla päätoimialoilla on enemmän investointeja lisääviä yrityksiä kuin niitä, joilla investoinnit ovat laskussa. Investointien kasvu näkyy myös Finnveran rahoituksen kysynnässä. Barometrin mukaan rahoitusta aiotaan Satakunnassa hakea eniten koneisiin ja laitteisiin, rakennusinvestointeihin sekä yrityksen kasvuun.

Lue Satakunnan alueraportti täältä https://www.yrittajat.fi/yrittajat/a/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yri…

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Markku Kivinen, Satakunnan Yrittäjät, 050 377 8006
Rahoitus: aluepäällikkö Pia Kiuru, Finnvera Oyj, 029 460 2314