13.2.2017 klo 10:10
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Varkaus uskoo lujasti kasvuun

Varkauden seudulla yrittäjät odottavat valtakunnan tasoa reilusti nopeampaa kasvua. Kasvun kautta he uskovat voivansa lisätä henkilökuntansa määrää ja luottavat myös siihen, että kannattavuus lisääntyy.

Myös koko Pohjois-Savossa yrittäjät luottavat edelleen kasvuun. Mielipidettä kuvaava luku on merkittävästi korkeammalla kuin vuosi sitten, vaikkakaan ei yhtä korkealla kuin viime syksynä. Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen epäilee pienen notkahduksen johtuvan viime syksynä vallinneesta korkeista odotuksista kehityshankkeiden suhteen.

– Alueellamme oli syksyllä vireillä paljon suuria kehityshankkeita, jotka eivät ole vielä muuttuneet teoiksi. Hankkeita on etenkin Kuopiossa, mikä luonnollisesti heijastuu koko maakuntaan. Esimerkkeinä mainittakoon Finnpulp, matkakeskus sekä Savilahden alue. Investointiaikeiden suhteen yrittäjät ovat edelleen varovaisia, Nykänen toteaa.

Yritysten kasvua tuettava

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Virrannan mukaan maakuntamme tarvitsee lisää kasvuhakuisia yrityksiä.

– Meillä on poikkeuksellisen vähän keskikokoisia teollisia yrityksiä ja niitä tarvitaan lisää. Parhaillaan odotellaan ympäristölupaa maailman suurimmalle havusellutehtaalle. Tehdashankeen soisi olevan koko maakunnan yhteinen ponnistus. Sen talousvaikutukset ovat todella mittavat. Hanke synnyttää valtakunnallisesti kaikkiaan 3500 henkilötyövuotta – rakennusaikaan jopa 5000 henkilötyövuotta. Tällaisia mahdollisuuksia on meille harvoin tarjolla, Virranta toteaa.

– Muutoinkin meidän pitää tukea kasvuhakuisten ja -haluisten yritysten työtä, Virranta jatkaa.

Omistajanvaihdoksiin saatavilla neuvontaa ja rahoitusta

Barometrin mukaan yli neljännes pohjoissavolaisista yrittäjistä suunnittelee omistajanvaihdos-ta seuraavan viiden vuoden aikana. Tilanne on haastava, mutta se on alueellamme kuitenkin tiedostettu. Tämä näkyy myös barometrissä, jonka mukaan Pohjois-Savossa luotetaan selkeästi muuta maata enemmän siihen, että julkishallinnon yritysneuvojat pystyvät auttamaan yrit-täjiä omistajanvaihdoksen ensiaskeleissa.

– Tuloksissa näkyy selkeästi Savon Yrittäjien pitkäjänteinen työ omistajanvaihdosasioissa. Nyt päättymässä oleva Sujuvat omistajanvaihdokset Savossa -hanke on muodostanut hyvän verkoston julkisista ja yksityisistä omistajanvaihdosasiantuntijoista. Hankkeen suurin hyöty on kuitenkin ollut se, että tietoisuus omistajanvaihdosasioista on kasvanut. Jatkossa on paneuduttava siihen, että yritykset olisivat paremmassa luovutuskunnossa omistajanvaihdoksen yhteydessä, toteaa Savon Yrittäjien projektipäällikkö Antero Peiponen Sujuvat omistajanvaihdokset Savossa (SOS) -hankkeesta.

Vuonna 2016 Finnvera osallistui Pohjois-Savossa yhteensä 85 omistajanvaihdoksen rahoitukseen. Koko maan osalta lukumäärä oli 998. Pohjois-Savossa omistajanvaihdoksiin myönnettiin 8,7 miljoonaa ja valtakunnallisesti 141 miljoonaa euroa. Maakunnassamme omistajanvaihdosten rahoituksen euromääräinen osuus kasvoi 34 prosenttia vuodesta 2015, ja kappalemääräisesti omistusvaihdoksia rahoitettiin 29 prosenttia edellisvuotta enemmän. Omistajanvaihdosten osalta myös kuluvan vuoden alku vaikuttaa aktiiviselta koko maassa.

– Kannattaviin hankkeisiin löytyy rahoitus, mutta on tärkeää olla ulkopuolisiin asiantuntijoihin yhteydessä jo hankkeen alkuvaiheessa. On ilahduttavaa, että Pohjois-Savossa julkiset neuvontaorganisaatiot on löydetty hyvin, sanoo Finnveran rahoituspäällikkö Heidi Nousiainen.

Pk-yritysbarometrin mukaan Pohjois-Savossa haetaan apua omistajanvaihdokseen ensisijaisesti tilitoimistosta ja muuta Suomea enemmän julkisilta neuvontaorganisaatioilta.

Ulkopuolista rahoitusta haetaan yhä enemmän perinteisen pankkirahoituksen lisäksi erilaisista rahoitusyhtiöistä. Yritysten aikomus hakea lainaa on korkeimmalla tasolla viimeisen kuuden vuoden ajanjaksolla mitattuna.

– Pohjois-Savossa on Suomen korkein saldoluku kysyttäessä yrityksiltä aikomusta hakea rahoitusta Finnverasta. Ylä-Savon alue erottuu positiivisesti muusta Suomesta kysyttäessä rahoituksen hakemista yrityksen kasvua varten, kertoo Nousiainen.

Eniten lainaa haetaan edelleen koneiden ja laitteiden hankintaa varten ja toiseksi eniten kasvua varten. Suurimpana kasvun esteenä yritykset näkevät edelleen heikon suhdanne- ja talousnäkymän.


Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkistamasta Pk-yritysbarometrista, jossa selvitettiin suomalaisten pk-yritysten mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi on tiedusteltu muun muassa yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja rahoitukseen liittyvistä tekijöistä. Vastaajajoukon muodostaa 4 761 kohderyhmän vaatimukset täyttävää pk-yrityksen edustajaa. Tiedonkeruumenetelmänä on käytetty internetkyselyä. Vastaajat kutsuttiin kyselyyn sähköpos-titse tai puhelimitse joulu-tammikuussa 2016–2017.

Lisätietoja:

Arto Nykänen, toimitusjohtaja, Savon Yrittäjät: p. 044 3680 501, arto.nykanen(at)yrittajat.fi
Antero Peiponen, projektipäällikkö, Sujuvat omistajanvaihdokset Savossa (SOS), Savon Yrittä-jät:
p. 050 313 5506, antero.peiponen(at)yrittajat.fi
Kari Virranta, ylijohtaja, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
p. 0295 026 699, kari.virranta(at)ely-keskus.fi
Heidi Nousiainen, rahoituspäällikkö, Finnvera Oyj, p, 050 575 6335, hei-di.nousiainen(at)finnvera.fi

PK-yritysbarometri:
https://www.yrittajat.fi/pk-yritysbarometri-12017-549090

Ko. sivun lopussa Pohjois-Savon alueraportti sekä seutukuntien kalvosarja.