11.9.2017 klo 09:07
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Yrittäjät odottavat varovaista kasvua

– Pk-barometrin mukaan myös Pirkanmaalla näkymät ovat edelleen positiiviset, mutta samalla tasolla kuin viime keväänä. Yritysten liikevaihdon ja kannattavuuden voimakkain odotusten kehitys on taittunut ja Pirkanmaalla suunta on kääntynyt laskuun. Sen sijaan pirkanmaalaiset yritykset ovat barometrin mukaan investoineet ja palkanneet henkilöstöä viimeisen 12 kuukauden aikana hieman enemmän kuin valtakunnan tasolla, kertoo toimitusjohtaja Pasi Mäkinen Pirkanmaan Yrittäjistä.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin tänään. Syksyn 2017 Pk-yritysbarometri perustuu 4 700 pk-yrityksen vastauksiin. Pk-yritysbarometri julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Se kuvaa pk-yritysten odotuksia vuoden eteenpäin. Pirkanmaan osalta kyselyyn vastasi yli 500 yritystä.

Investoinnit edelleen jäissä

Arviot investointien lähiajan kehityksestä ovat edelleen hyvin alhaiset, samalla tasolla kuin kevään barometrissa. Yllättävää investointiodotuksissa on se, että edes voimakkaasti kasvuhakuisissa pk-yrityksissä investointeja ei suunnitella enempää kuin puoli vuotta sitten.

Kasvuhakuisuus laskussa

Kasvavat, innovatiiviset yritykset ovat tärkeitä kansantalouden kasvulle ja työllisyydelle. Vaikka talouskasvu on kiihtynyt, voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus on kääntynyt lievään laskuun. Myös kasvuhakuisten yritysten määrä on hienoisessa laskussa. Pirkanmaalla vastaajista 34 % on kasvuhakuisia yrityksiä, mutta 21 prosentilla ei ole lainkaan kasvutavoitteita.

– Nyt tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, jotta kasvu saadaan suhdanneriippumattomaksi, toteaa Pasi Mäkinen.

Kansainvälistyminen kiihtyy

Kansainvälistyminen on keskeinen kasvukeino. Valtakunnallisesti jo 22 prosentilla pk-yrityksistä on kansainvälistä liiketoimintaa. Suomessa on siis noin 62 000 pientä ja keskisuurta yritystä, jotka vievät tavaroita tai palveluja tai harjoittavat muuten liiketoimintaa ulkomailla. Pirkanmaallakin joka viidennellä yrityksellä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla.

Pirkanmaan alueraportti löytyy tästä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, Pirkanmaan Yrittäjät ry, p. 050 540 0005, pasi.makinen@yrittajat.fi
aluejohtaja Juha Ketola, Finnvera Oyj, 040 582 9280
yksikön päällikkö Erkki Lydén, Pirkanmaan ELY-keskus, p.040 500 6929