Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat laskeneet alkuvuoteen verrattuna. Helsingissä suhdanneodotusten saldoluku painui miinukselle (-1).
Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat laskeneet alkuvuoteen verrattuna. Helsingissä suhdanneodotusten saldoluku painui miinukselle (-1).
7.9.2022 klo 10:28
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Yritysten näkymät ovat heikentyneet Helsingissä ja koko maassa 

Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat laskeneet alkuvuoteen verrattuna. Helsingissä suhdanneodotusten saldoluku painui miinukselle (-1). Vielä keväällä saldoluku oli 17 ja vuosi sitten 30. Koko maassa suhdannenäkymien saldoluku laski kevään 11:stä arvoon -5, kertoo syksyn Pk-yritysbarometri.

Yritysten heikentyneisiin näkymiin lähiajan suhdannekehityksestä ovat vaikuttaneet Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttama hintojen nousun kiihtyminen. Lisäksi koronapandemian jäljiltä globaalit tuotantoketjut eivät ole täysin elpyneet ja energiamarkkina on myllerryksessä.

– Helsinkiläisten pk-yritysten suhdanneodotukset heikentyivät puolessa vuodessa: suhdannenäkymien paranemista seuraavan vuoden aikana ennakoi 25 prosenttia (keväällä 30 %) ja heikkenemistä 27 prosenttia (keväällä 13 %). Ennallaan suhdanneodotukset ovat 48 prosentilla (keväällä 58 %) helsinkiläisistä pk-yrityksistä, kertoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Helsinkiläisten pk-yritysten odotukset yrityksensä liikevaihdon kehityksestä seuraavan vuoden aikana ovat myös jonkin verran laskeneet. Vastaajista 42 prosenttia ennakoi liikevaihdon kasvua (keväällä 49 %), supistumista 18 prosenttia (keväällä 15 %) ja ennallaan liikevaihdon arvioi pysyvän 40 prosenttia (keväällä 36 %), saldoluvun ollessa näin 24 (keväällä 34).

Yritystoiminnan kannattavuusodotukset ovat myös heikentyneet saldoluvun ollessa -5 (keväällä 8). Myös investointinäkymät ovat kääntyneet laskuun (saldoluku -3), kun keväällä saldoluku oli 1. Työllistämisen lisääntymistä ennakoi yhä harvempi yritys saldoluvun ollessa 13 (keväällä 18).

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut kielteisesti 48 prosenttiin, myönteisesti 3 prosenttiin ja ennallaan tilanne on pysynyt 49 prosentilla vastaajista. Kielteiset vaikutukset ovat kohdentuneet erityisesti kysyntään markkinoilla, yleisen epävarmuuden lisääntymiseen sekä tuotantokustannusten kasvuun.

– Tuotantokustannusten nousuodotukset ovat voimakkaita – Helsingissä materiaalien hinnan saldoluku on noussut 78:aan kevään 60:sta. Erityisesti raaka-aineiden ja muiden välituotteiden hintojen odotetaan nousevan ripeästi. Yritysten omien tuotteiden ja palvelujen hintojen arvioi myös yhä useampi kasvavan saldoluvun ollessa 68 (keväällä 57), mutta hinnoitteluvara ei välttämättä kykene kompensoimaan välituotteiden hintojen nousua, kertoo Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksonen.

Helsinkiläisistä yrityksistä 36 prosentilla on ollut tarvetta rahoituksen hankkimiseen viimeisen vuoden aikana. Maksuvaikeuksia on ollut viimeisen kolmen kuukauden aikana 18 prosentilla. Vastaajista 20 prosenttia aikoo hankkia ulkopuolista rahoitusta seuraavan vuoden aikana.

Pk-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pk-yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Tutkimuksessa kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle. Kyselyyn vastasi 533 helsinkiläistä pk-yritystä kesä-heinäkuussa 2022.

Lisätiedot

Tiina Oksala

Tiina Oksala

Toimitusjohtaja
Helsingin Yrittäjät

Mika Kuismanen

Johtaja, pääekonomisti
Suomen Yrittäjät