9.9.2020 klo 10:42
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Yritysten näkymät romahtaneet – paikallista sopimista ja muutoksia työlainsäädäntöön tarvitaan

Seutukunnittain alueen suhdannenäkymissä näkyy positiivisena Pietarsaaren seutu ja negatiivisimmin suhdanteisiin suhtautuu Kalajokilaakson seutu.

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 5100 yrityksen edustajaa, joista 144 vastausta Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueelta. Kysely toteutettiin kesäkuu-heinäkuu 2020, internet-, sähköposti ja puhelinkyselynä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy.

Pk-yritykset ovat olleet kuluvana vuonna hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa koronaviruksen leviämisestä johtuneen kriisin vuoksi. Se heijastuu suoraan pienten ja keskisuurten yritysten odotuksiin lähiajan suhdannekehityksestä. – Tämä oli poikkeuksellisen nopea sukellus, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen arvioi.

Koronakriisi on muuttanut kaiken ja myös Keski-Pohjanmaan alue ei tee poikkeusta. Valtakunnallisesti pienet ja keskisuuret yritykset arvioivat suhdanteiden heikkenevän suhdeluvulla -10, kun suhdeluku Keski-Pohjanmaalla on vielä synkempi, -15. Kehittämisen esteenä nähdään yleinen taloustilanne, kustannustaso ja kilpailutilanne.

Seutukunnittain alueen suhdannenäkymissä näkyy positiivisena Pietarsaaren seutu ja negatiivisimmin suhdanteisiin suhtautuu Kalajokilaakson seutu. Konkurssien määrä ei ole lähtenyt kasvamaan, ja alueella tehdäänkin kaikki yritysten selviytymisen eteen.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien vapaaehtoinen velkasaneeraustyöryhmä auttaa neuvomalla, vaikeassa tilanteissa olevia yrityksiä, kertoo Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä. Lisäksi maakuntatasolla tehdään korona-exit strategioita, rahoittajat ovat tiiviissä yhteydessä yritysneuvojien kanssa ja omistajanvaihdospalveluun on panostettu, Järkkälä lisää.

Rahoitus

Yritysten rahoitustarpeet ovat kasvaneet Keski-Pohjanmaalla selvästi. Lähes puolet on viimeisen vuoden aikana tarvinnut ulkopuolista rahoitusta. Määrä on kasvanut viime keväästä kolmanneksella. Rahoitusta on haettu sekä suhdanteista johtuvaan kireään taloustilanteeseen että investointeihin ja yrityksen kehittämishankkeisiin. Erityisesti kehittämishankkeisiin haetun rahoituksen määrä on koronakriisin vuoksi kasvanut rajusti.

Kriisi on osoittanut kahdenlaisia rahoitustarpeita: toisaalta yritykset tarvitsevat taloustilanteen vaikeuden vuoksi käyttöpääomaa, mutta samalla ne näyttävät kehittävän ja investoivan sopeutuakseen uudenlaiseen liiketoimintaympäristöön, kommentoi Finnveran aluejohtaja Pasi Vartiainen.

Kireät vakuusvaatimukset ovat edelleen suurin este rahoituksen saamiselle. Rahoitusta tarvinneista yrityksistä 11 % ei tästä johtuen saanut rahoitusta järjestettyä.

Yleisesti erilaisia tukia haettiin vähän. Yksinyrittäjätukea haettiin jopa alle maan keskiarvon.

Työllisyys

Arvio henkilökunnan määrästä vuoden päästä eli työllisyyden kehityksestä on kuitenkin parempi alueella, suhdeluvun ollessa 2, kun se valtakunnallisesti on -2.

Keski-Pohjanmaalla halutaan pitää kiinni osaavasta henkilökunnasta, ja massiivisilta lomautuksilta on vältytty vielä, toteaa Keski-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Kimmo Hanhisalo.

Vastaajien mielestä työllisyyttä ja työllistämistä helpottaisi joustot työaikoihin, paikallisen sopimisen laajentaminen, sekä lomautusilmoituksen lyhentäminen pysyvästi 14päivästä 5päivään.

Kriisin vaikutukset eivät ole vielä täysin tiedossa mutta, uudet toimintatavat, palvelut ja tuotteet jäävät pysyvästi osaa nykyistä liiketoimintaa alueella, kertoo Järkkälä. Jossain määrin kriisi on jopa parantanut tilannetta Kokkolan seudulla.

Lisätietoja:

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, toimitusjohtaja Mervi Järkkälä p. 0500 561 145

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, puheenjohtaja Kimmo Hanhisalo p. 0400 689 864

Finnvera Oyj, aluejohtaja Pohjois-Suomi Pasi Vartiainen p. 050 356 0166

Linkki Pk-barometrin tuloksiin sekä Keski-Pohjanmaan Yrittäjien aluekalvoihin >

Tiedote 9.9.2020