14.9.2023 klo 09:00
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Yritysten odotuksissa myönteisiä palautumisen merkkejä

Pk-yritysten odotukset ovat parantuneet viime keväästä. Energiakriisin ja Ukrainan sodan vaikutusten tasaantuminen ovat palauttaneet odotukset lähelle vuoden takaista poikkeuksellisen negatiivisen kevään jälkeen, osoittaa pk-yritysbarometri. Odotukset pysyvät silti negatiivisina. Talouden tilan odotetaan lievästi heikkenevän seuraavan vuoden aikana. Pk-yritysten investointihalukkuus on edelleen vaatimattomalla tasolla.

Pk-yritysbarometrin tiedot kerättiin kesä- ja heinäkuun aikana. Etelä-Pohjanmaalla tutkimukseen vastasi 263 yrittäjää ja koko maassa 4573 yrittäjää.

Etelä-Pohjanmaalla yleistä suhdannenäkymää kuvaava saldoluku on -18, kun koko maassa se oli -6. Keväällä saldoluku Etelä-Pohjanmaalla oli -38. 

– Kevään lukemasta on tultu rutkasti ylöspäin, mutta edelleen ollaan vahvasti miinuksella. Alueemme suhdannenäkymä on selvästi koko maan ja lähialueiden tasoa heikompi. Myös arviot työllisyyden, liikevaihdon, kannattavuuden sekä investointien arvon ja innovaatioiden osalta jäävät sekä koko maan että lähialueiden tasosta. Vaikka edelleen ollaan miinuksella, niin myönteisiä palautumisen merkkejä on havaittavissa, kertoo Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Anne Niemi

Etelä-Pohjanmaalla vastaajia oli muuta maata enemmän teollisuuden, rakentamisen ja kaupan toimialoilta kuin muualla maassa. 

– Meillä täällä Etelä-Pohjanmaalla on muuta maata enemmän rakennusalan yrityksiä, joten toimialalla vallitseva tilanne heijastuu voimakkaammin myös tutkimuksen tuloksiin. Rakennusalan tilanne ja tulevaisuuden näkymät ovat tällä hetkellä todella huolestuttavat, Niemi toteaa. 

Etelä-Pohjanmaalla yritysten kasvuhakuisuus jatkoi laskuaan, kun muualla maassa lasku saatiin pysäytettyä. 

– Kasvuhakuisuuden suhteen kuilu muuhun maahan verrattuna uhkaa kasvaa. Olisi tärkeää saada kannustettua ja tuettua alueemme yritysten kasvua, jotta alueemme pysyy elinvoimaisena, toteaa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien varapuheenjohtaja Jussi Eväsoja

Etelä-Pohjanmaalla kasvua hakevat yritykset saattavat kohdata haasteita, jotka hidastavat kasvua. 

– Vaarana on, että Etelä-Pohjanmaalla kasvua hakevat yritykset kohtaavat monelta suunnalta haasteita. Muun muassa koulutetun työvoiman saatavuus, vähäinen Business Finlandin rahoitus ja kasvurahoitus ylipäätään, sekä korkeakoulujen aloituspaikkojen vähäisyys ovat sidoksissa yritysten TKI-toimintaan. Näissä me häviämme muille alueille ja se on harmi, koska TKI-toiminnalla voidaan parantaa yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta, Eväsoja sanoo.

Rahoituksen saatavuus vielä hyvä, mutta talouden epävarmuus laskee kysyntää

Pk-yritysten tarve hankkia ulkoista rahoitusta on säilynyt samalla tasolla kuin kevään barometrissa. 

Rahoituksen saatavuuskin on pysynyt hyvällä tasolla, koska vain 2 % kertoo, ettei ole saanut hakemaansa rahoitusta. Sen sijaan joukko, joka kertoo, ettei ole hakenut rahoitusta, vaikka olisi ollut tarve, on kasvanut kevään 4 %:sta 7 %:iin. 

Kiristyneet vakuusvaatimukset, korkotason nousu ja oman pääoman vaatimus ovat keskeisimpiä nimettyjä syitä, miksi rahoitusta ei ole haettu tai saatu. Vastaajista 86 % kertoi, että rahoituksen saanti ei ole vaikeuttanut hankkeiden toteuttamista, mutta 11 % kertoi, että hanke ei toteutunut tai se siirtyi tulevaisuuteen.

– Rahoitus ei myöskään näytä olevan yritysten kehittämisen olennainen este. Rahoitusta merkittävimpiä kehittämisen esteinä yritykset pitävät suhdannetilannetta, kustannustasoa, työvoiman saantia, kilpailutilannetta ja yritysten sääntelyä, kertoo Finnveran aluepäällikkö Kari Hytönen

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja korko- ja kustannustason nousu ovat luoneet yritystalouteen yleisen epävarmuuden, heikentäneet kysyntää ja investointiaikeita ja se heijastuu tuotantokustannuksiin, tuotantoketjuihin ja logistiikkaan. Tämä heijastuu siten ulkoisen rahoituksen ottoaikeisiinkin, joka on barometrin mukaan laskussa. Vain 17 % ennakoi ottavansa ulkoista rahoitusta seuraavan 12 kuukauden aikana.

Merkittävimpinä käyttötarkoituskohteina mainitaan kone-, laite- ja rakennusinvestoinnit, kasvu- ja kehittämishankkeet ja yrityskaupat. Eteläpohjalaisyritykset ennakoivat tarvitsevansa myös kireästä suhdanteesta johtuvaa käyttöpääomarahoitusta enemmän kuin valtakunnassa keskimäärin.

Pk-yritysten rahoitus on edelleen hyvin pankki- ja rahoitusyhtiökeskeistä ja yritykset aikovat hakea rahoitusta ensisijaisesti niistä. Rahoitusta täydentävinä kumppaneina eteläpohjalaisyritykset mainitsevat Finnveran, ELY-keskuksen ja Business Finlandin, joista aiotaan myös hakea ulkoista rahoitusta seuraavan 12 kk:n aikana.

– Erityisen tärkeää on huolehtia rahoituksen saatavuudesta niihin hankkeisiin, jotka vastaavat meneillään olevin murroksiin, kuten energiamurros ja globaalien hankintaketjujen uudelleen rakentamiseen. Näissä Finnverakin voi toimia aktiivisesti ja monipuolisesti rahoituksen keinoin, toteaa Hytönen. 

Tutustu syksyn 2023 pk-yritysbarometriin tästä:  https://www.yrittajat.fi/tutkimukset/pk-yritysbarometri-2-2023/ 

Lisätiedot: 

Anne Niemi, puheenjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, +358 40 0661635