13.2.2024 klo 09:24
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Yritysten suhdannenäkymät heikentyneet Helsingissä ja koko maassa

Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat heikentyneet viime syksystä niin Helsingissä kuin koko maassa, kertoo kevään Pk-yritysbarometri. Helsinkiläisten yritysten yleinen suhdannenäkymä on kuitenkin hieman parempi kuin muualla Uudellamaalla ja koko maassa. Yritysten suhdanneodotuksia heikentävät korkeat korot, Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen ja talouden näkymien epävarmuus.

Helsingissä suhdanneodotusten saldoluku painui -8:aan viime syksyn -2:sta. Vuosi sitten keväällä saldoluku oli -11. Helsinkiläisistä pk-yrityksistä suhdannenäkymien paranemista seuraavan vuoden aikana ennakoi 21 prosenttia (syksyllä 24 %) ja heikkenemistä 29 prosenttia (syksyllä 26 %). Puolet yrityksistä arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan. Koko maassa suhdannenäkymien saldoluku laski syksyn -6:stä arvoon -14.

Yleinen suhdannenäkymä kevät 2024 (saldoluku %) | Saldoluvun kehitys 1/2005–1/2024
Pk-yritysbarometri Helsinki 2024.

– Helsinkiläisten pk-yritysten odotukset yrityksensä liikevaihdon kasvusta ovat hieman kohentuneet saldoluvun ollessa 15 (syksyllä 12). Liikevaihdon kasvua ennakoi 38 prosenttia (syksyllä 35 %) ja supistumista 23 prosenttia (syksyllä 23 %) yrityksistä. Neljäkymmentä prosenttia yrityksistä arvioi liikevaihdon pysyvän ennallaan, kertoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Myös yritysten investointinäkymät ovat heikentyneet saldoluvun ollessa -17 (syksyllä -15). Yritysten odotukset toimintansa kannattavuudesta ovat kuitenkin hieman kohentuneet saldo-luvun ollessa -1 (syksyllä -7).

– Pk-yritysten odotukset henkilökuntansa määrän kehityksestä ovat heikentyneet Helsingissä, jossa saldoluku painui poikkeuksellisesti miinukselle (-1), kun luku vielä syksyllä oli 6. Henkilökuntansa määrän ennakoi kuitenkin pysyvän ennallaan 72 prosenttia yrityksistä, kertoo Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksonen.

Arvio henkilökunnan määrästä vuoden päästä (saldoluku %) | Saldoluvun kehitys 1/2005–1/2024
Pk-yritysbarometri Helsinki 2024.

Pk-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pk-yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Tutkimuksessa kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle. Kyselyyn vastasi 537 helsinkiläistä ja koko maassa yli 5000 pk-yritystä. Vastausaika oli joulukuun 2023 puolivälistä tammikuun 2024 puoliväliin.


LISÄTIEDOT

Toimitusjohtaja Tiina Oksala, Helsingin Yrittäjät
p. 040 548 1104, tiina.oksala@yrittajat.fi

Pääekonomisti Juhana Brotherus, Suomen Yrittäjät
p. 050 384 9479, juhana.brotherus@yrittajat.fi