11.9.2017 klo 09:04
Uutinen

Pk-yritysbarometri: yritysten suhdannenäkymät parhaimmat Helsingissä

Suomen talous kasvaa reippaasti, mutta pk-yritysten odotukset suhdanteista paranivat keväästä vain hieman. Koko maan pk-yrityksistä 47 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Yhdeksän prosenttia pelkää niiden heikkenevän. Suhdannenäkymien saldoluku (+38) nousi kolmella yksiköllä viime syksystä, kertoo tänään julkaistu Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön tilaama Pk-yritysbarometri.

– Helsinkiläisten yritysten suhdannenäkymät ovat muuta maata positiivisemmat. Saldoluku on noussut keväästä kuusi prosenttiyksikköä, ollen nyt +48, kertoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Suhdanteiden paranemista ennakoi 55 prosenttia (keväällä 48 %) ja heikkenemistä seitsemän prosenttia helsinkiläisistä pk-yrityksistä. Ennallaan suhdanteiden arvioi pysyvän 38 prosenttia (keväällä 46 %) yrityksistä.

Suhdannenäkymät ovat Helsingissä positiiviset myös henkilökunnan määrän kehityksen suhteen. Helsingin pk-yritysten edustajista 32 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua tämän hetkistä suurempi ja kuusi prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan pienempi. Näin saldoluvuksi muodostuu +26, kun se keväällä oli +20. Ennallaan henkilökunnan määrän arvioi pysyvän 62 prosenttia yrityksistä. Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun perusteella vastaavat kuin keväällä (+16).

– Helsingissä työvoiman saatavuus koetaan kilpailutilanteen jälkeen suurimpana kehittämisen esteenä, toteaa Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Sarianne Reinikkala ja painottaa alueen työvoiman kohtaanto-ongelmien huomioimista työllistämisen edistämisessä.

Yritystoiminnan sääntelyn osatekijöistä helsinkiläiset yritykset näkevät byrokratian ja työehtosopimukset merkittävimmiksi kehittämisen esteiksi.

Lue koko Pk-yritysbarometri tästä >>

Helsingin alueellinen raportti >>

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Tiina Oksala, Helsingin Yrittäjät, p. 040 548 1104,
tiina.oksala@yrittajat.fi

puheenjohtaja Sarianne Reinikkala, Helsingin Yrittäjät, p. 040 9000 334,
sarianne.reinikkala@yrittajat.fi

pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 050 356 0705,
mika.kuismanen@yrittajat.fi