9.9.2020 klo 11:37
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Yritysten suhdannenäkymät romahtivat niin Helsingissä kuin koko maassa

Yritykset ovat olleet kuluvana vuonna poikkeuksellisessa tilanteessa koronaviruspandemian aiheuttamien vaikutusten vuoksi. Poikkeuksellinen tilanne heijastuu suoraan pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotuksiin, jotka heikentyivät voimakkaasti niin Helsingissä kuin muuallakin Suomessa. Suhdannenäkymien saldoluku laski koko maassa keväästä 20 yksiköllä arvoon -11. Pk-yrityksistä 21 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 32 prosenttia arvioi niiden heikkenevän, selviää 9.9.2020 julkistetussa Pk-yritysbarometrissa.

– Suhdannenäkymät romahtivat Helsingissä vielä keskimääräistä enemmän, mikä kertoo pandemian vaikutusten kohdentumisesta varsinkin pääkaupungin yritystoimintaan. Suhdannenäkymien saldoluku laski Helsingissä 24 yksiköllä arvoon -8, kun se alkuvuonna oli vielä +16, painottaa Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Paranemista ennakoi 24 prosenttia (keväällä 33 %) ja heikkenemistä 32 prosenttia (kevääl-lä 16 %) helsinkiläisistä pk-yrityksistä. Suhdanteiden arvioi pysyvän ennallaan 44 prosenttia yrityksistä (keväällä 51 %).

– Kyselyssä selvitettiin erikseen myös koronan vaikutuksia yritystoimintaan. Helsingissä liiketoiminta pysähtyi 33 prosentilla vastaajista. Muuttuneessa tilanteessa panostettiin erityisesti työn uudelleenorganisointiin (29 %), uusiin tuotteisiin/palveluihin (29 %) sekä uusiin toimintatapoihin (27 %), kertoo Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksonen.

Helsinkiläiset yritykset hakivat keväällä tukea ja lainaa yritysten toimintaan tai omaan toimeentuloonsa useammin kuin maassa keskimäärin. Business Finlandin kehittämisrahaa haki 27 prosenttia ja ELY-keskuksen 17 prosenttia vastaajista. Yksinyrittäjätukea on hakenut 10 prosenttia ja yrittäjän työttömyysturvaa 10 prosenttia yrittäjistä. Pankkilainaa on hakenut 8 prosenttia ja Finnveran takausta 8 prosenttia helsinkiläisistä yrityksistä.

Pk-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pk-yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Tutkimuksessa kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle.

Lue valtakunnallinen Pk-yritysbarometri >

Helsingin alueellinen raportti >

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Tiina Oksala, Helsingin Yrittäjät, p. 040 548 1104

pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 050 356 0705