17.2.2021 klo 09:04
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Yritysten suhdannenäkymissä orastavaa myönteisyyttä

Lapin mikro- ja pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat parantuneet viime syksyn romahduksen jälkeen, joskin ovat edelleen negatiiviset lähes kaikkien osatekijöiden osalta.

Yleiset suhdannenäkymät ovat Lappia heikommalla tasolla Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Näkymät henkilöstön määrän ja erityisesti investointien arvon osalta ovat Lapissa maan heikoimmat. Investointien arvon odotetaan laskevan kaikilla toimialoilla.

– Koronakriisin pitkittyessä osa yrityksistä on löytänyt uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja näkymät ovat hieman syksyn tilannetta valoisemmat. Toimialoista kuitenkin teollisuus on ainoa, jossa suhdanteiden paranemista odottavien yritysten määrä on suurempi kuin suhdanteiden heikkenemistä odottavien, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo toteaa.

– Epävarmuus koronakriisin kestosta ja yhteiskunnan avautumisesta näkyy selkeimmin Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien ulkopuolella. Suotuisimmat näkymät ovat Kemi-Tornion seutukunnassa, ja kyselytutkimuksen toteuttamisen jälkeen tullut tieto Metsä Groupin jätti-investoinnista, tulee entisestään vahvistamaan alueen näkymiä, Pirkka Salo arvioi.

Työllistämisodotukset

Kyselyyn vastanneista mikro- ja pk-yrityksistä 72 prosenttia ennakoi, että henkilöstön määrässä ei tapahdu muutoksia. Henkilöstön määrän ennakoi kasvavan yksitoista prosenttia yrityksistä ja vähenevän 17 prosenttia yrityksistä. Henkilöstön määrää kuvaava saldoluku jää Lapissa maan heikoimmaksi.

– Henkilöstöä lisäävät yritykset painottuvat teollisuuden alan yrityksiin Kemi-Tornio alueella, jossa odotukset ovatkin koko maan keskiarvoa positiivisemmat, Lapin Ely-keskuksen johtaja Marja Perälä toteaa.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 35 prossenttia ilmoittaa, että heillä ei ole tarvetta työllistämiselle. Työllistämisen tarvetta estää ennen kaikkea kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus joka neljännellä yrityksellä.

– Osuus on huomattavasti noussut viime vuodesta ja kertoo osaltaan epävarmuudesta, jonka keskellä yritykset edelleen ovat. Työvoiman saatavuutta ei koeta samalla tavalla esteeksi kuin viime vuonna. Vain kolmetoista prosenttia ilmoittaa osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvistä ongelmista, Marja Perälä jatkaa.

Kun suunnataan katseet tulevaisuuteen, 53 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi, että työvoiman saatavuus on merkittävä este (16 %) tai rajoittava tekijä (37 %) kasvulle. Tältä osin ei ole havaittavissa huomattavaa muutosta viime vuoden vastaavan ajankohdan tilanteeseen.

Sopeuttamistoimet

Joka kolmas pk-yritysbarometriin vastannut yritys kokee tarvetta sopeuttaa toimintaansa. Sopeuttamisen keinoina käytetään lomautuksia (68 %), työaikajärjestelyjä (46 %) ja irtisanomisia (16 %).

Näiden sopeutustoimenpiteiden osuudet ovat nousseet huomattavasti viime vuoteen verrattuna. Lisäksi sopeutuksen keinona käytetään tilapäistä palkan alennusta (12 %), jota vielä viime vuonna käytettiin todella harvoissa tilanteissa (2 %), Marja Perälä kertoo.

Rahoitus

Mikro- ja pk-yritysten rahoitustarpeet ovat muuttuneet koronavuoden aikana Lapissa. Alueen yrityksistä joka neljäs aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta, jonka käyttötarkoituksessa näkyy selkeä muutos aiempaan.

– Ulkopuolista rahoitusta haetaan merkittävästi vähemmän kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin edellisvuoteen verrattuna ja vastaavasti enemmän kireästä tilanteesta johtuvaan käyttöpääoman tarpeeseen, Finnveran aluepäällikkö Kari Tuominen toteaa.

Omistajanvaihdokset

Pk-yritysbarometrin tulosten perusteella omistajanvaihdosta suunnittelevien määrä on jonkin verran laskenut Lapissa. Yrityksen myyntiä tai sukupolvenvaihdosta kahden vuoden sisällä suunnittelevien määrä (13 %) on laskenut merkittävästi vuoden takaisesta (21 %).

– Muutos on merkittävä ja selittyy mahdollisesti liiketoiminnan vähenemisen aiheuttamasta arvon muutoksesta. Odotukset yrityksen arvon noususta kohdistuvat pidemmälle tulevaisuuteen, Pirkka Salo arvioi.

Lataa koneellesi:

PDF iconPk-yritysbarometri, alueraportti, Lapin Yrittäjät

PDF iconPk-yritysbarometri, aluekalvot, Lapin Yrittäjät

Lisätietoa:

Pirkka Salo, Lapin Yrittäjät p. 0400 392 139
Kari Tuominen, Finnvera, p. 0400 396 931
Marja Perälä, Ely-keskus, p. 050 397 8106