9.9.2020 klo 10:27
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Yritysten suhdanneodotukset jyrkässä laskussa Lapissa

Lapin mikro- ja pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat koronakriisin myötä romahtaneet viime talven odotuksista. Lapissa suhdanneodotukset ovat heikoimmat koko maassa.

-Koronakriisi on barometrin tuloksien valossa iskenyt rajuimmin lappilaisyrityksiin ja epävarmuus talvisesongin toteutumisesta heijastuu useille toimialoille, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo kertoo.

-Toimialakohtaisessa vertailussa merkittävin pudotus suhdanneodotuksissa on palveluissa. Viime talvena, ennen koronakriisiä tehdyn barometrin palvelualan myönteiset näkymät ovat vaihtuneet epävarmuuteen ja näkymien selvään heikkenemiseen oman yrityksen näkökulmasta. Kaupan alan näkymät ovat heikentyneet entisestään ja rakentamisessa suhdanteiden heikkenemistä ennakoivien yritysten määrä on lähes kolminkertaistunut viime talvesta. Teollisuudessa suhdanneodotukset ovat myös laskeneet viime talven odotuksista ja näyttää siltä, että investointeja jäädytetään toistaiseksi, Salo arvioi.

Työllistämisodotukset

Koronaviruksen toisen aallon torjumiseksi asetetut rajoittamistoimet ja erityisesti rajojen sulkeminen heijastuu suoraan yritysten työllistämistarpeisiin. Odotukset henkilöstön määrän suhteen ovat laskeneet jyrkästi puolen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

-Rajakaupan näivettyminen ja kansainvälisen matkailun merkittävä pudotus heijastuu suoraan yritysten tarvitsemaan työvoimaan. Uhkana on yritysten kaatumisen ohessa työttömyyden raju kasvu Lapissa, Salo arvioi.

Rahoitus

Koronakriisi muutti yritysten rahoitustarpeet. Maalis-toukokuussa Finnverassa tehtiin merkittävä määrä maksuohjelmien muutoksia. Varsinkin matkailuyritysten näkymät ovat epävarmat ja tilanteeseen on varauduttu myös lisärahoituksen muodossa. Elokuun loppuun mennessä Lappiin myönnettiin Finnveran rahoitusta 37 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 17,4 miljoonaa eli kasvua 113 %. Rahoitus painottuu käyttöpääomaan, kun vuotta aiemmin investointien osuus oli vielä merkittävä.

-Finnvera varautuu jatkossakin takaamaan pankkien lainoja ja tekemään muutoksia maksuohjelmiin. Takaukset myönnetään pääosin ilman vakuuksia ja pyritään näin vastaamaan kiristyneisiin vakuusvaateisiin, Finnveran aluepäällikkö Kari Tuominen kertoo.

-Koronakriisin toisessa vaiheessa on odotettavissa, että pankkien ja muiden kaupallisten rahoittajien yritysrahoituksen myöntäminen kiristyy, jolloin Finnveran osallistuminen rahoitukseen pelkästään takausmuotoisesti vaikeutuu. 14.9.2020 alkaen lainaa voi jälleen hakea Finnveran sähköisessä asioinnissa, Tuominen jatkaa.

Koronakriisin vaikutukset yritystoimintaan

Koronasta johtuvat rajoitustoimenpiteet iskivät rajusti Lapin elinkeinoelämään ja yrityksiin. Matkailuyritysten ovien sulkeutuminen kesken sesongin, heijastui välittömästi laaja-alaisesti palveluihin, kauppaan sekä liikenteeseen.

Lappilaisista yrityksistä kevään aikana liiketoiminta oli pysähdyksissä 41 %:lla kyselyyn vastanneista yrityksistä. Osuus on huomattavasti korkeampi kuin keskimäärin valtakunnassa.

Joka neljäs kyselyyn vastanneista yrityksistä panosti kevään kriisin aikana työn uudelleen organisointiin ja joka viides kehitti uudenlaisia tuotteita ja palveluja. Lisäksi 13 % yrityksistä otti käyttöön uusia toimintatapoja esimerkiksi digitaalisia välineitä.

Yhteenvetona voi todeta, että yritysten edellytykset kohdata yllättäviä toimintaympäristöstä nousevia muutostekijöitä olivat erilaiset. Osalla liiketoiminta pysähtyi täydellisesti ja osa yrityksistä lähti panostamaan välittömästi uudenlaisiin liiketoimintamalleihin. Myös toimialalla nähtiin olevan vaikutusta reaktioon, johtaja Marja Perälä Lapin Ely-keskuksesta toteaa.

Lataa täältä kaikki Pk-yritysbarometrin Lapin alueen tulokset.

Lisätietoa:

Pirkka Salo, Lapin Yrittäjät p. 0400 392 139 Kari Tuominen, Finnvera, p. 0400 396 931 Marja Perälä, Ely-keskus, p. 050 397 8106