15.2.2018 klo 09:41
Uutinen

Pk-yritysten ja korkeakoulujen kesken vain vähän yhteistyötä

Espoolaisista pk-yrityksistä hämmästyttävän harvat tekevät yhteistyötä ammattikorkeakoulujen, yliopistojen tai tutkimuslaitosten kanssa. Erityisesti Espoossa tähän tarjoutuisi hyvät ja tutkimuksellisesti Suomen korkeatasoisimmat mahdollisuudet. Myös Espoon elinkeinorakenteen voisi olettaa kannustavan huomattavasti laajempaan yhteistyöhön.

Espoolaisista pk-yrityksistä 79 prosenttia ilmoittaa, ettei heillä ole lainkaan yhteistyötä ylempää opetusta antavien tai tukimusta tekevien organisaatioiden kanssa. Vantaalla luku on lähes sama kuin Espoossa, mutta Helsingissä jopa hieman korkeampi eli 82 prosenttia. Koko Suomen pk-yrityksistä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön ulkopuolella on 83 prosenttia.

Tilanne on huolestuttava. Tähän pitäisi kiinnittää kaikilla tahoilla vakavasti huomiota. Syitä yhteistyön vähäisyyteen löytyy varmasti niin pk-yrityksistä itsestään kuin myös oppilaitosten ja tutkimuslaitosten perinteisistä tavoista toimia lähinnä isojen yritysten apuna, päättelee Espoon Yrittäjien toimitusjohtaja Erkki Pärssinen.

Pk-yritysten vähäinen yhteistyö ehkä osaltaan heijastelee myös siihen, että yritysten hyvästä tuloskunnosta ja kasvunäkymistä huolimatta, rohkeus merkittäviin investointeihin on yrityksissä matala. Espoolaisista yrityksistä peräti 67 prosentilla ei ole lainkaan aikeita hankkia rahoitusta seuraavan 12 kuukauden aikana.

Rahoitusta hakevista espoolaisista yrityksistä 40 prosenttia käyttää sen käyttöpääomana kasvuun tai kansainvälistymiseen, kun koko maassa näin tekee vain joka neljäs. Rahoitusta tarvitsevista kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin rahoitusta hakee vain neljännes, kun koko maassa luku on peräti 54 prosenttia.

Tulokset käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Pääkaupunkiseudun Yrittäjien, Finnveran ja Työ- ja elinkeinoministeriön tekemästä pk-yritysbarometritutkimuksesta.

Lisätietoja:

Espoon ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjien toimitusjohtaja Erkki Pärssinen, p. 050 411 1104

Avaa pop-up -ikkuna