4.10.2017 klo 15:02
Uutinen

Pk-yritysten kansainvälistyminen entistä helpompaa – tiedätkö miksi?

Vähäiset resurssit eivät ole este pk-yrityksille avata toimipisteitä ulkomaisilla markkinoilla. Yritykset muun muassa hyödyntävät vuokrattavia jaettuja työtiloja.

Työkulttuurin muutos ja teknologian kehitys mahdollistavat toimipisteiden avaamisen yhdellä tai useammalla ulkomaisella markkina-alueella, todetaan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

Tutkimuksen mukaan toimipisteiden avaaminen onnistuu pieninkin panostuksin, sillä yritykset hyödyntävät vuokrattavia jaettuja ja yhteisöllisiä työtiloja monikansallistumisen alkuvaiheessa. Vaikka käytännön työ tehdään useammista eri puolilla maailmaa sijaitsevista toimipisteistä, päivittäinen toiminnan koordinointi onnistuu joko ilmaisilla tai edullisilla web-pohjaisilla työkaluilla, joita käytetään sekä kommunikaatioon että toimipisteiden seurantaan.

Tutkimuksessa huomattiin, että uusien työpisteiden avaaminen ulkomaisilla markkinoilla tuo selkeitä hyötyjä pk-yrityksille. Yritykset ovat lähellä tärkeimpiä asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan ja käyttävät läheistä yhteistyösuhdetta oman toimintansa kehittämiseen ja kilpailuedun saavuttamiseen.

Tämä ei kuitenkaan poista yritysten tärkeyttä omalle kotimaalleen, sillä pääosa työntekijöistä ja virallinen päätoimipiste ovat edelleen yrityksen kotimaassa. Pk-yrityksille ulkomaan toimintojen koordinointi voi olla helpompaa, koska ne ovat kooltaan pienempiä kuin suuryritykset ja kasvavat usein alusta alkaen tähän toimintamalliin.

Tutkimuksen tehnyt KTM Heini Vanninen kiinnittää myös huomiota yritysten saamiin julkisiin tukiin ja neuvontaan. Kansainvälistymisen tuki painottuu vahvasti vientiin ja muihin epäsuoriin kansainvälistymisen muotoihin, sekä lyhyisiin ulkomaan vierailuihin. Tämä voi rajoittaa yritysjohdon ajattelua kansainvälistymisen mahdollisuuksista.

Vannisen mukaan kansainvälistymisen tukemisessa olisi hyvä ottaa huomioon useita erilaisia mahdollisuuksia.

– Esimerkiksi Uusi-Seelanti tukee monikansallistumisesta kiinnostuneita pk-yrityksiään Kiwi-laskeutumisalustalla, joka on San Franciscossa sijaitseva yhteisöllinen työtila uusiseelantilaisille yrityksille, jotka haluavat aloittaa toiminnan USA:ssa. Näillä yrityksillä on pääkonttori ja vahva perusta Uudessa-Seelannissa, mutta ne hyötyvät pitkäaikaisesta tai pysyvästä läsnäolosta myös toisella markkina-alueella, Heini Vanninen kertoo.

toimitus@yrittajat.fi