11.9.2018 klo 09:11
Uutinen

Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat kevään 2018 tilannetta heikommat.

Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on +27, kun se viime keväänä oli +35. Keski-Pohjanmaan alueella tilanne nähdään kevään 2018 tilannetta selvästi heikompana saldoluvun ollessa nyt +9, kun luku keväällä oli +34.

Taloustilanne näyttäytyy positiivisena, mutta yritysten nopein kasvukiihdytys on takana. Nyt on tärkeää varmistaa yritysten uusiutumiskyky ja määrätietoisesti poistaa kasvun esteitä.

Keski-Pohjanmaan alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat myös selvästi heikommat kuin keväällä. Saldoluvuksi muodostuu +6, kun se keväällä oli +17. Myös koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun (+14) perusteella hieman heikommat kuin keväällä 2018 (+17).

Kasvuhakuisuus ja uusiutuminen

Koko maassa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (35 %), yritystoiminnan loppumista ennakoi 3 %.

Myös Keski-Pohjanmaan alueella on nyt eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (34 %), kun viime syksynä asemansa säilyttämään pyrkiviä oli niukka enemmistö. Yritystoiminnan loppumista alueella ei nyt ennakoi yksikään vastaajista, keväällä näin arvioi 4 %. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on koko maassa lähes vastaava määrä ja alueella hieman vähemmän kuin keväällä.

Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja Keski-Pohjanmaan pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia.

Kehittämistarpeet ja kehittämisen esteet

Koko maan ja Keski-Pohjanmaan pk-yritykset näkevät selvästi eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä. Seuraavaksi eniten kehittämistarvetta on henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa sekä yhteistyössä/verkottumisessa ja alihankinnassa. Koko maassa pk-yritysten pahimpina kehittämisen esteinä nähdään kilpailutilanne ja työvoiman saatavuus.

Keski-Pohjanmaalla kustannustaso mainitaan useimmin, seuraavina tulevat kilpailutilanne, yritystoiminnan sääntely, työvoiman saatavuus ja yleinen suhdanne-/taloustilanne.

Kansainvälistyminen ja digitaalisuus liiketoiminnassa

Noin joka neljännellä koko maan ja 16 %:lla Keski-Pohjanmaan pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Koko maassa suoraa palvelujen ja tavaroiden vientiä on näistä noin kahdella viidestä. Pk-yritykset hyödyntävät digitaalisista työkaluista ja palveluista yleisimmin omia internet -sivuja sekä sosiaalista mediaa.

Omistajanvaihdos

Yli puolet vastanneista koko maan ja kaksi kolmesta alueen pk- yrityspäättäjistä, ei suunnittele omistajanvaihdosta. Tähän toivomme muutoksen ja yrittäjille enemmän työkaluja, toteaa Keksi-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä.

Yrityksen tai liiketoiminnan ostamista suunnittelee koko maassa ja alueella noin joka viides

– Omistajanvaihdos on tutkitusti uudelle yrittäjälle ja yrittäjäksi aikovalle huomattavasti riskittömämpi vaihtoehto aloittaa ja jatkaa liiketoimintaa, kuin uuden yrityksen perustaminen ”tyhjästä” – Omistajanvaihdoksen kautta yrittäjäksi lähteneiden ”selviytymisprosentti” on huomattavasti korkeampi. Omistajanvaihdoksia tehdään edelleen, mutta niiden vähäinen määrä alueella barometrin mukaan on hieman huolestuttava. – Keski-Pohjanmaan alueen tulokset omistajanvaihdoksiin valmistautumisissa ovat koko valtakunnan lukuihin verrattuna jäljessä – Olemme asiasta hiukan huolissamme. Asiasta tulisi herättää enemmän keskustelua ja tiedottamista, jatkaa Järkkälä.

Rahoituksen saatavuus edelleen hyvällä tasolla

Rahoitusta ja sen saatavuutta on myös osattu hyödyntää alueella erityisesti investointeihin – Rahoitusta aiotaan hakea ja kohdentaa alueella erityisesti investointeihin; käyttöpääoman osalta tarve erityisesti voimakkaassa kasvussa ja kansainvälistymisessä (= kasvuhakuiset yritykset) – Rahoituksella ja sen saatavuudella on turvattava yritysten kasvua ja uusiutumista. Rahoituksen saatavuus on yleisesti hyvällä tasolla, mutta Finnveran näkökulmasta muutostilanteet ja nopean kasvun vaiheet ovat rahoituksen saatavuuden näkökulmasta kriittisimpiä. Finnveran rooli on jatkossakin keskeinen esimerkiksi omistajanvaihdosten sekä kansainvälisen kasvun rahoituksessa.”

Lisätietoja:

Mervi Järkkälä, toimitusjohtaja, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät p. 0500 561 145, mervi.jarkkala(at)yrittajat.fi

Hanna Alalääkkölä, rahoituspäällikkö, Finnvera Oyj Pohjois-Suomi, p. 029 460 2571, hanna.alalaakkola(at)finnvera.fi

Syksyn pk-yritysbarometrin valtakunnalliset ja alueelliset raportit löydät täältä >>