24.1.2017 klo 15:22
Uutinen

Pk-yritysten lainansaanti helpottuu – EU:n takausohjelma alentaa luoton hintaa

Uusi rahoitusmalli parantaa pk-yritysten lainansaantimahdollisuuksia tarjoamalla yrityksille niiden tarvitsemaa lisävakuutta.

Kolme suomalaista pankkiryhmää allekirjoitti Euroopan Investointirahaston kanssa sopimuksen toimimisesta välittäjäpankkina uudessa pk-yrityksille kohdistuvassa takausohjelmassa. Pankkiryhmät ovat OP Ryhmä, Oma Säästöpankki ja Ålandsbanken.

Takausohjelman tavoitteena on, että välittäjinä toimivat pankkiryhmät myöntävät kasvuhakuisille pk-yrityksille uusia lainoja yhteensä noin 400 miljoonan euron arvosta vuoden 2020 loppuun mennessä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoi tiedotustilaisuudessa, että takausohjelman myötä puolet pk-yritysten tämän ohjelman pankkilainojen riskeistä siirtyy pankeilta takausrahastoon.

– Monilla kasvuhakuisilla pk-yrityksellä on rahoituksen ongelmia vakuuspulan ja rahoituksen niukkuuden vuoksi. Riskinjako keventää pankkien tiukkoja oman pääoman vaatimuksia. Näin pankit voivat alentaa rahoituksen hintaa, Mika Lintilä sanoi.

Rahoitusta on tarjolla 1. helmikuuta 2017- 31. tammikuuta 2019 eli kahden vuoden ajan. SME Initiative on suunnattu pk-yrityksille, jotka työllistävät alle 250 henkeä. Yksittäinen rahoitus voi olla enintään 10 miljoonaa euroa ja laina-aika kahdesta kahteentoista vuotta.

Takauksesta osa rahoitetaan Suomen valtion tuella. Takauksen edellytyksenä on, että yritykselle ei ole myönnetty viimeisen kolmen tilikauden aikana yli 200 000 euroa valtion tukeen rinnastettavia tukia Suomessa.

Takausohjelma on osa EU:n Pk-yritysaloitetta (SME Initiative), jolla pyritään parantamaan pk-yritysten rahoituksen saatavuutta.

Pankkiryhmät rohkaisevat SME Initiative -rahoituksesta kiinnostuneita yrityksiä olemaan yhteydessä lähimpään edellä mainittujen pankkiryhmien konttoriin.

Pienempiä korkoja ja pienempiä vakuusvaatimuksia

Kyseisessä takausohjelmassa takauspääoma katetaan Suomen rakennerahasto-ohjelmasta irrotettavilla varoilla sekä Euroopan Investointipankin, Euroopan Investointirahaston sekä EU:n budjetin varoilla. Suomen osuus takauspääomasta on 40 miljoonaa euroa.

Näillä sopimuksilla pyritään helpottamaan pk-yritysten, mukaan lukien mikroyritysten sekä startup-yritysten, rahoituksen saamista varmistamalla, että aloitteeseen sitoutuneet pankit tarjoavat rahoitusta paremmilla ehdoilla, esimerkiksi pienemmillä koroilla, pidemmillä erääntymisajoilla tai pienemmillä vakuusvaatimuksilla.

Byrokratia vähäisempää, apu lähimmästä pankkikonttorista

Elinkeinoministeri Mika Lintilä lupailee vähäistä hallinnollista byrokratiaa, erityisesti rahoituksen kohteissa eli pk-yrityksissä.

Oma Säästöpankin toimitusjohtajan Pasi Sydänlammin mukaan takausohjelman kautta myönnettävässä rahoituksessa pk-yritykseltä vaadittava oma rahoitus vaihtelee 30–50 prosentin luokassa. Oman rahoituksen määrä arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Tähän mennessä 50 yritystä ja reilut 50 miljoonaa

OP välittää 150 miljoonaa euroa SME Initiative -rahoitusta. SME Inititiave -riskinjakotakaus on tarkoitettu pienten ja keskisuurten yritysten taloudellisesti kannattavien investointien ja käyttöpääoman rahoittamiseen.

– Haluamme tehdä rahoituksen hakemisen mahdollisimman helpoksi asiakkaillemme: rahoitusneuvottelut käydään OPssa joustavasti yhden luukun periaatteella, OP Ryhmän pankkiliiketoiminnan johtaja Jouko Pölönen kertoo.

OP tarjoaa myös toista takausohjelmaa innovatiivisille, kasvaville pk-yrityksille suunnatun SME InnovFin –rahoitustakauksen muodossa. Rahoitusta tarjotaan yhteensä kahden vuoden ajan aina 29.3.2018 asti. OP on SME InnovFin -rahoituksen ainoa välittäjäpankki Suomessa.

Tähän mennessä yli 50 yritystä on saanut rahoitusta, ja luottoja on myönnetty yli 50 miljoonaa euroa. Noin kolmasosa sopimuksen 150 miljoonasta eurosta on siis käytetty. Kolmasosalla rahoitusta saaneista yrityksistä liikevaihto on 1-5 miljoonaa euroa vuodessa. Joka toinen rahoitusta saaneista yrityksistä työllistää 11–50 henkeä.

Uusi takausohjelma on toimialaltaan edellistä laajempi.

Kuvassa vasemmalta Pasi Sydänlammi, Euroopan investointirahaston ylijohtaja Pier Luigi Gilibert ja Mika Lintilä.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi

Muita kiinnostavia aiheita