Kuva: Pixhill
8.11.2022 klo 07:12
Uutinen

Pk-yritysten omistajanvaihdoksista koottiin tietoa yksiin kansiin

Pk-yritysten omistajanvaihdoksiin liittyvää tietoa on koottu yhdeksi teokseksi. Kokoomateoksessa on niin tutkijoiden kuin käytännön asiantuntijoidenkin kirjoituksia omistajanvaihdoksista.

Viime viikolla vietettiin ensi kertaa kansallista omistajanvaihdosviikkoa. Tulevan kolmen vuoden aikana yli 55-vuotiaista yrittäjistä 55 prosenttia aikoo luopua päävastuusta yrityksessään, mikä toteutuessaan tarkoittaisi yli 7 000 omistajanvaihdosta pelkästään yrittäjän ikääntymisestä johtuen.

Koska suurin osa Suomen yrityskannasta on mikroyrityksiä, myös suurin osa omistajanvaihdoksista tapahtuu mikro- ja pk-yrityksissä. Suurten yritysten yrityskaupoista on paljon kansainvälistä tutkimusta, mutta pienempien yritysten omistajanvaihdoksista tietoa on vähemmän.

Tähän tuo nyt apua kokoomateos Pk-yritysten omistajanvaihdosilmiö, joka julkaistiin viime viikolla.

– Pk-yritysten omistajanvaihdosilmiötä käsittelevä kokoomateos tarjoaa laajan läpileikkauksen tutkijoiden ja käytännön asiantuntijoiden omistajanvaihdostietämyksestä. Tavoitteena on kiteyttää ja tehdä näkyväksi tutkittu tieto ja käytännön asiantuntemus pk-yritysten omistajanvaihdoksista ja niiden tilannekuvasta sekä edistämisestä Suomessa, kertoo Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkijayliopettaja Anmari Viljamaa, toinen teoksen toimittajista.

Teoksen tuottamiseen osallistui 24 kirjoittajaa, jotka ovat toimineet pitkään omistajanvaihdosten parissa. Artikkeleita ovat tuottaneet mm. eri korkeakoulujen, Finnveran, Suomen Yrittäjien, EK:n ja Perheyritysten liiton asiantuntijat sekä yritysvälittäjät.

Artikkelit käsittelevät mm. tilitoimistojen roolia pienten yritysten omistajanvaihdoksissa, earn out -menettelyn etuja ja haittoja, yrityksen arvonmääritystä, omistajastrategian merkitystä sukupolvenvaihdoksessa, ostamalla yrittäjäksi ryhtymistä, yrityksestä luopujan hyppyä tuntemattomaan sekä perheyritysten lasten sukupolvenvaihdosaikomuksia.

Teoksen toimittivat KTT Anmari Viljamaa ja KTT, dosentti Elina Varamäki Seinäjoen ammatti-korkeakoulusta (SeAMK). Pk-yritysten omistajanvaihdokset on Seinäjoen ammattikorkeakoulun vahvuusala ja pitkäaikainen tutkimuskohde.

Teos on ladattavissa Omistajanvaihdosfoorumin sivuilta.

Toimitus
Toimitus