15.2.2018 klo 12:27
Uutinen

Pk-yritysten suhdanneodotuksissa notkahdus

Tänään julkistetun pk-yritysbarometrin mukaan eteläpohjalaiset yrittäjät ovat koko maata pessimistisempiä suhdanneodotuksissaan. – Lähiajan suhdanneodotuksissa on pudottu takaisin vuoden takaiselle tasolle. Syksyllä mitattu 11 pinnan nousu on nyt sulanut kokonaan pois, sanoo Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Heikki Risikko.

Etelä-Pohjanmaan alueella suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku oli kevään pk-barometrissa 23, kun vastaava luku syksyllä 2017 oli 34. Ennallaan suhdanteiden arvioi pysyvän 50 % pk-yrityksistä (koko maa 49 %). Suhdanteiden arvioi paranevan 37 % (koko maa 43 %) ja heikkenevän 14 % (koko maa 8 %). Etelä-Pohjanmaan yritysten suhdannenäkymissä oli tapahtunut selkeä notkahdus syksyn odotuksista. Koko maassa saldoluku laski syksyn mittauksen 38:sta 35:een.

Kevään pk-yritysbarometrin mukaan investointien arvo oli -4, koko maassa vastaava luku oli vastaavasti + 4. Työllistämisodotukset ovat koko maassa vastaavat syksyn 2017 arvioita. Kevään pk-yritysbarometrin vastaajista 23 % arvioi henkilökunnan määrän seuraavan vuoden kuluttua kasvavan ja 6 % pienentyvän. Koko maassa saldoluvuksi muodostuu +17 ja Etelä- Pohjanmaalla saldoluku on seitsemän prosenttiyksikköä pienempi, +10. Odotukset ovat näiltä osin alueella lähes vastaavat kuin syksyllä 2017, jolloin saldoluku oli +11.

Risikon mukaan yrittäjät seuraavat talouden kehitystä tarkasti ja he osaavat lukea myös markkinoiden hiljaisia viestejä. – Toivon tietysti, että myönteinen suhdanne jatkuisi pidempään kuin mitä nyt ennustetaan. Suomi ei paljoakaan voi vaikuttaa kansainväliseen kehitykseen, mutta maan hallituksella olisi vielä aikaa vaikuttaa myönteisesti kotimaan tilanteeseen vaikkapa vain toteuttamalla hallitusohjelmasta löytyviä asioita, Risikko sanoo. Hänen mukaansa barometri tuo hyvin esille myös maakunnassa olevan työvoimapulan. – Joka kymmenes pohjalaisvastaaja pitää työvoiman saatavuutta yrityksen kasvun merkittävänä esteenä ja 45 % vastaa sen rajoittavan kasvua jossain määrin.

Rahoituksen saatavuus hyvällä tasolla

Etelä-Pohjanmaalla pk-yritysten rahoituksen saatavuus on säilynyt hyvällä, keskimääräistä paremmalla tasolla. Vierasta pääomaa on yli puolella yrityksistä. Pankit rahoitusyhtiöineen ovat merkittävässä roolissa edelleen ja julkista rahoitusta on käytetty täydentämään sitä. Kasvuhakuisten yritysten osuus on alueellamme säilynyt ennallaan ja nämä yritykset sekä investoivat, kasvavat ostamalla uutta liiketoimintaa tai yrityksiä ja hakevat myös kansainvälistä liiketoimintaa. Kasvusuhdanteen jatkuessa näiden yritysten rahoituksen kysyntä jatkuu ja barometrin mukaan lähes joka neljännes pk-yritys aikoo ottaa ulkoista rahoitusta seuraavan 12 kuukauden aikana, toteaa Finnveran aluepäällikkö Kari Hytönen.

Omistajanvaihdokset luovat tarvetta ulkopuoliselle rahoitukselle

Pk-yritysbarometrin vastaajista jopa 46 prosenttia harkitsee yrityksestään luopumista seuraavan 10 vuoden aikana ja vastaavasti viidennes yrityksistä on kiinnostuneita laajentamaan toimintaansa yritys- tai liiketoimintakaupan kautta. Tarve ulkopuoliselle rahoitukselle on suuri, sillä noin 80 prosenttia ostajista tarvitsee laajentumiseensa ulkoista rahoitusta. -Omistajanvaihdosten rahoitus on Finnveran painopistealueita, joten tässä voimme tarjota jatkossakin rahoitusapuamme, kertoo Kari Hytönen.

Positiivinen kehittämisvire näkyy ELY-keskuksessa

Huolimatta hieman ristiriitaisista pk-barometrin tuloksista Etelä-Pohjanmaan yrityksissä on tällä hetkellä hyvä kehittämisen vire käynnissä. ELY-keskuksen palveluiden kysyntä on ollut aktiivista ja rahoitusta on myönnetty hyviin hankkeisiin sekä maaseudun yritystuen (MMM) että yrityksen kehittämisavustuksen (TEM) kautta. Avustuksia on edelleen käytettävissä yritysten uudistumisen, kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseen ja yritysten kannattaakin olla yhteydessä näissä asioissa ELY-keskuksen asiantuntijoihin.

Positiivista virettä ilmentää myös työvoiman kysynnän kasvu, jonka myötä työttömyys on laskenut ja osaavasta työvoimasta alkaa olla pulaa useilla toimialoilla. Yrityskohtaisille rekrykoulutuksille onkin kysyntää ja ELY-keskuksella sekä TE-toimistoilla on hyvät mahdollisuudet järjestää työelämälähtöistä koulutusta. Nämä koulutukset ovat räätälöitävissä työnantajan tarpeisiin. Näiden koulutusten lisäksi työttömyysturvalla tapahtuvassa omaehtoisessa koulutuksessa opiskelee n. 800 opiskelijaa. TE-palveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti, jotta turvataan osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessakin.

Jokamouvi Oy ja Lähdesmäki Oy uskovat parempaan

Evijärveläinen Jokamuovi Oy kuuluu siihen harvinaisten eteläpohjalaisten yritysten joukkoon, jonka liikevaihdosta 60 % tulee viennistä. Toimitusjohtaja Karoliina Sulkakoski sanoo, että tavoitteena on nostaa viennin osuus muutaman vuoden sisällä 70 %:iin. Tärkeimmät vientimaat ovat Venäjä ja Pohjois-Amerikka. – Viime vuosi oli meillä liikevaihdollisesti hyvä vuosi. Tulevan vuoden osalta toiminnassa on laitettava panostuksia myös tuotekehitykseen, että pysymme kilpailussa mukana. Säädösmuutosten takia sertifikaatit on uusittava vastaamaan muuttuneita vaatimuksia, Sulkakoski kertoo. Yritys on aloittanut korkeakouluyhteistyön vuoden alussa tuotekehityksen osalta Tampereen Teknillisen yliopiston kanssa. -Työ on vielä alkuvaiheessa, mutta uskomme sen tuovan paljon uutta mm. tuotetestauksiin, Sulkakoski uskoo.

Tuomas Lähdesmäki Lähdesmäki Oy:stä ei allekirjoita suhdannenäkymissä tapahtunutta selkeää muutosta. – Omassa yrityksessämme suhdanneodotukset ovat positiiviset ja nousutavoitteet tälle vuodelle on budjetoitu. Lähdesmäki Oy:n tuontitoiminta keskittyy Kaukoidän osalta suurimmilta osin kesäkalusteisiin. – Erityisesti Kiinan muuttunut tilanne näkyy toimituksissa jonkin verran, mutta omien isojen varastojemme ansiosta me pystymme tarjoamaan asiakkaillemme monipuolisen valikoiman tilanteesta huolimatta. Lähdesmäki Oy:n näkymät myös investointien osalta ovat valoisat. – Tällä viikolla olemme jättäneet rakennuslupahakemuksen uudelle suurehkolle varastohallille. Myös investointeja sähköisen näkyvyyden, markkinoinnin ja kaupankäynnin suhteen on tälle vuodelle jo sovittu, Tuomas Lähdesmäki luettelee.

Tiedot käyvät ilmi Pk-yritysbarometrin Etelä-Pohjanmaan alueraportista, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.

Alueellinen raportti

Lisätietoja:

Heikki Risikko, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät,
p. 050 317 5145 heikki.risikko@yrittajat.fi

Kari Hytönen, aluejohtaja, Finnvera Oyj,
p. 040 183 3013, kari.hytonen@finnvera.fi

Kari Välimäki, kehityspäällikkö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus,
p. 029 5027 642 kari.valimaki@ely-keskus.fi