20.3.2018 klo 10:36
Uutinen

Pohjanmaan ELY-keskusalueella on manner-Suomen alhaisin työttömyysaste

Myös Pohjois-Pohjanmaalla työttömyys laskee edelleen

Helmikuun työllisyyskatsaus (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)
Trendit:
Pohjanmaan ELY-keskusalueella on manner-Suomen alhaisin työttömyysaste, 7,5 %.
Työttömyys laski vuodentakaisesta 20,2 %.
Nuorten työttömyys vähenee edelleen. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski 27,8 % viimevuotiseen verrattuna.
Pitkäaikaistyöttömyys laskee. Myös yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä on alkanut vähentyä.
Pohjanmaan TE-toimistossa oli kuukauden aikana avoimena yhteensä 6 538 työpaikkaa, mikä oli 992 paikkaa (+ 17,9 %) enemmän kuin vuosi sitten.
Työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä nousi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja niissä oli yhteensä 5 371 henkilöä.

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyyden lasku jatkuu edelleen (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli helmikuun lopussa lomautetut mukaan lukien 21 900 työtöntä työnhakijaa, joista miehiä oli 12 700 ja naisia 9 200. Työttömien määrä väheni vuoden takaiseen verrattuna 4 800:lla (-18 %). Tammikuusta työttömien määrä väheni 1 200:lla.

Nuorten alle 25-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien kohdalla tilanne oli parantunut vuoden takaisesta. Nuoria oli helmikuun lopussa työttömänä 3 400, mikä on 1 000 (-22 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Tammikuusta nuorten työttömien määrä oli vähentynyt 200:lla. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleita oli 6 700, mikä on reilu 1 300 (-17 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömistä miehiä oli 3 900 ja naisia 2 800. Miesten määrä väheni lähes 800:lla ja naisten määrä noin 550:llä. Tammikuusta pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 250:llä.

Kokoaikaisesti lomautettuna oli helmikuun lopussa reilu 1 400 henkilöä, mikä on noin 450 vähemmän kuin vuosi sitten. Tammikuusta lomautettujen määrä väheni lähes 100:lla. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä oli noin 450, mikä on noin 100 vähemmän kuin vuosi sitten.

Helmikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 9 600 henkilöä, joista noin puolet oli koulutuksessa olevia (omaehtoisesti työttömyysetuudella tai kotoutumistuella opiskelevia sekä työvoimakoulutuksessa). Erilaisilla tukimuodoilla työllistettynä oli vajaa 1 800, joista yksityisellä sektorilla työskenteli
66 %.

Prosessi- ja kuljetusalan sekä rakennus-, korjaus- ja valmistusalan työntekijöiden kysyntä kasvanut

Helmikuun aikana TE-toimistoon ilmoitettiin avoimeksi 3 600 uutta työpaikkaa eli suunnilleen sama määrä kuin edellisvuonna samaan aikaan. Kaikkiaan TE-toimistossa oli avoinna 8 600 työpaikkaa, mikä on lähes 2 200 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin kuukauden aikana 1 100, joista 800 TE-toimiston hakijalla. 2 900:n työpaikan avoinna olo päättyi, koska hakuaika niissä oli päättynyt tai hakijoita oli riittävästi. Lisäksi 300 työpaikkaa peruutettiin tai niitä ei pystytty täyttämään. Helmikuun lopussa avoinna oli edelleen 4 300 työpaikkaa.

Uusia avoimia työpaikkoja tuli lähes kaikkiin ammattiryhmiin. Määrällisesti eniten uusia työpaikkoja tuli avoimeksi palvelu- ja myyntityöntekijöille (reilu 800), muille työntekijöille (lähes 800), asiantuntijoille (600), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (500), erityisasiantuntijoille (400) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöille (lähes 400). Vuodentakaiseen verrattuna uusien työpaikkojen määrä lisääntyi eniten rakennus-, korjaus- ja valmistusalalla sekä prosessi- ja kuljetusalalla.

Työnhakijoiden aktivointiaste oli noussut edellisvuodesta

Helmikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistujia (9 600) oli suunnilleen sama määrä (-100) kuin vuosi sitten. Tammikuuhun verrattuna palveluissa oli lähes 400 henkilöä enemmän. Aktivointiaste (30,4 %) oli helmikuun lopussa kuitenkin 3,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan palveluissa oli 5 % työvoimasta.

Eniten osallistujia (4 700) oli koulutuksessa, joista omaehtoisesti työttömyysetuudella tai kotoutumistuella opiskelevia oli 3 200 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 500. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 2 100 ja lähes 1 800 henkilöä oli työllistettynä yksityiselle sektorille, kuntiin ja valtiolle. Työllistetyistä 66 % työskenteli yksityisellä sektorilla. Lisäksi työ-/koulutuskokeiluissa oli 800 ja vuorotteluvapaasijaisina 200 henkilöä.

Työttömien määrä laskenut kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa

Helmikuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli koko maassa 10,5 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 11,8 %. Työttömien määrä väheni vuoden takaisesta Pohjois-Pohjanmaan kaikissa kunnissa. Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Limingassa (7,3 %), Merijärvellä ja Reisjärvellä (7,8 %), Hailuodossa (7,9 %), Kalajoella (8,0 %), Sievissä (8,6 %) ja Alavieskassa (8,9 %). Oulussa työttömyysaste oli helmikuun lopussa 13,0 %, mikä on 3 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Korkeimmat työttömyysasteet olivat Vaalassa (15,9 %), Taivalkoskella (15,2 %) ja Pudasjärvellä (14,7 %).