24.5.2023 klo 16:30
Uutinen

Pohjois-Karjalassa yrittäjät vastasivat: Elinvoimassa on parantamisen varaa

Pohjois-Karjala pärjäsi hyvin, kun yrittäjät arvioivat johtamista ja päätöksentekoa. Kehittämistä on elinvoimassa. Suomen Yrittäjien ensimmäistä kertaa toteuttamaan Elinvoimabarometriin vastasi 4 830 yrittäjää. Uusimaa vei voiton kokonaistuloksessa ja Pohjois-Karjala sijoittui 13.

Taloustutkimus kysyi yrittäjiltä Yrittäjien Elinvoimabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotimaakunnan elinvoimasta. Kysely tehtiin 1.3.–17.4. Kysely on vastaisuudessa määrä tehdä vuorovuosin perinteisen Yrittäjien Kuntabarometrin kanssa. Mitattavia kategorioita oli kolme: elinvoima, verkostoituminen sekä johtaminen ja päätöksenteko. 

28 prosenttia pohjoiskarjalaisista yrittäjistä kokee, että maakunnan elinvoima kehittyy seuraavan 10 vuoden aikana erittäin myönteisesti. 44 % uskoo sen pysyvän nykyisellä tasolla ja 25 % kokee elinvoiman laskevan. Vastaajista kolmanneksen mielestä maakunnan toimijoilla on yhteinen näkemys Pohjois-Karjalan elinvoimatekijöistä. Kolmannes taasen on sitä mieltä, että yhteistä näkemystä ei ole ja loput vastaajista eivät osaa sanoa.

– Maakunnan elinvoima rakentuu useista tekijöistä, joihin kaikkiin voidaan yhdessä vaikuttaa. Tämä on tärkeää kaikille asukkaille, koska yritysten menestyminen mahdollistaa asukkaille terveen julkisen talouden, kohtuullisen verotuksen ja laadukkaat palvelut, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Haluamme vahvasti panostaa kuntien, maakuntien, yritysten, oppilaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön. Siksi toteutimme tämän kyselyn. Elinvoiman rakentamisen lähtökohtana on se, että maakunnan päätöksentekoilmapiiri on yritysten kannalta positiivinen. Valtakunnallisesti 42 prosenttia yrittäjistä kokee näin olevan, Pentikäinen jatkaa.

Saavutettavuus voi olla hyvä maakunnissakin 

– Uudellamaalla yrittäjät pitävät saavutettavuutta kaikkein parhaimpana, toisena on Pohjois-Pohjanmaa, kolmantena Pohjanmaa ja neljäntenä Lappi. Tämä osoittaa, että saavutettavuus voi olla hyvä myös Etelä-Suomen ulkopuolella. Sijainnin ja hyvien yhteyksien merkitys korostuu luonnollisesti yrityskoon kasvaessa. Myös toimialalla on merkitystä kokemuksiin, esimerkiksi matkailualan yrityksistä lappilaiset kokevat sijaintinsa olevan paras, Pentikäinen sanoo.

Pohjois-Karjalassa taasen savutettavuutta lentoliikenteen osalta pidettiin heikkona, tieverkon osalta kohtalaisena, 42 % vastaajista koki saavutettavuuden olevan rautatieyhteyksien kautta hyvä ja tietoverkot saivat eniten kiitosta.

Maakuntajohtaja Markus Hirvosen mukaan Pohjois-Karjalassa on tehty hartiavoimin töitä liikenneyhteyksien parantamiseksi, sillä ne vaikuttavat olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiin sekä houkuttelevat alueelle uusia investointeja.

– Saavutettavuuden haasteet ovat meillä juuri nyt valtavia, mutta tulevaisuus näyttää paremmalta. Teollisuuden toimitusvarmuus paranee ratatöiden valmistuttua, mikä aivan kriittinen tekijä yritysten menestymiselle, Hirvonen kertoo ja jatkaa: – Samanlaista yksituumaisuutta tarvitsemme yleisemminkin julkisen ja yksityisen sektorin välillä sote-uudistuksen jälkeen. Me omalta osaltamme haluamme tukea yhteistyön rakentumista, koska vain yhteistyöllä voimme varmistaa Pohjois-Karjalan elinvoiman.

Pohjois-Karjalan puoleensavetävyydessä erittäin hyvän ja hyvän arvosanan saivat liikuntapalvelut, toisena koulutuspalvelut ja kolmantena matkailupalvelut. Huonoimmaksi puoleensavetävyyden kannalta koettiin osaavan työvoiman saanti.

Tutkimus toi jälleen ilmi, että yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu. Jokainen yritys tarvitsee jossakin elinkaarensa vaiheessa apuja, neuvoja, koulutusta ja rahoitusta.  

– Kyselyyn vastanneista yrittäjistä lähes 72 prosenttia maakunnan alueella oli käyttänyt joitain julkisia yrityspalveluita Tämä osoittaa, että yrityspalvelut ovat yrittäjille erittäin tärkeitä, sanoo Pohjois-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Merja Blomberg

Maakuntien päätösvalta hämäränpeitossa 

Elinvoimabarometri osoittaa, että 45 % vastaajista tietää mistä maakuntaliitto päättää Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Karjalassa yrittäjät kokevat, että päätettävistä asioista tiedetään paremmin verrattuna muuhun Suomeen, sillä valtakunnan tasolla 26 % vastaajista kertoi tietävänsä mistä maakuntaliitot päättävät. 56 prosenttia pohjoiskarjalaisista vastaajista ei joko tiedä tai ei osaa sanoa, mistä maakuntaliitto päättää. Yrittäjät pitää tätä huolestuttavana. 

Kannustamme maakuntia panostamaan viestintään. Vain 17 prosenttia pohjoiskarjalaisista yrittäjistä piti maakunnan päätöksentekoa edes jollain tavalla näkyvänä. 

– Peräti 60 % vastaajista kokee, että maakunnan toimijoiden kesken ei ole riittävää keskustelua Pohjois-Karjalan elinvoimasta. Maakunnan poliittisten päättäjien ja virkamiesten tulisi käydä keskustelua tästä avoimemmin ja aloitteellisemmin. Yrittäjäjärjestö osallistuu mielellään tähän keskusteluun, Pohjois-Karjalan Yrittäjien puheenjohtaja Tuomo Turunen sanoo. 

Tutustu maakuntakohtaisiin tuloksiin! 

4 830 yrittäjän vastauksien maakuntakohtaiset tulokset on julkistettu 24.5. Kunnallisjohdon seminaarissa Lahdessa. Voit tutustua maakuntakohtaisiin tuloksiin yrittajat.fi/elinvoimabarometri2023. Suomen Yrittäjät jakaa tulokset Twitterissä aihetunnisteella #elinvoimabaro #kujo2023.  

Lisätietoja: 

Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, 040 5041944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi   
Tanja Matikainen, kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö, 0400 866 648, tanja.matikainen@yrittajat.fi, Suomen Yrittäjät 
Merja Blomberg, toimitusjohtaja, 050 367 5194, merja.blomberg@yrittajat.fi