nainen ja vaaterekki
20.6.2022 klo 10:53
Uutinen

Pohjois-Pohjanmaalla toimivilla yksinyrittäjillä on voimakkaita kasvuhaluja!  

Pohjois-Pohjanmaan vastaajista 53 prosenttia ilmoittaa mahdollisesti palkkaavansa, mikäli saisi yksinyrittäjille suunnatun rekrytointitukikokeilun mukaisen tuen, koko maassa lukema oli kahdeksan prosenttiyksikköä matalampi, 45 %.

Pohjois-Pohjanmaalla kasvuhalukkuus on poikkeuksellisen suurta. Vastaajista peräti 70 prosenttia ilmoittaa tavoittelevansa maltillista tai voimakasta kasvua. Koko maassa vastaava lukema on 14 prosenttiyksikköä matalampi, 56 prosenttia. Kasvun keinoina nähdään erityisesti uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen, jonka nimesi kasvun keinoksi tasan puolet vastanneista (koko maassa lukema 37 %).

  • ”Nyt olisi erittäin tärkeää tarttua alueen yksinyrittäjien kasvuhalukkuuteen ja tuoda kaikki kasvua tukevat palvelut yrittäjien näkyville ja saataville. Lisäksi alueen yrittäjät ilmoittavat tuoreen Yksinyrittäjäkyselyn 2022 mukaan olevansa halukkaita erilaisiin tuettuihin rekrytointikokeiluihin, jotka onnistuessaan vauhdittavat kasvua, summaa kyselyä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen. ”Kyselyn mukaan alueemme yksinyrittäjät haluavat kasvaa voimakkaasti, mikä tarkoittaa myös valtakunnallista suurempaa kiinnostusta palkata se ensimmäinen työntekijä”, jatkaa Kolehmainen.

Muuta maata hieman suurempi osa vastanneista on kokenut jaksamisen haasteita jossakin yritystoiminnan vaiheessa (Pohjois-Pohjanmaa 61 %, koko maa 54 %). Jaksamisen haasteita kokeneista 33 prosenttia kertoi, että ei ole hakenut apua, kun vastaava osuus koko maan vastaajissa oli 27 prosenttia. Sijaisen löytäminen poissaolojen ajaksi koetaan vaikeaksi. Pohjois-Pohjanmaan vastaajista 17 prosenttia ilmoitti, että tiedossa olisi sijainen poissaolojen ajaksi. Vastaava lukema koko maan vastaajista oli 24 prosenttia.

  • ”Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjissä toimii erittäin aktiivinen yksinyrittäjien verkosto. Verkoston yhtenä tavoitteena on tukea juuri yrittäjän jaksamista ja jakaa yrittämiseen liittyviä asioita yrittäjäkollegoiden kanssa säännöllisissä tapaamisissa. Yrittäjälle usein paras ymmärtäjä ja kannustaja on toinen yrittäjä”, sanoo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen jäsen ja Yksinyrittäjäryhmän puheenjohtaja Kirsi Paldanius. Kaikki alueemme yksinyrittäjät ovat tervetulleita mukaan tähän huikean kannustavaan ja aitoja yrittämisen asioita jakavaan verkostoon, jatkaa Paldanius.
  • ”Yksi iso huolenaihe nousi esille Yksinyrittäjille tehdyssä kyselyssä, sillä työterveyshuollon sopimusta tai edes vakuutusta ei ole tehty eikä otettu ja kun tähän yhdistetään minimi-YEL, niin se on omiaan lisäämään yksinyrittäjän huolikuormaa”, sanoo Paldanius.


Yksinyrittäjäkysely 2022 taustatietoja:

Pohjois-Pohjanmaalta Yksinryittäjäkyselyyn vastasi 109 henkilöä. Naisten osuus on 56 prosenttia ja miesten 44 prosenttia, kun koko maan vastaajissa jakauma on lähes tasan. Yli 55-vuotiaita on vastaajissa 35 prosenttia, kun koko maan vastaajissa vastaava osuus on 10 prosenttiyksikköä suurempi, 45 prosenttia. Vastaavasti yli 10 vuotta yrittäjänä toimineiden osuus on pienempi kuin koko maan vastaajissa (Pohjois-Pohjanmaa 39 %, koko maa 48 %). Osakeyhtiönä toimii Pohjois-Pohjanmaan vastaajista 56 prosenttia, kun koko maan vastaajissa osakeyhtiöiden osuus on 49 prosenttia. Vastaavasti toiminimen kautta toimii Pohjois-Pohjanmaalla 40 prosenttia, kun koko maan osuus on aavistuksen korkeampi, 46 prosenttia.

Yksinyrittäjyys on työelämän 2000-luvun merkittävin muutostrendi. Vuosituhannen vaihteesta yksinyrittäjien määrä on kasvanut yli 60 000. Samanaikaisesti työnantajayrittäjien määrä on pysytellyt samalla noin 90 000 tasolla.  Vuonna 2020 yksinyrittäjien määrä oli jo 190 000. Kasvu on jatkanut vakaana muutamaa lyhytaikaista laskua lukuun ottamatta.

Yksinyrittäjyyden merkitys yhteiskunnassa on noussut yksinyrittäjäjoukon kasvaessa. OECD:n mukaan yksinyrittäjien osuus työllisyydestä on Suomessa Pohjoismaiden korkein. Vuonna 2020 yksinyrittäjien osuus työllisyydestä oli Suomessa 13,4 prosenttia, Ruotsissa 9,9 prosenttia, Tanskassa 8,5 prosenttia ja Norjassa 6,5 prosenttia

Suomen Yrittäjät tekee Yksinyrittäjäkyselyn kolmen vuoden välein. Tähän kyselyyn vastanneita yksinyrittäjiä on yhteensä 2 290, joka on 416 enemmän kuin edellisessä vuoden 2019 kyselyssä.
.

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen p. 050 5277 288
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen jäsen ja yksinyrittäjäryhmän puheenjohtaja Kirsi Paldanius p.0500 5809 21.