23.5.2018 klo 16:40
Uutinen

Pohjois-Pohjanmaalla yrittäjät kokevat kunnan elinkeinopolitiikan parantuneen viimeiset kuusi vuotta. Oulainen sai parhaimmat arvosanat Pohjois-Pohjanmaalla!

Suomen Yrittäjien tekemään Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyyn tulokset julkaistiin Tampereella.

Kyselyssä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenyrittäjät antavat elinkeinopolitiikasta kokonaisarvosanan 6,75 (kouluarvosana-asteikolla 4-10), mikä on hieman koko maata korkeampi (6,74).

Parhaimmat arviot kouluarvosanoina (4-10) elinkeinopolittikasta osatekijöittäin pohjoispohjalaisilta yrittäjiltä saavat kuntapalvelut ja infrastruktuuri 6,90, elinkeinopolitiikka ja resurssit 6,88 sekä kunnan viestintä ja tiedottaminen 6,85. Kuitenkin kaikkein tärkeimpinä elinkeinopolitiikan osa-alueina pidettiin sitä, että päätökset ovat aidosti yrityslähtöisiä. Toiseksi tärkein osa-alue on julkiset hankinnat. Molemmissa osa-alueissa on alueemme suurin kehittämishaaste.

– Vaikka tutkimustulokset ovat parantuneet, ovat yrittäjät edelleen varsin kriittisiä vastauksissaan. Hyvän elinkeinopolitiikan toteuttaminen lähtee paikkakunnan yrittäjäilmapiirin parantamisesta. Tämä edellyttää kuntien suunnalta toimissaan avoimuutta, nopeutta ja säännöllistä keskusteluyhteyttä. Tämän vuoksi on tärkeää, että kunnissa aidosti kuullaan yrittäjiä. Vanha hyväksi todettu työkalu on tehdä systemaattista yritysvaikutusten arviointia päätöksenteossa. Tässä kohtaa alueellamme on edelleen kehitettävää, toteaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

– Hankintaosaamiseen liittyviä haasteita on niin yrittäjillä kuin kunnissa ja hankintayksiköissä. Jatkuva markkinavuoropuhelun kehittäminen ja käyminen ovat välttämätöntä, sanoo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankinta-asiamies Tiina Talala

Kyselyssä kunnista Oulaisten kaupunki nousi usealla osatekijällä mitattuna ykköseksi

Kyselyssä Oulaisten kaupunki nousee ykköseksi useimmilla eri osa-alueilla mitattuna verrattuna muihin alueemme kuntiin/kaupunkeihin mm. päätöksenteon yrittäjälähtöisyys, viestintä hankintapolitiikka, osaaminen ja resurssit ovat saavat yrittäjiltä parhaat arviot kouluarvosanoina 7,3-8 välillä. Teemme monta asiaa täällä Oulaisissa oikein.

– Meillä on jatkuvasti hyvä keskusteluyhteys yrittäjiin ja yrittäjäjärjestöön päin, kuuntelemme yrittäjiä ja otamme yrittäjät aidosti huomioon kun teemme päätöksiä, sanoo elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari Oulaisten kaupunki. Soinsaareen mukaan suurin kiitos kuuluu kuitenkin Oulaisten Yrittäjille tästä tunnustuksesta, yrittäjät luovat toiminnallaan Oulaisten kaupungin taloudellisen selkärangan. Oulaisissa on erittäin hyviä yrittäjiä ja on ilo tehdä heidän kanssa yhteistyötä ja kehittää Oulaisten ja koko alueen elinvoimaa. Oulaisiin on syntynyt viimeisen kahden vuoden aikana useaan yritykseen yli 300 teollista työpaikkaa, joka on asukaslukuun nähden todella hyvä määrä. Vuoden 2018 aikana Oulaisiin teollisia investointeja tehdään arviolta noin 15 M€ arvosta.

– Kehitämme koko ajan kaupungin vetovoimaisuutta ja teemme yhteistyötä laajalla sektorilla yritysten, elinkeinoelämän ja yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa, summaa Soinsaari.

Nämä tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien Elinkeinopoliittisesta mittaristo -kyselystä kokonaisarvosanoista osa-alueittain Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien alueelle tehdystä kyselystä.

Nyt kyselyyn vastasi 315 jäsenyrittäjää Pohjois-Pohjanmaalta

Kunta- ja yrittäjävaikuttajia koolla Tampereella

Suomen Yrittäjien perinteinen Kunnallisjohdon seminaari on koolla Tampereella 23.-24.5. Tämä kaksipäiväinen tapahtuma keräsi nyt ennätysmäärän osallistujia, peräti 1200 kunnan virkamiestä, valtuutettua ja yrittäjävaikuttajaa. Tapahtumaan osallistutaan myös Pohjois-Pohjanmaalta. Mukana on sekä yrittäjiä että kunnallisjohtoa.

HUOM! Kuntakohtaiset raportit www.yrittäjät.fi/kunta -sivustolla keskiviikkona 23.5. klo 16.40. alk.

Näin kysyttiin

Suomen Yrittäjät kartoittaa Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyllä kuntien ja yrittäjien yhteistyötä ja elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti.
Kysely tehdään kahden vuoden välien.
Kysely toteutettiin yhteistyössä IROResearchin kanssa 16.2.–16.4.2018.
Kyselyyn vastasi 315 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenyrittäjää ja tulokset voitiin koostaa 12 kunnan osalta.
Koko maassa kyselyyn vastasi 5835 Suomen Yrittäjien jäsenyrittäjää.
Suomen Yrittäjät on kysynyt yrittäjien arviota kotikuntansa elinkeinopolitiikasta nyt kahdeksan kertaa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, p.050 527 7288 marjo.kolehmainen@yrittajat.fi
hankinta-asiamies Tiina Talala, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, p. 050 441 4718, tiina.talala@yrittajat.fi
elinkeino- ja kehitysjohtaja, Jarmo Soinsaari, Oulaisten kunta, p. 044 4793208, jarmo.soinsaari@oulainen.fi
puheenjohtaja Mika Ilomäki, Oulaisten Yrittäjät, p. 044 578 2197, mika@mikalinkki.net

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjissä jäsenyrittäjiä on n. 4200 ja 29 paikallisyhdistystä. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 62 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi ja www.ppy.fi .