10.6.2020 klo 10:00
Uutinen

Pohjois-Pohjanmaan kunnista peräti kolme pääsi kuntabarometrin TOP 5 sijoille! Päätöksenteossa yrityslähtöisimmät kunnat ovat Kärsämäki, Kempele ja Oulainen!

Yrittäjien kuntabarometri 2020 alueelliset tulokset
PDF iconkuntabarometri2020_pohjoispohjanmaa_julkaisuvapaa_10_6_2020.pdf

Kuntakohtaiset tulokset päivittyvät tähän

Pohjois-Pohjanmaan alueen kunnat pärjäsivät hyvin Suomen Yrittäjien tekemässä Yrittäjien kuntabarometrissä 2020. Alle 10 000 asukkaan sarjassa yrittäjien elinkeinopolittikasta antamien arvioiden perusteella Kärsämäen kunta saavutti ensimmäisen sijan koko Suomen kuntien joukossa. Samaisessa sarjassa Oulainen sijoittui yrittäjien arvioiden mukaan sijalle neljä. Kempeleen kunta pärjäsi myös erinomaisesti 10 000–50 000 asukkaan sarjassa sijoittuen sijalle viisi.

On erittäin mukava, että Pohjois-Pohjanmaalta löytyy kolme kuntaa Suomen Yrittäjien kuntabarometrin TOP 5 sijoilta. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien yksi tärkeimmistä tehtävistä alueella on kunnan, yrittäjäyhdistysten ja yrittäjien välisen yhteistyön ja vuoropuhelun edistäminen. Tässä suhteessa kunnissa on elinkeinopoliittisesti nyt yrittäjien arvioiden mukaan onnistuttu alueellamme erinomaisesti, analysoi tuloksia Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Pohjois-Pohjanmaalla keskiarvo elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanasta oli 2,97 asteikolla 1–5 (1=erittäin huono ja 5=erittäin hyvä) 587 vastaajan antaman arvion mukaan. Sama keskiarvo annettiin koko Suomesta. Asteikolla 1–5 alueemme kuntien TOP viiteen mahtuivat Kärsämäki (4,10), Oulainen (3,90), Kempele (3,83), Utajärvi (3,47) ja Ii (3,21). Myös loput mukana olleet kunnat saivat yrittäjiltä hyvät arviot 2,5-3 väliin.

Pohjoispohjalaiset yrittäjät arvostavat eniten yrityspalveluita

Pohjois-Pohjanmaalla ja koko Suomessa yrittäjät arvostavat aloittavan yrittäjän palveluja eniten. Pohjois-Pohjanmaalla 51 prosenttia vastaajista arvio ne tärkeimmäksi, koko maan osalta vastaavasti 52 prosenttia. Seuraavaksi tärkeimmäksi palveluksi alueen yrittäjät arvioivat rahoitus- ja investointineuvontaa (47 %), vastaava luku oli koko maassa hieman pienempi (42 %). Kolmanneksi tärkeimpänä pidettiin verkostoitumista (41 %), koko maassa (45 %), kun yrittäjät saivat vastauksissaan valita kolme tärkeitä kuntien tarjoamaa palvelua.

Yrittäjät eivät kuitenkaan varauksetta suosittele kuntaa tai kaupunkia kovin helposti toiselle yritykselle sijaintikunnaksi, sillä suositteluindeksi NPS on alueella -18 ja koko maassa -14. Kunta on onnistunut kohtalaisesti saamaan uusi yrityksiä kuntaan tai kaupunkiin.

Yrittäjien arviot elinkeinopolitiikan osa-alueista

Yrittäjät arvostavat sitä, että kuntapäätöksenteko on yrittäjälähtöistä. Infrastruktuuri, yrityspalvelut ja elinkeinopolitiikan asema kunnissa nousevat kärkikolmikkoon osa-alueita tarkasteltaessa. Yrityslähtöisimmät kunnat päätöksenteon suhteen kolme parasta ovat Kärsämäki, Kempele ja Oulainen useilla osa-alueilla mitattuna. Hankintaosaamisen, infran ja elinkeinopolitiikan osalta esille nousevat arviossa sama kuntakolmikko. Yrityspalvelujen osalta Iin kunta nousee mukaan kärkikolmikkoon Kärsämäen ja Oulaisten lisäksi.

Kaikissa kärkisijoilla olevissa kunnissa ja kaupungeissa yritykset ja yrittäjät on otettu hyvin huomioon päätöksiä tehtäessä. Yrittäjiä aidosti kuunnellaan ja ollaan aktiivisesti heihin yhteydessä, tiedetään mitä yrittäjälle kuuluu. Näin ollen osataan päätöksenteossa ottaa yritykset ja yrittäjät huomioon, summaa Kolehmainen.

Yrittäjien arviot suhteessa aikaisempaan

Asiat mihin kunnissa tulee kiinnittää huomiota ja missä on menty yrittäjien arvioiden mukaan huonompaa suuntaa ovat yritysten mukaan ottaminen jo valmisteluvaiheessa, avoimuudessa ja tehokkuudessa. Hankintojen osalta on erityisesti menty huonompaa suuntaan sen suhteen, miten pk-yritykset otetaan huomioon ylipäänsä hankinnoissa ja kuinka avoimesti vuoropuhelua käydään. Yrityspalveluissa suunta on ollut parempi. Elinkeinopolitiikka koetaan entistä tärkeämmäksi. Yrittäjä arvioivat myös tietoliikenneyhteyksien olevan parempia kuin aikaisemmin. Kuntien toivotaan edistävän paremmin osaavan työvoiman saamista.

Kuntien koetaan jonkin verran kilpailevan yksityisen kanssa

Alueella 27 prosenttia yrityksistä arvioi, että kunnan omat yhtiöt kilpailevat yksityisen yritystoiminnan kanssa ja 28 prosenttia arvioi, että omistajapolitiikkaan ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

TOP 3 kunnanjohtajien ja puheenjohtajien kommentit:

”Olemme kuntana ylpeitä tuloksesta ja kiitollisia yrittäjien positiivisesta palautteesta. Positiivisen kehityksen taustalla on yrityskentän aito kuuleminen ja muutosten rohkea ankkuroiminen kentän toiveisiin. Avain menestykseen kiteytyy kolmeen pointtiin: aktiivinen yhteydenpito ja avoimuus kunnan ja yrittäjien välillä, päättäjien rohkeus reagoida toimintaympäristön muutoksiin ja viranhaltijoiden osaaminen ja ymmärrys sekä asenne palvella kenttää.”, sanoo Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi.

”Kempeleessä on hyvä yrittää, sillä kunnassa reagoidaan nopeasti yrittäjän tarpeisiin ja ollaan helposti tavoitettavissa. Lisäksi plussaa on se, että tietä keneen voi olla yhteydessä ja asiat etenevät,” sanoo Kempeleen Yrittäjien puheenjohtaja Timo Eskelinen.

”Kollektiivinen luottamus ja ymmärrys siitä, että kunnan elinvoimaa parantava arvonlisä syntyy yrityksissä.”, sanoo Kärsämäen kunnanjohtaja Esa Jussila.

”Kärsämäellä on hyvä yrittää, koska täällä kunnallisjohto aidosti kuuntelee yrittäjää ja pyrkii tekemään parhaansa, että yrittäjällä jää aikaa yrittämiseen,” sanoo Kärsämäen Yrittäjien puheenjohtaja Pasi Mikkola.

”Suuri kiitos oulaistelaisille yrityksille! Kuntabarometri kertoo, että Oulaisissa yrittäjien ja kaupungin suhteet ovat mutkattomat ja vuoropuhelu kunnossa: Kaupungilla on kaupungin rooli ja yrittäjillä yrittämisen rooli, Oulaisissa nämä on saatu yhteen sovitettua ja yhteistyö on sujuvaa. Kaupunki toimii avoimesti ja pitkäjänteisesti, on tasapuolinen ja kohtelee yrityksiä pienestä suureen yhdenvertaisesti – ehkä siinä menestyksen resepti.”, sanoo Oulaisten kaupunginjohtaja Hannu Kaartinen.

”Oulaisissa on hyvä yrittää, koska kaupungissa on paljon tehty yrittäjien eteen hyvää työtä ja yrittäjät otettu huomioon päätöksenteossa, vaikka työtä riittää edelleen,” sanoo Oulaisten Yrittäjien puheenjohtaja Elina Piippo.

Kyselyn taustatietoja:
Suomen Yrittäjien kuntabarometri -kysely yrittäjälle toteutettiin 16.2.–13.5. välisenä aikana. Vastaajia Pohjois-Pohjanmaalla oli 587 (koko Suomessa yli 10 000 vastaajaa), joista 87 prosenttia ilmoitti olevansa Yrittäjäjärjestön jäseniä ja 11 prosenttia vastaavasti ei. Vastaajista 76 prosenttia ilmoitti, ettei ole luottamushenkilö, 9 prosenttia ilmoitti olevan kaupungin tai kunnan hallituksessa, valtuustossa ja/tai lautakunnassa. Yksinyrittäjiä vastaajissa oli 36 prosenttia, 2-9 henkilöä työllistäviä 47 prosenttia ja loput 10 henkilöä tai yli työllistäviä.

Mitä kyselyllä haettiin:
Yrittäjät vastauksissa arvioivat oman kuntansa toimintaa: Mitkä asiat toimivat ja mitä pitää parantaa. Kunnat saavat tämän kyselyn avulla yrittäjiltä tärkeää palautetta toiminnastaanmm. kunnan tekemien julkisten hankintojen merkityksestä yrittäjille.

Yrittäjäyhdistykset saavat tietoa siitä, mihin asioihin heidän pitää jäsentensä puolesta kunnassa vaikuttaa. Vastaavasti kunnat ja niiden yrittäjiä palvelevat yhtiöt saavatyrittäjiltä tärkeää palautetta tarjoamistaan yrityspalveluista.Lisäksi kyselyssä haluttiin kartoittaa sitä parantavatko yrityspalvelut yrittäjän arkea ja saavatko yritykset palveluita matalalla kynnyksellä.

Lisätietoja:
Marjo Kolehmainen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät p. 050 5277 288
Tuomas Lohi, Kempeleen kunta p. 0500 688 594
Timo Eskelinen, Kempeleen Yrittäjät puheenjohtaja p. 044 2775 407
Hannu Kaartinen, Oulaisten kaupunki p. 044 4793 200
Elina Piippo, Oulaisten Yrittäjien puheenjohtaja p. 040 7158 385
Esa Jussila, Kärsämäen kunta p. 044 4457 000
Pasi Mikkola, Kärsämäen Yrittäjien puheenjohtaja p. 0400 708 149