18.8.2020 klo 14:52
Uutinen

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT ETSII YHTEISTYÖKUMPPANIA HANKINTANEUVONTAAN!

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on pitkään tukenut alueen yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin. Olemme antaneet asiantuntija-apua ja neuvontaa yrittäjille sekä kunnille ja kaupungeille. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää vuosittain valtionavustusta Suomen Yrittäjille hankintaneuvonnan järjestämiseksi koko maassa. Hankintaneuvontaa on annettu vuodesta 2017 alkaen.

Etsimme hankintaneuvojaa

Hankintaneuvonnan käytettävissä oleva tuntimäärä vuoden 2020 loppuun mennessä on noin 200 tuntia ja tuntihinta on kiinteä 47,50 euroa. Hankintaneuvonta sisältää puhelinneuvontaa sekä koulutusta verkossa ja paikan päällä yrittäjien ja kuntakentän hankintatilaisuuksissa. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät hoitaa hankintaneuvonnan alueellisen koordinoinnin sekä selvittää koulutusten ja niiden sisältöjen tarpeet alueella.

Neuvontatoiminta ei saa olla kaupallisen toiminnan kanssa kilpailevaa yksityiskohtaista neuvontaa vaan toiminnan tulee rajoittua yleisluonteisempaan neuvontaan ja ohjaukseen. Avustuksen kohteena olevan toiminnan tulee kohdistua syrjimättömästi kaikkiin julkisissa hankinnoissa tarjouksia tekeviin toimijoihin. Neuvonnan tulee olla kaikille tarjoajille ja hankkijoille veloituksetonta.

Suomen Yrittäjät ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat sopineet hankintaneuvonnan tavoitteeksi seuraavaa:

1. Aktivoida hankintayksiköt pyytämään tarjouksia siten, että pk-yritykset voivat tarjota niihin.

2. Aktivoida pk-yrityksiä jättämään tarjouksia julkisiin hankintoihin.

3. Kehittää yritysten ja hankintayksiköiden välistä vuoropuhelua

Valittavalta hankintaneuvontapalveluiden tuottajalta odotetaan ja valinnassa painotetaan seuraavia asioita:

Valittavalta hankintaneuvontapalveluiden tuottajalta odotetaan:

  • Kokemusta hankinnoista ja hankintalain osaamista
  • Esiintymis- ja koulutustaitoa sekä kokemusta molemmista

Eduksi katsotaan alueen markkinoiden, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tuntemus.

Yhteistyösopimus laaditaan yrityksen kanssa.

Yhteistyökumppanina pääset mukaan laajaan yli 4000 jäsenen yrittäjäverkostoon tukemaan ja auttamaan meitä ja yrittäjiä heidän arjessaan. Meillä on hyvät ja luontevat suhteet julkiseen sektoriin ja pitkät perinteet julkisten hankintojen kehittämisestä yhdessä.

Pyydämme tarjouksia yhteistyöstä 2.9.2020 mennessä osoitteeseen
marjo.kolehmainen@yrittajat.fi

Lisätietoja hankintaneuvonnasta antavat
Marjo Kolehmainen, p.050 5277288, marjo.kolehmainen@yrittajat.fi
Paula Pihlajamaa, p. 050 4399808, paula.pihlajamaa@yrittajat.fi