4.5.2022 klo 08:41
Uutinen

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät: Kuntien ja kaupunkien päätöksenteon tulee olla avointa ja läpinäkyvää

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus tekemässään kannanotossa 27.4.2022 korostaa kuntien ja /kaupunkien hallituksille erityisesti sitä, että yrittäjät arvostavat avointa päätöksentekoa kaikissa päätöksissä ja yksi konkreettisimmista on hankintapäätökset. Päätöksenteon tulee olla aina avointa ja läpinäkyvää.
-”Toimintatapojen avoimuudella rakennetaan luottamusta ja mahdollistetaan demokraattisen päätöksenteon toteutuminen parhaalla mahdollisella tavalla”, perustelee Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen kantaa puheenjohtaja
Jussi Riikonen.

Kuntien ja kaupunkien ostolaskudata tulee avata

Hankintalain tavoitteeksi on kirjattu, että sen tehtävänä on tehostaa julkisten varo-
jen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten hankintojen tekemistä sekä turvata
yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.
Tavoitteeksi on myös asetettu, että hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina
kokonaisuuksina ja siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.
Suomessa useat kunnat ja kaupungit tarjoavat jo ostolaskunsa avoimena datana. Valtakunnallisesti näitä kuntia on reilu 50 ja lähin esimerkki alueellamme on Oulu. Myös Kuntaliitolta löytyy ostolaskujen avaamiseen omat suosituksensa ja ohjeet, joita jokaisessa kunnassa pitäisi vähintään noudattaa.

– ”Vaadimme, että alueen ne kunnat ja kaupungit, jotka eivät vielä ole ostolaskudataan julkistaneet ryhtyvät välittömästi toimiin, jotta aineistot saadaan avoimesti esille. Tärkeää on saada myös vertailu aikaisemmilta vuosilta näkyville”, sanoo Riikonen ja toteaa, että myös Kuntaliittokin on ohjeistanut ostolaskudatan julkaisemiseen. Hankinnat sisältävät merkittävästi elinkeinopoliittisia elementtejä. Hyvä hankintatoimi toimiessaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti palvelumarkkinan kanssa parhaimmillaan kehittää palvelumarkkinaa ja on myös kustannustehokas.

-”Yrittäjät arvostavat avoimuutta, kustannustehokkuutta, vuorovaikutusta ja yhteistyötä, vaikka hankinta ei osuisikaan juuri omaan yritykseen – hyvän elinkeinopolitiikan toimintaedellytyksen luodaan juuri edellä mainituilla elementeillä”, summaa Riikonen.

Hankintojen kehittäminen on jatkuvaa hankkijan ja tarjoajan välistä vuoropuhelua. Siihen kannattaa panostaa. Hankintoja kehittämällä hankintayksiköt saavat lisää kaipaamiansa tarjouksia. Myös hankintojen arvostus pääsee sille oikeutettuun asemaan. Ostolaskujen avaaminen on näkyvä keino kertoa kaikille, että toimintamme on avointa ja haemme kustannustehokkuutta, laatua ja mahdollistamme datan avaamalla myös ideoita ja innovaatioita.

-”Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjissä toimii hankinta-asiantuntijana Juha Väyrynen. Hän auttaa yrittäjiä hankinta-asioihin liittyvissä kysymyksissä ja edistää hankkijan ja tarjoajan välistä vuoropuhelua kaikin tavoin”, toteaa Riikonen.

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät puheenjohtaja Jussi Riikonen p. 040 3100 501.