28.2.2019 klo 08:26
Uutinen

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN HALLITUKSEN KANNANOTTO: ALUEEN YRITYSTEN OSAAVAN TYÖVOIMAN TARPEISIIN TULEE PYSTYÄ VASTAAMAAN!

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Pk-yritysbarometrin ja alueellisen Yritysten kasvun suunta -kyselyiden mukaan alueen yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat jonkin verran heikentyneet viime syksystä. Huomattavaa kuitenkin on, että kasvu jatkuu alueellamme edelleen. Kyselyiden mukaan alueen yrityksillä on pula osaavasta työvoimasta ja halu kasvaa.

Yritysten kasvuhakuisuus ja osaaminen pitävät yllä alueen ja paikkakunnan elinvoimaa erilaisissa suhdannetilanteissa. Yrityksillä tulee olla käytettävissä riittävästi kasvua mahdollistavia tekijöitä ja osaajia tukemaan kasvutavoitteita. Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvät kysymykset, työperäisen maahanmuuton varmistaminen, paikallisen sopimisen lisääminen ja liiketoiminnan kasvua tukevan digitalisaatiokehityksen mahdollistaminen ovat keskeisiä.

Yritysten, yrittäjien ja oppilaitoisten välisellä yhteistyöllä on pitkät ja toimivat perinteet. Uudet toimintamallit ovat kuitenkin tervetulleita turvaamaan yritysten kasvutarpeita ja kansainvälistymistä. Riippumatta poliittisista suuntauksista yrittäjät tarvitsevat kasvaakseen riittävästi osaavaa työvoimaa, joista työperäisen maahanmuuton lisääminen on yksi keskeinen toimi. Kasvukeskusten ulkopuolella toimivilla yrityksillä on vielä toimialasta riippuen omat haasteelliset erityispiirteet rekrytoinneissa. Yrittäjät järjestönä on jo pitkään vaatinut paikallista sopimista laajemmin osaksi nykyaikaista työelämää. Yrityksille on erittäin tärkeää saada osaavaa henkilökuntaa oikeaan aikaan, jotta yrityksen toiminta ja kasvu mahdollistuvat. Alueelle ja seutukunnalle yritysten kasvu ja toimivat yritykset ovat elinvoimakysymys ja usein myös paras vakuutus olemassaolosta.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus vaatii, että koti- ja ulkomaista rekrytointia pitää voida helpottaa ja rakentaa toimintamalleja, jolla tuetaan maantieteellisesti laajan Pohjois-Suomen tarpeita. Näin taataan alueen yrityksille riittävät edellytykset toiminnan ja kasvun tueksi sekä osaajien saamiseksi yrityksiin.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus vaatii, että tulevissa valtakunnallisissa ja alueellisissa uudistuksissa yritysten riittävät palvelut ja kasvuun tähtäävät palvelut tulee turvata. Yrittäjiä tai yrittäjien edustajia tulee kuulla jo elinkeinoelämää koskevien uudistusten suunnitteluvaiheessa ja käynnissä olevan toiminnan aikana jatkuvasti.

Lisätietoja: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien pj. Jussi Riikonen p. 040 3100 501.