Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen kannanotto sähkön hintaan

Sähkön korkea hinta vaikuttaa jo nyt yritysten toimintaan –
Alueen yrityksiä tulee kannustaa mukaan vihreän siirtymän energiainvestointeihin

Yrittäjille sähkön hinnan nousun vaikutukset tuntuvat sekä yritystoiminnan ja yksityistalouden kautta. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen kannanotossa tuodaan esille yritysten ahdinko tässä tilanteessa. Valtion taholta toivotaan ripeitä päätöksiä yritysten auttamiseksi, jotta vältytään turhilta lomautuksilta, irtisanomisilta ja konkursseilta. Lisäksi halutaan tuoda esille, että erilaiset vihreän siirtymän energiainvestoinnit ja niihin liittyvät investointituet yrityksille auttavat pidemmällä aikavälillä koko yhteiskuntaa.

Taustaa perusteluille:
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät teki jäsenyrittäjille sähkön hinta 2022 -kyselyn syyskuun ensimmäisellä viikolla. Vastauksia saatiin viikon aikana 92 kappaletta. Vastaajista lähes puolet ilmoitti, että sähkön hintaa oli jo nostettu tai ollaan nostamassa lokakuun alusta. Ainoastaan 22 % vastaajista ilmoitti, että hinnan nousulla ei ole merkittävää vaikutusta yritystoimintaa sen luonteesta ja laajuudesta johtuen.

Sähkön hintaa oltiin kyselyn mukaan nostamassa kolmin-, nelin- ja jopa viisinkertaisesti sekä lisäksi ilmoitettiin prosenttiarvioiksi 20 – yli 1000 %:n hinnan korotuksista. Osa yrityksistä ei pysty siirtämään nousseita kustannuksia hintoihin esim. matkailualalla toimiva yrittäjä on voinut myydä jo tulevan kauden asiakkaille eikä hinnanmuutoksia pystytä enää tekemään ja suuret kiinteistömassat lisäävät kuluja. Samoin palveluseteleihin liittyviä kohonneita kustannuksia ei pystytä siirtämään asiakkaille. Teollisuuden, kaupan ja palvelujen aloilla kustannusten nousu on jo todellisuutta. Keinovalikoimassa selvitä nousevista kustannuksista oli vastaajien mukaan liiketoiminnan supistaminen, kaikkien mahdollisten muiden säästökeinojen käyttöön ottaminen, lomautukset, irtisanomiset ja viimekädessä yritystoiminnan lopettaminen. Vastaajat toivovat valtion taholta ripeitä toimia tilanteen helpottamiseksi.

Ratkaisuja tilanteeseen:

Pohjoisessa toimivien yritysten pitkät välimatkat ja pohjoinen sijainti aiheuttavat lisäkuluja yritystoimintaan. Tulevan talven hinnan nousun vaikutuksia odotetaan yrityksissä kauhulla. Jotta vältytään yritysten alasajolta ja turhilta konkursseilta, niin poliittisia päätöksiä tulee tehdä nopeasti. Yrityksille tulee antaa pidempi näkymä energian hinnanmuodostuksesta. Mikäli yrityksissä joudutaan säästämään sähköä, tarkoittaa se ennen kaikkea tehtävien työtuntien vähentämistä ja tuotannon alasajoa. Tämä lisää osaltaan kustannuspainetta toisaalle yhteiskunnassa.

Pohjois-Pohjanmaalla on erittäin tärkeää saada kaikki energian lähituotantopotentiaali käyttöön, innostaa yrityksiä mukaan vihreän siirtymän energiainvestointeihin ja niihin liittyviin muihin investointimahdollisuuksiin.

Oulu 9.9.2022

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Jussi Riikonen                                       Marjo Kolehmainen
puheenjohtaja                                       toimitusjohtaja