4.12.2021 klo 18:32
Uutinen

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Maakunnallinen Yrittäjäpalkinto 2021 Slatek Oy Oulu

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus valitsi Maakunnallisen Yrittäjäpalkinnon saajaksi kasvuun kykenevän perinteisen perheyrityksen. Yritystä on pysytty kehittämään yhdessä perheenjäsenten ja työntekijöiden kanssa asiakasnäkökulmaa unohtamatta. Peräti yhdeksällä henkilöllä Slatek Oy:stä löytyy sukunimenä Huuki. Tämän lisäksi henkilökunnasta löytyy jopa kolmatta sukupolvea. Tämä kertoo siitä, että yrityksessä on hyvä tehdä töitä ja ihmiset viihtyvät siellä, perheyrityksessä johto on aina läsnä ja saavutettavissa. Tämä kertoo tahdosta tehdä asioita oikein ja pitkäjänteisesti, innovatiivisesti ja laadusta tinkimättä, perustelee valintaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Riikonen. 

Mistä Slatek Oy:n tarina alkoi  

Slatek Ky:n tarina alkoi 7.9.1978, kun sähköteknikot Risto Huuki ja Jorma Koskimäki sekä mittaus- ja säätöteknikko Paavo Huuki allekirjoittivat yhtiösopimuksen Rajasähkö Ky:n perustamiseksi. Toimintaa aloiteltiin omakotitalojen sähköasennusten parissa, toimistona Riston makuuhuone ja kuljetuskalustona pari rättisitikkaa.  
Vanhojen kontaktien ansiosta ensimmäistä vesihuoltoon liittyvää laitosta ryhdyttiin urakoimaan vuonna 1979 Paavolan Vesi Oy:lle. Kun taajuusmuuttajat alkoivat yleistyä sähkömoottoreiden säätömuotona 1970-luvun lopulla, tehtiin päätös toteuttaa ensimmäinen taajuusmuuttajasäätöinen vedenottamo Vaalan kunnan Kankariin. Tuolloin elettiin vuotta 1979. Toteutus oli onnistunut ja luotettava, sillä alkuperäinen taajuusmuuttaja toimi ilman häiriöitä kaksikymmentä vuotta, aivan 1990-luvun lopulle asti. Sen rikkoi lopulta salamanisku. Paavolan Vesi Oy:n silloinen toimitusjohtaja Martti Lampi näki taajuusmuuttajakäytöt erinomaisena ratkaisuna tasaisen paineen tuottamiseksi ja verkostojen suojelemiseksi, ja 1980 kaikki heidän laitoksensa muutettiin taajuusmuuttajakäyttöisiksi. Sittemminhän taajuusmuuttajakäytöt ovat syrjäyttäneet kaikki muut paineensäätömuodot. 

Vuonna 1983, päätettiin yhtiössä keskittyä enemmän työskentelyyn vesihuollon parissa. Rajasähkö nimi muutettiin toimintaa paremmin kuvaavaksi Sähkö- ja Laitostekniikka Slatek Ky:ksi 29.12.1983. Tässä vaiheessa ainoana vastuunalaisena yhtiömiehenä jatkoi Risto Huuki. 

Vuonna 1986 Slatek oli tekemässä ensimmäistä ohjelmoitavalla logiikalla toteutettua kohdetta Piippolan Vesi Oy:n ja Pulkkilan kunnan yhdessä rakennuttamaan Pihlaisten vedenottamoon. Nykyisin jo hyvinkin pienet kohteet varustetaan ohjelmoitavin ohjausjärjestelmin.  

Ensimmäinen pc-valvomo rakennettiin Haapaveden jätevedenpuhdistamolle vuonna 1991. Tietääksemme Suomen ensimmäinen radiomodeemein toteutettu vesihuollon pc-valvomo -kaukokäyttöjärjestelmä rakennettiin Ivalon taajamaan vuotta myöhemmin. 

Vuonna 1989 toimisto muutti Riston omakotitalosta Kempeleentie 7:ään sekä varasto ja työpaja Ilmarinkatu 3:een. Vuoteen 1992 mennessä kaikki toiminnot oli kuitenkin jo keskitetty Kempeleentielle. 

Lama-aikana, vuosina 1991-92 lopetettiin kokonaan asuinkiinteistösähköistyksien teko. Kiinteistösähköistyksestä luopumisen myötä yhdestätoista Slateklaisesta taloon jäi kahdeksan. Samalla päätettiin keskittyä kokonaan työskentelyyn vesihuollon parissa. 

Vuosituhannen vaihtuessa Slatek muutti omaan toimitaloon Oulunlahden yrityskylään. Vuoden 2001 lopulla yrityksessä päätettiin ottaa toimintaan mukaan myös jätevesipuolen huoltotoiminnot. Aluksi jätevesipumppuhuolto toimi Grundfosilta vuokratuissa tiloissa Liitintie 13:ssa. Huoltotoiminta siirtyi v. 2007 valmistuneeseen laajennusosaan Tuotekujalle.  

2011 hankittiin enemmistöosuus lämpölaitostekniikan automaation parissa toimivasta Ambit Oy:stä. Ambitin loppuasiakaskunta on sama kuin Slatekin, eli kunnat, kunnalliset liikelaitokset ja kuntaomisteiset yhtiöt. Ambitin oston myötä on Slatek sähköistänyt lukuisia biolämpölaitoksia ympäri Suomen sekä Norjaan.  

Ensimmäinen miljoonaluokan urakka tehtiin Kokkolan Veden Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle 2010-2011 jatkuen samaan yhteyteen rakennetun biokaasulaitoksen automaatiotoimituksella (2,3 milj. €).  

Liikevaihdon kasvaessa muutettiin yhtiömuoto osakeyhtiöksi alkuvuodesta 2014, jolloin nimikin lyhentyi Slatek Oy:ksi, jona kaikki asiakkaamme meidät jo tunsivatkin. 
 
Mitä tehdään nyt 

Tällä hetkellä yhtiön liikevaihto on reilut 5 milj. €. Slatek työllistää kokopäiväisesti 36 henkilöä. Yhtiön perustaja hallituksen pj. Risto Huuki (70 v.) työskentelee edelleen ”keikkamiehenä” (lue kokopäiväisenä) laitosprojektiemme parissa. Meillä pitkään työskennelleiden henkilöiden jälkeläisiä on tullut palvelukseemme, jopa kolmatta sukupolvea – kuvaisikohan asia sitä, että Slatek on vissiinki hyvä paikka työskennellä? Viimeisimpiä miljoonaluokan urakointikohteitamme ovat 2021 valmistuvat Ylläksen keskuspuhdistamo ja Kuusamon Mäntyselän jätevedenpuhdistamo. 

Uutena aluevaltauksena ovat Ambitin kanssa yhteistyössä toteutetut VOC-kaasujen käsittelylaitosten sähkö/automaatiotoimitukset, joiden määränpäinä ovat olleet kansainväliset markkinat mm. Italia ja Taiwan.  

Slatek on historiansa aikana tehnyt reilusti yli 2000 vesilaitoskohteen SIA-toimitukset. Nyt on ollut meneillään tuotteistamisprojekti, jossa tutut järjestelmät saavat esperantokieliset nimet, SLOP (jätevesipumppaamot), Fonto (vedenottamot), Premo (paineenkorottamot), Kombini (raportointijärjestelmä) sekä Sekvi (”kaiken kattava” kunnossapitopalvelu). Esperanton kielellä tähdätään aikanaan vientimarkkinoille. 

Yrityksen suunnitelmat tulevaisuudessa 

Toimimme edelleen Oulunlahden yrityskylässä omissa toimitiloissamme, joissa tosin toiminnan kasvattamiselle on tullut kirjaimellisesti ”seinät vastaan”. Tavoitteena ovat uudet toimitilat parin seuraavan vuoden aikana. 

Sukupolven vaihdos on lähitulevaisuuden suunnitelmissa, jatkajia yhtiössä onneksi löytyy (Slatekilla yhdeksän henkilön sukunimi on Huuki). 

Tulevaisuuden kasvu perustuu jatkossakin Slatekin vahvuuksiin vesihuollossa ja yli 40-vuotiseen kokemukseen alalla. Toiminnan fokus pidetään vesihuollon monipuolisessa palvelussa. Asiakaskohderyhmän muodostavat pääosin kunnalliset vesilaitokset, mutta myös teollisuudessa on vastaavia prosesseja, joissa puhdasta vettä käytetään tai jätevesiä puhdistetaan. Vesihuoltoliiketoiminnassa on sopivasti kilpailua ja vastassa on pääosin yrityksiä, joilla vesihuollon urakointi ei ole ydinliiketoimintaa. Slatekin vahvuus yrityksenä on keskittyä vain tähän osa-alueeseen ja erottua markkinassa. 

Strateginen tavoite on tehdä vesihuollosta 10 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2026 mennessä. Tavoitteen toteuttaminen tarkoittaa noin 4 miljoonan euron liikevaihdon voittamista uudesta markkinasta, kun huomioidaan nykyinen orgaaninen kasvu. 

Liikevaihdon ja kannattavuuden kehittämiseksi on tunnistettu kolme kasvuaihiota, joiden katsotaan parhaiten tukevan yrityksen pitkänaikavälin kehitystä. Kasvuaihioista huoltoliiketoimintaan (Slatek-Sekvi) panostamien on merkityksellisin lähitulevaisuuden kehitysalue, niin taloudellisesti kuin toteutuksen kannalta. Laitekauppa (Slatek-Slop ym.) ja laajentuminen kotimaassa, sekä kansainvälistyminen ovat seuraavia tulevaisuuden askelia. 
 
Slatek Oy lisätietoja: 
Risto Huuki, hallituksen puheenjohtaja  risto.huuki@slatek.fi 
Timo Huuki, toimitusjohtaja timo.huuki@slatek.fi p. 0400 687 490 
Matti Huuki, varatoimitusjohtaja matti.huuki@slatek.fi p. 040 588 6735 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät lisätietoja
Jussi Riikonen hallituksen puheenjohtaja jussi.riikonen@yrittajat.fi p. 040 3100 501 
 
Muut ehdolla olleet yritykset 2021: 

 • Darekon Oy, Haapavesi  
 • ENP – Efficient Network Partner Oy, Liminka  
 • Kalankasvatus Vääräniemi Oy, Taivalkoski  
 • OT-Kumi Oy, Ii  
 • Oulun Baari Oy, Oulu  
 • Putaan Pulla Oy, Oulu  
 • Slatek Oy, Oulu  
 • Temotek Oy, Oulu  
 • Vaakaporauspalvelu VPP Oy, Pyhäjärvi 
   
   
 • Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Maakunnallisen Yrittäjäpalkinnon saaneet yritykset: 
 • 1979 KOPO-Konepohja Oy, Oulu 
 • 1980 Oulun Puukaluste Oy, Oulu 
 • 1981 Talousneuvos Antti Jurvakainen, Muhos 
 • 1982 Mistex Oy, Raili ja Otto Koivumaa, Haapavesi 
 • 1983 Pölkky Oy, Kuusamo 
 • 1984 Lauri Kuokkanen Oy, Kempele 
 • 1985 Tj. Rainer Lindeman, Koskilinjat Oy, Oulu 
 • 1986 Miilukangas Ky, Raahe 
 • 1987 Hammarin Sähkö Oy, Oulu 
 • 1988 Matti Kylmänen, Rantsila 
 • 1989 Polar Electro Oy, Kempele 
 • 1990 Veljekset Paakinaho Oy, Haapavesi 
 • 1991 Oulun Kone ja Laakeri Oy, Oulu 
 • 1992 Kauppapuutarha Pekka Rönkkö, Pyhäjärvi 
 • 1993 Pörhön Autoliike Oy, Oulu 
 • 1994 Kinnusen Mylly, Utajärvi 
 • 1995 Sah-Ko Oy, Oulu 
 • 1996 Ojala-yhtymä, Oulainen 
 • 1997 Kellon Saha Oy, Haukipudas 
 • 1998 Niemitalon Juustola, Pudasjärvi 
 • 1999 Jot Automation Group Oyj, Oulunsalo 
 • 2000 Tillman Ky, Muhos 
 • 2001 Tahkola Tilitoimistot Oy, Oulu 
 • 2002 Elektrometalli Oy, Kempele 
 • 2003 Korsu Oy, Raahe 
 • 2004 Kymppi-Eristys Oy, Oulu 
 • 2005 Ouman Oy, Kempele 
 • 2006 Pyyn Saha ja Höyläämö Oy, Oulainen 
 • 2007 Kuusamon Uistin Oy, Kuusamo 
 • 2008 Betamet Oy, Oulu 
 • 2009 E. Helaakoski Oy, Raahe 
 • 2010 Koodiviidakko Oy, Oulu 
 • 2011 OK Graniitti Oy, Oulainen 
 • 2012 Novia Finland Oy, Oulu 
 • 2013 Tutoris Oy, Oulu 
 • 2014 Mitta Oy, Oulu 
 • 2015 Profin Oy, Pudasjärvi 
 • 2016 Ruskon Betoni Oy, Oulu 
 • 2017 Tevo Oy, Raahe 
 • 2018 Feelia Oy, Pyhäntä 
 • 2019 Nevalanmäen Perhekodit Oy, Haapavesi 
 • 2020 Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy, Pudasjärvi 
 • 2021 Slatek Oy, Oulu