Kuvassa Savon Yrittäjien hallituksesta Janne Parkkila (vas.) ja Aki Karkulahti, Pohjois-Savon ELY-keskuksen vastuualuejohtaja Jan Blomberg, Finnveran aluepäällikkö Johanna Reinikainen sekä Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren. Kuva: Jaana Hiltunen
Kuvassa Savon Yrittäjien hallituksesta Janne Parkkila (vas.) ja Aki Karkulahti, Pohjois-Savon ELY-keskuksen vastuualuejohtaja Jan Blomberg, Finnveran aluepäällikkö Johanna Reinikainen sekä Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren. Kuva: Jaana Hiltunen
14.9.2023 klo 09:54
Uutinen

Pohjois-Savon pk-yritysten suhdannenäkymissä selvä käänne parempaan

Syksyn valtakunnallisen Pk-barometrin tulokset Pohjois-Savon osalta kertovat, että keskeisissä suhdannenäkymien osa-alueissa käänne parempaan on tapahtunut verrattuna alkuvuoden tuloksiin. Ainoastaan investoinneissa tulpan irtoamista saadaan vielä odottaa.

Yleiset suhdannenäkymät ovat edelleen pakkasella samoin miinusluvuin kuin valtakunnassa keskimäärin (-6), mutta myönteistä kehitystä on tapahtunut selvästi helmikuun barometritulosten (-24) jälkeen. Sen sijaan liikevaihto-odotukset ovat nousseet merkittävästi plussalle (saldoluku +16) ja vientiyritysten ennakoivat hurjaa kasvua saldoluvun noustessa -25:stä selvästi plussalle (+9). -Nämä ovat todella myönteisiä viestejä monen matalavireisen vuoden jälkeen, luonnehtii Savon Yrittäjien puheenjohtaja Kalevi Hilli. -Tärkeä suhdannenäkymien mittari, henkilöstömäärä on edelleen vakaalla pohjalla ja tämä ennakoi yritysten kasvu- ja kehittämistoimien lisääntymistä, sillä työvoimasta halutaan pitää kiinni.

Kannattavuuden haasteet ennallaan

Yrityksissä kannattavuus on edelleen haaste johtuen vaikeista viime vuosista, arvioi Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren. – Koko maakunnassa saldoluku on miinuksella (-24) mutta ainoa poikkeus on Varkauden seutu (saldoluku 37) joka samalla vetää koko maakunnan keskiarvoa ylöspäin. Kannattavuus heijastuu suoraan myös yritysten kasvuhalukkuuteen, joka seutukunnista Varkaudessa on omilla saldoluvuillaan (+57). Investoinnit ovat kuitenkin kaikilla seutukunnilla selvästi miinuksella, mutta hyvät liikevaihto-odotukset, kannattavuuden parantuminen ja toiveet viennin selkeästä kasvusta antavat odottaa selvästi myönteistä kehitystä seuraavien 12 kuukauden aikana.

Osaavasta työvoimasta halutaan pitää kiinni

– Yritysten kokemukset pitkään jatkuneista rekrytointiongelmista näkyvät siinä, että pohjoissavolaiset yrittäjät pyrkivät pitämään kiinni osaavasta henkilöstöstään eri keinoin välttääkseen irtisanomisia. Tämä näkyy muun muassa lomautusten määrän kasvuna ja työaikajärjestelyinä, Pohjois-Savon ELY-keskuksen vastuualuejohtaja Jan Blomberg toteaa. 

– Investointien kokoluokat ja kohdennukset ovat hieman muuttuneet, mutta rahoituksen kysyntä on edelleen hyvällä tasolla. Tällaisina aikoina investoidaan kannattavuutta parantaviin toimenpiteisiin, mm. energiaratkaisuihin. Alkuvuonna on rahoitusta myönnetty edelleen myös kasvua ja kansainvälistymistä tukeviin yrityshankkeisiin, Blomberg jatkaa 

Rahoituksen kokonaiskysynnässä ei merkittäviä muutoksia

PK- yritysten heikko suhdannekuva sekä alamaissa pysyttelevä pk-yritysten investointihalukkuus ennakoivat rahoituksen kysynnän pysyttelevän heikkona. Rahoituksen kokonaiskysynnässä tai rahoituksen käyttötarkoituksissa ei ole tapahtunut vuoden takaiseen merkittäviä muutoksia. Valtakunnan tasolla, 45 % rahoituksesta haetaan kone- ja laiteinvestointeihin ja 31 % käyttöpääomatarpeisiin.

Useita vuosia jatkunut kasvuhakuisten pk-yritysten osuuden lasku taittui syksyn barometrissa myös Pohjois-Savon yritysten osalta. Pohjois-Savon pk-yrityksistä noin 39 % on kasvuhakuisia.

Noin 14 % alueemme pk-yrityksistä harjoittaa suoraa vientikauppaa tai heillä on liiketoimintaa ulkomailla. Merkittävin osuus Pohjois-Savon yritysten viennistä suuntautuu Pohjoismaihin sekä muihin EU-valtioihin. Yksityisen ja julkisen sektorin kansainvälistymiseen tarjottujen palveluiden käyttö on kuitenkin edelleen valitettavan vähäistä. Team Finland -verkoston aktiivisesta KV-palveluiden tarjonnasta huolimatta peräti 92% yrityksistä ei ole käyttänyt kansainvälistymiseen liittyviä palveluita.

Yritykset näkevät liiketoiminnan kehittämisen esteinä yleisen suhdannetilanteen, työvoiman saatavuuden sekä kustannustason kehityksen. Sen sijaan vain 7% yrityksistä kokee rahoituksen olevan esteenä yritystoiminnan kehittämiselle.

Tiukka pankkitoiminnan sääntely ja yritysten heikentynyt luottokelpoisuus näkyvät pk-yritysten ulkoisen rahoituksen käytössä. Finnvera on säilynyt merkittävänä rahoitustoimijana ja sen rooli pankkilainojen vaihtoehtona sekä täydentäjänä on hieman kasvanut.

– Olemme Finnverassa valmiita turvaamaan kaikkien rahoituskelpoisten yritysten investointien ja yrityskauppojen rahoituksen, vakuuttaa Finnveran aluepäällikkö Johanna Reinikainen.  – Finnveran uusimmat tuotteet, EIP:n takaamat digitalisaatio- ja innovaatiolaina sekä ilmasto- ja ympäristölaina, tarjoavat edullisen ja vakuudettoman rahoitusratkaisun suomalaisten pk-yritysten investointien rahoituksiin, toteaa Reinikainen.

Tutustu syksyn 2023 pk-yritysbarometriin tästä.

Näin tutkimus tehtiin:

Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Pk-yritysbarometrin eli pk-barometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi noin 4 570 yritystä, joista Pohjois-Savon alueelta 210 yritystä. Vastausaika oli kesäkuun 2023 puolivälistä heinäkuun 2023 puoliväliin.

Kyselyyn vastanneiden pohjoissavolaisten yritysten päätoimialat:

  • Palvelut 68 %
  • Kauppa 9 %
  • Rakentaminen 10 %
  • Teollisuus 13 %

Lisätietoja:

Savon Yrittäjät puheenjohtaja – Kalevi Hilli p. 040 551 1402 kalevihilli@gmail.com
Savon Yrittäjät toimitusjohtaja – Paula Aikio-Tallgren p. 0400 404 346 paula.aikio-tallgren@yrittajat.fi
Pohjois-Savon ELY-keskus vastuualuejohtaja – Jan Blomberg p. 0295 026 552 jan.blomberg@ely-keskus.fi
Finnvera aluepäällikkö – Johanna Reinikainen p. 050 408 4009 johanna.reinikainen@finnvera.fi