Hallituksen puheenjohtaja Patrik Björkman ja sihteeri Birgitta Palmqvist.
2.11.2021 klo 10:26
Uutinen

Porvoon Yrittäjät ry:n hallitukseen uusia jäseniä vuodelle 2022

Porvoon Yrittäjät ry:n kokoontui vuosikokoukseensa lokakuun 14. päivä Sannäsin kartanolla ja valitsi jäsenet hallitukseen vuodelle 2022.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa toista kauttaan Patrik Björkman (Bossons Group Oy Ab/Kuljetus Björkman).

Hallituksen nykyisistä jäsenistä uudelleen valituiksi tulivat Mika Laine (Itäväylä Viestintä Oy), Sakari Vehkala (Toimistotukku Talka Oy), Mikko Venäläinen (Työkalu & Tarvike Oy) sekä Anne Nordberg-Henttala (Ebba Life Style).

Uusiksi jäseniksi valittiin Marella Närkki (T&M Grand Oy), Marina Nyberg (MaxAdmin Ab) ja Hanna Virtanen (H.V. Happening Oy).

Hallituksessa jatkavat Mikko Ahtiainen (ComWall Oy), Pontus Palmqvist (Kiinteistövelho T:mi) ja Gunilla Söderholm (Lystra Marketing & Events).

Sekä puheenjohtajakausi että hallituksen jäsenten toimikaudet ovat kaksivuotisia. Lisäksi hallituksen työskentelyyn osallistuu asiantuntijajäseniä.

Yhdistyksen sihteerinä toimii Birgitta Palmqvist, Birgitta Palmqvist Productions.

Porvoon Yrittäjien vuoden 2021 vuosikokouksessa tehtiin hallitusvalinnat vuodelle 2022.

Kestävä kehitys toiminnan painopisteeksi

Pitkän pandemia-ajan jälkeen yhdistys asetti tavoitteeksi järjestää tilaisuuksia, joissa yrittäjät saavat tavata toisiaan niin vapaamuotoisten verkostoitumistilaisuuksien kuin luentotilaisuuksien ja koulutusten muodossa. Myös yrittäjien jaksaminen on vuoden aikana fokuksessa.

– Vuoden erityisteemaksi nostamme kestävän kehityksen. Asia nousi keskusteluun yhteisessä valtuustoinfossa syyskuussa, Porvoon Yrittäjien puheenjohtaja Patrik Björkman toteaa.

Yksi tämän vuoden tavoitteista oli saada elinkeinopäällikkö Porvooseen mikä myös toteutui.
Yrittäjäyhdistys tulee tekemään tiivistä yhteistyötä elinkeinopäälliköksi valitun Elina Duréaultin kanssa.

Kaupungin ja yrittäjäyhdistyksen yhteisen kehittämisryhmän hyvää yhteistoimintaa jatketaan.

– Tapaamme noin kerran kuukaudessa. Tapaamisten tavoitteena lisätä vuoropuhelua yrittäjien ja kaupungin välillä sekä ymmärrystä puolin ja toisin. Yrittäjät myös pyrkivät vaikuttamaan valmisteilla oleviin asioihin.

Vuosikokoukseen osallistujat pääsivät tutustumaan Sannäsin kartanon monipuolisiin tiloihin.

Suurin alueyhdistys

Hallituksessa panostetaan edelleen jäsenpysyvyyteen ja -hankintaan. Porvoon Yrittäjät on kasvanut Uudenmaan Yrittäjien alueella suurimmaksi paikallisyhdistykseksi jäsenmäärällä mitattuna.
Uusia jäseniä on yhdistykseen liittynyt tammi-syyskuussa noin 50, mutta poistuneita on suurin piirtein saman verran.

Björkmanin mukan merkittävin syy poistumiselle on yritystoiminnan loppuminen. Hän uskoo, että koronapandemia on toisaalta vaikuttanut uusien jäsenten liittymiseen järjestöön.

– Vaikeina aikoina verkostojen merkitys ja tärkeys korostuu etenkin pienissä yrityksissä. Kattojärjestön eli Suomen Yrittäjien kautta pystymme tarjoamaan yrittäjälle valtavan määrän tietoa, vinkkejä ja apuja.

75 vuotta perustamisesta

Tänä vuonna tulee kuluneeksi yhdistyksen perustamisesta 75 vuotta. Koronapandemia on varjostanut myös juhlavuotta ja tapahtumia sekä koulutuksia on järjestetty normaalia vähemmän ja pääosin virtuaalisesti.

– Keväällä striimasimme 75-juhlavuoden kickoff-tapahtuman ja syksyllä yrittäjän päivänä suositun juhlaseminaarin, jossa puhujina olivat muun muassa Perttu Pölönen, Valtteri Lindholm ja Harry ”Hjallis” Harkimo.

75-vuotisgaala järjestetään Taidetehtaalla lokakuun 29. päivä. Juhlassa palkitaan perinteiseen tapaan ansioituneita porvoolaisia yrittäjiä ja yrityksiä.

– Koronapandemia iski valtavalla voimalla moniin yrittäjiin. Tänä juhlavuonna juhlimme syntymäpäivämme ohessa myös sitä, miten monet ovat pysyneet yrittäjinä tänä vaikeanakin aikana, Björkman sanoo.

Porvoon Yrittäjät ry on Porvoossa toimivien yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten elinkeino-, yrittäjä- ja työnantajapoliittinen etujärjestö ja kontaktifoorumi yrittäjien ja eri sidosryhmien välille. Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 75 vuotta yhdistyksen perustamisesta. Paikallisyhdistys tukee osaltaan Suomen Yrittäjien tavoitteita ja toimenpiteitä.