16.11.2017 klo 12:31
Uutinen

Positiivisia näkymiä

Kehitysnäkymät Etelä-Savossa näyttävät positiivisilta. Vuoden takaiseen verrattuna työttömiä on 1500 vähemmän, työttömien määrä laski 17 %. Yritysten näkymät ovat hyvät, liikevaihdot kasvoivat Etelä-Savossa jopa maan keskiarvoa nopeammin

Ainoa murheenkryyni on Savonlinnan palveluyritysten notkahdus ja synkistely opettajankoulutuksen menetyksen johdosta. Uskon, että sielläkin pian noustaan mukaan positiiviseen kehitykseen.

Keskuskauppakamarin tuore suuri veroselvitys nosti esiin mielenkiintoisia faktoja Etelä-Savon yritysrakenteesta. Etelä-Savosta oli selvityksessä mukana 5580 yritystä. Selvitys perustui Verohallinnon, Tullin ja Tilastokeskuksen tietoihin. Verotiedot eivät sisällä henkilöyhtiöiden eikä elinkeinonharjoittajien maksamia tuloveroja.

Etelä-Savossa toimialoista suurin verojen tilittäjä on teollisuus, jonka veturina toimivat metsä-ja metalliteollisuus. Se, mikä oli tässä selvityksessä huomionarvoista, että kun tarkastellaan verojen maksua yritysten kokoluokittain, suurimmaksi verojen maksajaksi nousevat mikroyrittäjät. Kakkostilalla ovat pienet yritykset. Mikro-ja pienten yritysten yhteenlaskettu verojen tilitys on yli 100 milj. euroa. Mikroyritykseksi luokitellaan yritys, jonka henkilöstömäärä on alle kymmenen henkilöä ja liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 milj. euroa. Pienessä yrityksessä taasen on henkilöstömäärä alle 50 henkilöä ja liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 milj. euroa.

Tämäkin selvitys osoittaa sen, että kuntien elinvoima piilee pienissä yrityksissä. Hyvinvointiyhteiskuntamme rakentuu verovaroin tuotetuista palveluista ja yritykset ovat keskeisessä roolissa rahoittamassa näitä palveluja maksamillaan veroilla. Rahoituksen lisäksi yritykset luovat työpaikkoja sekä tarjoavat palveluja ja tuotteita.

Työmarkkinat ja työtavat tulevat muuttumaan yhä enemmän siihen suuntaan, että ihmiset työllistävät itsensä yrittäjänä. Vuosikausien palkkasuhteet tulevat vähenemään, työ koostuu enemmänkin pienistä palasista ympäri maailman. Digitalisaatio ja robotisaatio tulevat vaikuttamaan joka alalla. Rohkeat ja luovat yrittäjät tulevat kyllä pärjäämään tulevaisuudessakin. Toivon mukaan myös kuntapäättäjät pysyvät mukana kehityksessä ja ymmärtävät ne mahdollisuudet ja resurssit, jotka yrittäjyys kunnassa luo.

Hyvää alkavaa joulun aikaa

Sari Jokinen
Etelä-Savon Yrittäjät, varapuheenjohtaja