dunsaaja on henkilö, joka omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai jonkin toisen yrityksen kautta.. Kuva: Getty Images
24.1.2022 klo 08:55
Uutinen

PRH muistuttaa tärkeästä velvollisuudesta – Toimi mahdollisimman pian

Edunsaajailmoituksen laiminlyöminen voi vaikeuttaa yrityksen toimintaa, PRH varoittaa.

Patentti- ja rekisterikeskus muistuttaa edunsaajailmoituksen tekemisen tärkeydestä. Velvollisuus koskee osuuskuntia ja osakeyhtiöitä. Ilmoittamisen laiminlyönnistä voidaan tuomita sakko.

Edunsaajailmoituksen taustalla on rahanpesulakiin säädetty velvollisuus ilmoittaa osakeyhtiön ja osuuskunnan ”tosiasiallisista” edunsaajista. Edunsaaja on henkilö, joka omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai jonkin toisen yrityksen kautta. Edunsaajan määritelmä täyttyy myös, jos henkilöllä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai toisen yrityksen kautta tai jos hän käyttää jollakin muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä.

Lain mukaan edunsaajailmoitus on tehtävä myös, jos yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia. Edunsaajien tunnistaminen on jokaisen yrityksen omalla vastuulla.

Kaupparekisteriin on tehtävä ilmoitus myös silloin, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun uusi yritys on rekisteröity. Ilmoitus ei maksa mitään.

Tilitoimistolla oikeus tarkistaa tiedot

PRH muistuttaa, että edunsaajailmoitus täytyy tehdä myös niissä tapauksissa, joissa hallituksen ja muiden vastuuhenkilöiden tiedot ovat ajan tasalla kaupparekisterissä ja osakkeiden tai osuuksien omistajat on ilmoitettu perustamisilmoituksessa.

Jos yritys ei tee ilmoitusta, sen toiminta voi PRH:n mukaan vaikeutua. Muun muassa pankeilla, tilitoimistoilla ja asianajotoimistoilla on velvollisuus tarkistaa asiakkaansa edunsaajatiedot. 

Ilmoituksen voi tehdä YTJ-palvelussa, jossa yritys voi myös valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston työntekijän tekemään ilmoituksen.

PRH:lla on edunsaaja-apurissa, josta selviää, koskeeko velvoite kyseistä yritystä ja ketkä ovat mahdollisesti yrityksen edunsaajia.

Pauli Reinikainen