1.11.2017 klo 13:45
Uutinen

Promo@Work –hanke

Promo@Work –hanke (Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoille) on Suomen Akatemian, Strategisen neuvoston rahoittama (2016-2019) tutkimushanke. Tutkimusta johtaa Työterveyslaitos ja osatoteuttajina ovat Kölnin Yliopisto, Oulun Yliopisto ja Tampereen Yliopisto. https://www.ttl.fi/tutkimushanke/promo-at-work/

Hankkeessa toteutetaan vuoden 2018 alusta interventiotutkimus mikroyrittäjille. Tutkimme satunnaistetussa interventiotutkimuksessa mobiilisovelluksella toteutettavan ohjauksen vaikuttavuutta mikroyrittäjien elintapoihin, työkykyyn ja työstä palautumiseen. Mobiilisovellus on kehitetty tutkimusta varten yhteistyössä yrittäjien kanssa ja sen sisältö ja ohjausmenetelmät perustuvat tutkittuun tietoon.

Tutkimukseen osallistuvien mikroyrittäjien rekrytointi toteutuu loppuvuodesta 2017. Kutsumme tutkimukseen kaikki suomalaiset mikroyrittäjät, joiden sähköpostitiedot saamme yritysrekisteristä. Lisäksi tutkimukseen voi ilmoittautua internet-sivun kautta: www.ttl.fi/palaudu Syksyn 2017 aikana pyrimme markkinoimaan tutkimusta sekä tutkimuksen teemaa työstä palautumisesta laajasti mikroyrittäjille ja näin herättämään kiinnostusta tutkimukseen osallistumiseen. Pyrimme loppuvuoden ajan tiedottamaan tutkimuksesta mahdollisimman laajasti, jotta mahdollisimman moni yrittäjä osallistuisi tutkimukseen.

Yrittäjien työstä palautumista ja terveellisiä elintapoja on tutkittu hyvin vähän sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kansainvälisesti määritelmä pienestä yrityksestä on myös hyvin haasteellinen, maailmalla pienen yrityksen määritelmä ei vastaa suomalaista mikroyrittäjän määritelmää. Tutkittu tieto on tärkeää yrittäjien työkyvyn edistämisen kannalta sekä esimerkiksi yrittäjille sopivien palvelujen ja ohjauksen näkökulmasta.