13.2.2019 klo 16:55
Uutinen

Puheenjohtajaehdokkaiden esittely

Kirjallinen haku Satakunnan Yrittäjien hallituksen puheenjohtajaksi on päättynyt. Määräaikaan mennessä saapui yhteensä kolme hakemusta.

Vaalitoimikunta käsittelee määräaikaan mennessä saapuneet seuraavat kolme hakemusta:

  • Jukka Hurrila, Pori
  • Merja Lehto, Eura
  • Jouko Viljamaa, Pori

Vaalitoimikunta tekee ylimääräiselle yhdistyksen kokoukselle esityksen valittavasta henkilöstä. Uusi puheenjohtaja valitaan 26.2.2019 yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa. Tuolloin on vielä mahdollisuus asettautua ehdolle.

Jukka Hurrila

Jukka Hurrila on toiminut yrittäjänä vuodesta 2006, jolloin hän perusti Länsivalmennus Oy:n. Tällä hetkellä hän on Satakunnan Yrittäjien vt. puheenjohtaja ja Suomen Yrittäjien järjestövaliokunnan jäsen. Hänellä on kokemusta Yrittäjien luottamustehtävistä niin paikalliselta, alueelliselta kuin valtakunnalliseltakin tasolta. Hän on toiminut muun muassa hallituksen työvaliokunnan jäsenenä ja Porin Yrittäjien varapuheenjohtajana.

Vahvuuksinaan Hurrila luettelee hyvät vuorovaikutus- ja esiintymistaidot, uusiutumiskyvyn, hyvät kontaktit kuntiin, halun kehittää aluejärjestöä vahvaksi vaikuttajaksi ja rohkeuden ottaa kantaa Yrittäjien asioihin ja tehdä uusia avauksia yhtenäisemmän Satakunnan eteen.

Satakunnan Yrittäjien hallituksen puheenjohtajana Hurrila loisi rohkeasti uusia toimintatapoja niin, että vastuuta jaetaan kaikille. Hän korostaisi edelleen hallituksen liikkuvuutta kentällä, sillä toimivien paikallisyhdistysten eteen on tehtävä töitä. Hän pitää myös verkostoitumista muiden aluejärjestöjen kanssa ensiarvoisen tärkeänä.

Merja Lehto

Merja Lehto on toiminut yrittäjänä vuodesta 1988 alkaen. Vuodesta 2018 lähtien hän on toiminut yrittäjänä kuntoutuspalveluja tarjoavassa LehtoCare Oy:ssä ja päiväkotitoimintaa tarjoavassa Lehto Daycare Oy:ssä (Päiväkoti Vekaralehto). Merja Lehdolla on kokemusta Yrittäjien luottamustoimista kymmenen vuoden ajalta. Hän on toiminut muun muassa Satakunnan Yrittäjien varapuheenjohtajana ja vuodesta 2014 alkaen Euran Yrittäjien puheenjohtajana.

Vahvuuksikseen Lehto luettelee muun muassa henkilöstö- ja muutosjohtamisen, vuorovaikutustaidot, kyvyn hahmottaa kokonaisuuksia, kokemuksen kuntayhteistyöstä sekä hyvän pohjan tehdä vaikuttamistyötä maakunnallisesti.

Satakunnan Yrittäjien hallituksen puheenjohtajana hänellä on tavoitteena tehdä Satakunnasta nykyistä yhtenäisempi ja johtaa Satakunnan Yrittäjät sovitun strategian ja vision suuntaamana Suomen aluejärjestöjen ykköseksi.

Jouko Viljamaa

Jouko Viljamaa on vuodesta 1983 alkaen ollut Venepori Oy:n yrittäjäomistaja, mutta hän on sanojensa mukaan ollut aina yrittäjä. Viljamaalla on kokemusta Yrittäjien luottamustoimista jo 20 vuoden ajalta. Hän toimi Satakunnan Yrittäjien puheenjohtajana vuosina 2013–2018. Viljamaa on tällä hetkellä Suomen Yrittäjien hallituksen varajäsen ja kaupan valiokunnan jäsen. Lisäksi hän on toiminut muun muassa Porin Yrittäjien puheenjohtajana, Satakunnan Yrittäjien varapuheenjohtajana ja Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenenä.

Vahvuutenaan Viljamaa luettelee muun muassa kolmiportaisen järjestön tuntemuksen, kyvyn tehdä nopeita päätöksiä ja yhteistyötä kaikkien ihmisten kanssa.

Satakunnan Yrittäjien hallituksen puheenjohtajana hänellä on tavoitteena jatkaa aiempien vuosien positiivista kehitystä maan parhaaksi aluejärjestöksi niin jäsenkehityksen kuin toimintojenkin osalta. Satakunnan tärkeimpinä kehityskohteina Viljamaa pitää SOTE-uudistusta, maakuntauudistusta ja sitä, että nuoret yrittäjät saadaan mukaan toimintaan.