9.4.2018 klo 13:44
Uutinen

Puheenjohtajan palsta: Yhdessä yrittäjien ääni on voimakas

Puheenjohtajan palstalla Jyväskylän Yrittäjien puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat vuorottelevat ajankohtaisten aiheiden äärellä.

Paikallisena yrittäjäyhdistyksenä ja osana valtakunnallista yrittäjäjärjestöä, meitä kuunnellaan monessa asiassa. Ilman yrittäjiä Jyväskylässä olisi paljon vähemmän työnantajia ja työtä. Voisi jopa sanoa, että ilman yrittäjiä Jyväskylää on vaikea nähdä elinvoimaisena, kasvavana ja hyvinvointia luovana keskuksena. Tästä syystä näen, että yhdessä meidän yrittäjien on mahdollista vaikuttaa niin Jyväskylän kuin maakunnankin kehittymiseen ja sitä kautta mahdollistaa myös meidän omien yritysten elinvoimaisuus.

Varapuheenjohtajana minulla on rooli työryhmäni kanssa edistää oppilaitosyhteistyötä, yhdistyksemme viestintää ja yrittäjäyhdistyksen vetovoimaisuutta sekä luoda yrittäjille kehittymisen ja yhteistyön mahdollisuuksia. Tätä toteutetaan muun muassa aktiivisella vaikuttamistyöllä kaupungin ja muiden sidosryhmien suuntaan. Uusille yrittäjäyhdistykseen liittyville on luotu mahdollisuus osallistua sparrausiltaan, missä kerromme yrittäjäyhdistyksen toiminnasta ja keskustelemme uusien yrittäjien liiketoiminnasta ja sen kehittämistä. Muita konkreettisia osa-alueita on muun muassa yrittäjien ja yrittäjätarinoiden esiintuominen hallituksen jäsenien toimesta sekä tiedottaminen yrittäjille kohdistetuista eduista ja mahdollisuuksista olla esillä yrittäjäyhdistyksen sekä -järjestön kanavissa.

Yrittäjäyhdistyksenä meillä on mahdollisuus ja velvollisuus toimia yrittäjien vuorovaikutuksen edistäjänä ja erityisesti tuoda yrittäjien ääni kuuluviin päätöksenteossa. Vaikka me olemme myös yrittäjiä, edustamme koko jäsenkenttäämme. Ole siis rohkeasti yhteydessä, jos sinulla on ajatuksia tai ideoita toimintamme ja vaikutustyömme kehittämiseksi!

Jari Parkkisenniemi
Jyväskylän Yrittäjät, varapuheenjohtaja
jarip@aprender.fi
toiminnan ja viestinnän kehittäminen -työryhmä