15.5.2018 klo 14:50
Uutinen

Puheenjohtajan palsta: Yrittäjien ja päättäjien yhteistyö

Puheenjohtajan palstalla Jyväskylän Yrittäjien puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat vuorottelevat ajankohtaisten aiheiden äärellä.

Kaupungin päätöksenteolla voi olla suoria tai välillisiä vaikutuksia alueemme yritysten toimintaan. Varapuheenjohtajana tehtäväni on työryhmäni kanssa pyrkiä vaikuttamaan näihin asioihin ja luoda entistä tiiviimpää yhteistyötä Jyväskylän päättäjien ja sidosryhmien kanssa. Hallituksen jäsenet osallistuvat erilaisiin tilaisuuksiin ja antavat lausuntoja esimerkiksi kaavoitukseen, rakentamiseen, pysäköintiin yms. liittyviin asioihin. Viemme mielellämme myös teidän ajatuksianne eteenpäin.

Jyväskylän Yrittäjien edustajana kuulun myös Jyväskylän HYTE-foorumiin, joka pohtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kaupungin tehtävänä yhdessä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Nostin edellisessä kokouksessa esille keskustan alueen turvallisuuden, joka vaikuttaa teiltä yrittäjiltä saadun palautteen mukaan oleellisesti kivijalkayritysten toimintaan ja sitä kautta kaupungin elinvoimaan.

Perinteisesti ajattelemme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen olevan pitkäaikaissairauksien ehkäisyä. Hyvinvoinnin edistämisen yksi tärkeä osa on myös päihdetyö ja perheiden tukeminen eri keinoin. Teimmekin Jyväskylän Yrittäjien nimissä juuri tukilausunnon kaupungin aikuissosiaalityölle päihdeasiakkaiden päiväoleskelutilan puolesta. Me yrittäjät tarvitsemme myös hyvinvoivia ja aktiivisia asiakkaita. Yrittäjiltä toivottiin lisää konkreettisia ajatuksia Jyväskylän tulevasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä. Meille saa laittaa aiheesta sähköpostia jyvaskylan@yrittajat.fitai minulle suoraan otsikolla HYTE.

Tulevan maakunnan tärkeitä tehtäviä ovat sote-palveluiden lisäksi mm. alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittäminen, alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus, maakuntakaavoitus sekä rakennustoiminnan edistäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotouttamisen edistäminen. Käykäähän siis tutustumassa tekeillä olevaan Keski-Suomen järjestämissuunnitelmaan 15.5.2018 mennessä ja antakaa huomionne (linkki http://www.ks2020.fi/jarjestaminen/).

Maria Mäkelä

Jyväskylän Yrittäjät, varapuheenjohtaja

maria.makela@laakehoidonturva.fi
yhteiskuntavaikuttaminen-työryhmä